Skip to main content

TÜBİTAK’tan Ar-Ge Çalışmaları Yapan KOBİ’lere Destek!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK, KOBİ’lerin teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla, Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’nı uygulamaya geçti.

Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, Ar-Ge faaliyetleri yürüten Küçük ve Orta İşletmelere Ar-Ge projesi yapmaya teşvik ve proje geliştirmeleri amacıyla 300 Bin Türk Lirası‘na kadar destek sağlamayı hedefleyen destek programını yürürlüğe soktu.

Destek Süresi

Ar-Ge Başlangıç Destek Programı‘nın süresi, projeye göre değişkenlik göstermekle beraber en fazla 18 ay olarak uygulanmaktadır.

Programa Katılım Şartları Nelerdir ?

Destek programına katılmak isteyen işletmelerin KOBİ tanımına uygun olmaları gerekmekte olup yıllık mali cirolarının 25 Milyon TL’yi aşmaması istenmektedir.