Skip to main content

KOSGEB Tematik Proje Destek Programı

Tematik Proje Destek Programı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin desteklenmesine imkân sağlayan destek programıdır.

Tematik Proje Destek Programının Amacı

 • Kobilerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması,
 • Makro strateji dokümanlarındaki öncelikler esas alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
 • Kobilerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi

Tematik Proje Destek Programı

ematik Proje Destek Programı, iki alt KOSGEB Destek Programını kapsamaktadır.

 • Çağrı Esaslı Proje Destek Programı
 • Meslek Kuruluşu Destek Programı

Çağrı Esaslı Tematik Proje Destek Programına Katılım Süreci

Çağrı Esaslı Tematik Programının işleyişini şöyle sıralayabiliriz;

 • Çağrı Esaslı Tematik Program, Başkanlıkça belirlenmiş tematik alanlara uygun olarak hedef kitle, bütçe ve hedef bilgilerini içinde barındıran, uygulama alanı Başkanlık tarafından hazırlanır ve İcra Komitesi’nce onaylanır.
 • Programdan faydalanmak isteyen işletmelerin ve meslek kuruluşlarının KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır.
 • Çağrıda tematik programın özelliğine göre, proje fikrinin ilgili tematik program ile uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla ön başvuru yapılması istenebilir
 • Projesi kabul edilen başvuru sahibinden taahhütname istenir. Taahhütnamenin KOSGEB biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak sayılır. İşletme ya da meslek kuruluşu aynı teklif çağrısına bir kez başvuru yapabilir.

Çağrı Esaslı Tematik Proje Destek Programında Desteklenecek Giderler

Çağrı Esaslı Tematik Proje Destek Programında, proje giderleri geri ödemesiz olarak desteklenir.

 • Personel net maaş ücretleri ve seyahat giderleri,
 • Yeni makine-ekipman, yazılım veya donanım giderleri
 • Sarf malzeme giderleri,
 • Hizmet alım giderleri,
 • Genel idari giderler (Bütçenin %10′unu aşmayacak şekilde hesaplanır)

Programın destek oranı 1. ve 2. bölgelerde %50 olup; 3. ve 4. bölgelerde bu oran %60 olarak uygulanır.

Destek Ödemeleri Nasıl Yapılır ?

Projeyi yürüten kurum, proje dokümanında yer alan faaliyetlere ilişkin raporları ilgili KOSGEB birimine sunar. Bu raporlar KOSGEB birimi tarafından incelendikten sonra, kurul tarafından kabul edilen proje dokümanına uygunluğu değerlendirilir.

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

 •  Programdan faydalanmak isteyen işletmelerin ve meslek kuruluşlarının KOSGEB Veri Tabanı’nda yer alması koşulu aranır
 •  Proje başvurusu, başvuru yapılan KOSGEB birimi  tarafından bilgi, belge ve şekil yönünden ön değerlendirmeye tabi tutulur ve Kurul tarafından nihai değerlendirme yapmak amacıyla KOSGEB Başkanlığı’na iletilir.
 • Değerlendirme sonucu meslek kuruluşuna bildirilir.

 

Destek Ödemeleri Nasıl Yapılır ?

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı’nda bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş giderler desteklenmez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.