Skip to main content

Ekonomik Dengeler Üzerine KOBİ’lere Öneriler

Eski Amerikan başkanı John F. Kennedy der ki; “Bir eylem programının riskleri ve maliyetleri olsa bile rahata dayalı bir eylemsizliğin uzun vadeli, riskleri ve maliyetlerinden çok daha azdır. “Önce bu sözü aklımızda bir tutalım, ileride işimize yaracağına eminim.

Avrupa piyasalarının ve diğer ülke piyasalarının haline bakacak olursak, Türkiye’nin son birkaç yıl içinde kredi faizlerinin ve buna bağlı olarak enflasyonun düşürüldüğünü görebiliriz. Yine aynı dönem içerisinde ticaret piyasası değişmiş, her kuruşun hesabı yapılır hâle gelinmiştir. Kâr marjlarının düşüşü, stokta tutulan ürünlerin maliyetli olmasına neden olmuş, uzun vadeli sermayenin ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. Bu nedenlerden dolayı KOBİ’lerin, finansal raporlama, finansman ve risk yönetimi gibi konularda danışmanlık almalı ve teknoloji aracılığıyla gelişmeleri gerekmektedir.

Finansal Raporlama Ne İşe Yarar ?

Finansal Raporlama, eğer uzmanlar tarafından sağlıklı bir şekilde tutulursa; İşletme ile ilgili kararlar alınmadan evvel işletmenin nakit akışı hakkında bilgileri vererek, karar aşamasında işletme sahibine ve yönetimine sağlıklı kararlar almasında yardımcı olabilir.

Finansman Yönetimi Ne İşe Yarar ?

Finansman Yönetimi ise finansal raporlama temelli, şirketin nakit akışlarına göre tüm risk faktörlerini belirleyerek nakit akışlarını planlamada ve kontrol etmede yardımcı rol oynar.

KOBİ’lere Öneri

John F. Kennedy’nin sözüne dönecek olursak, KOBİ’ler için Türkçe’de tam karşılığı olarak : “İşletmenin risk almamasına değil, alınan risklerin ölçülebilir ve yönetilebilir olmasına bakılmalıdır.” diyebiliriz.

  • Uzmanlara danışılarak sağlıklı bir raporlama sistemi oluşturulmalı ve Finansal Raporlama ‘ya dikkat edilmeli,
  • Ticari alacaklar yakından takip edilerek, tahsil riskinin şirketin kârına ve nakit akışına olan etkileri hesaplanmalıdır,
  • Risk almaktan kaçınmamalı,(Kennedy’nin sözünü unutmayalım)
  • Sektörünüzü yakından takip ederek, risk ölçümlemesini yapmalısınız