Skip to main content

İnovasyon ve Rekabet Ortamı : TÜRKİYE

Türkiye, World Economic Forum‘(Dünya Ekonomik Forumu)’un 148 ülkenin firmalar arası rekabet düzeyini baz alarak son hazırladığı raporda % 4.45 oran ile 44’ üncü sırada yer aldı.

Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı son raporda 44’üncü sıraya yükselen Türkiye, 2011-2012 yıllarını kapsayan bir önceki raporda 59’uncu sıradaydı. Raporda dikkat çekici olay ise; BRİCS yani gelişen ülkeler arasında yer almamamıza rağmen, büyük bir yükseliş ile Çin’in(BRİCS ülkesi) dışındaki ülkeleri geride bırakması oldu. BIRCS ülkelerinin rapordaki sıralaması şu şekilde oldu;

48.Brezilya

52.Güney Afrika

59.Hindistan

67.Rusya

 Dünya Ekonomik Forumu’nun son raporunda, Türkiye‘nin bütçe açığının ve enflasyon oranının artması nedeni ile makro-ekonomik göstergelerde düşüş gözlemlendi. Endekse bakarsak, vergi oranlarının yüksek seviyelerde olması ve vergi oranlarının göze çarpan cinste olması nedeniyle iş yapabilme yetimizi geliştiremediğimizi görebiliriz. Fakat bu nedenlere rağmen, birçok Avrupa ülkesinden ekonomi konusunda daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz.

İnovasyon ve Türkiye

Günümüz iş dünyasında rekabet denildiğinde, bir çok gelişen ülkede akıllara inovasyon gelmekte. Gelişen ülkeler arasında ve iş konusunda rekabetçi olarak görülen ülkelere bakıldığında, inovasyon konusundaki yatırımlar göze çarpmakta. Türkiye’de inovasyon yatırımları yeni yeni oluşmasına rağmen belli bir ivme kazandığı herkesçe bilinmekte.

WIPO(Dünya Fikri Haklar Örgütü) ve Cornel University tarafından araştırmalar sonucu çıkarılan Küresel İnovasyon Endeksi 2013 raporuna göre Türkiye, listedeki 142 ülkenin 74’ünü geçerek 68. sırada kendisine yer buldu. Türkiye, inovasyon alanında değişken bir konuma sahip olsa da son yıllarda istikrarlı politikalar izleyerek sıralamadaki yerimizi daim etmeye çalışıyoruz.

Ülkeler, Coğrafi Kaynaklar, Verimlilik, İnovasyona Dayalı Ekonomiler olmak üzere üç sınıfta incelenerek haklarında rapor tutulmakta. Türkiye, “Verimlilik” açısından değerlendirilmiş de olsa, inovasyon alanında kazandığı ivme ile bu sınıfı geçecek gibi görünüyor.

BRICS Ülkesi Ne Demek ?

BRICS: Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın ekonomilerini kastetmek için kullanılan bir terim. Ülkelerin, İngilizce isimlerinin baş harfleri kullanılarak oluşturulan kısa ad.

Endeks Nedir ?

Endeks, maliyet, satış performansı, fiyat gibi değişkenlik gösteren birimlerin belirlenmiş zaman zarfında verilerin toplanarak göstergeden okunmasıdır.