Skip to main content

KOSGEB : Girişimcilik Destek Programı

Girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın(KOSGEB) girişimcilere sağladığı imkanlar programıdır.

Girişimcilik Destek Programı

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı, üç temel programı da içerisinde bulundurmaktadır. Bunlar;

 • Yeni Girişimci Desteği
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı

Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı, katılımcılara İş Planı hazırlanmasını öğreterek işletmeleri sağlam temeller üzerine kurmayı hedeflemektedir. Bu sayede ülkemizdeki girişimcilik kültürü seviyesi arttırılarak, ortaya ekonomik ve ürünsel kazanımlar çıkacaktır.

Program süresi : 70 saatlik bu programda girişimcilere, sınıf içi dersler ve atölye çalışmaları gibi eğitimler verilmektedir.

Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri ; 8 Saat

Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) ; 18 Saat

Modül 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) ; 24 Saat

Modül 4: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar ; 20 Saat

“Katılım Belgesi” almaya hak kazanılması için eğitim ana modüllerine %80 oranında devamlılık şartı aranmaktadır.

Yeni Girişimci Desteği

Başarılı işletmelerin kurulması ve ekonomiye katkıları olması amacıyla girişimci adaylarına verilen eğitim desteğidir.

Yeni Girişimci Desteğinden Nasıl Faydalanabilirim ?

 •     Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni başarıyla bitirmiş,
 •     KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı tamamlamış,
 •     Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler

Ve ;

İŞGEM’de yer alan işletmeler (İş Güvenliği ve Eğitim Merkezi’nde eğitimlerini almış işletmeciler)

Eğitim Süresi : Haftada 3 gün olmak üzere, aylık toplam süresi 60 saattir.

Yeni Girişimci Desteği Eğitimleri

İSKUR‘ un internet sayfasından başvurular yapılabilmektedir. Eğitim programına kayıt olmak için adaylar, önce yazılı bir sınava tabi tutulmaktadır. Bu sınav, adayların girişimciliğe uygunluklarını anlayabilmek amacıyla yapılmaktadır.

Destek Üst Limitleri

                               KOSGEB Hibe  Desteği Üst Limiti
İşletme Kuruluş Desteği         3.000  Türk Lirası        Geri Ödemesiz
Makine-Teçhizat ve Donanım Desteği         15.000 Türk Lirası        Geri Ödemesiz
İşletme Giderleri Desteği         12.000 Türk Lirası        Geri Ödemesiz
Sabit Yatırım Desteği         70.000 Türk Lirası        Geri Ödemesiz

 

KOSGEB Girişimcilik Destek Programına nasıl başvurulur?

Başvuru yapmanız için www.kosgeb.gov.tr adresine girmeniz ve KOSGEB Veri Tabanı’na ilk kayıt işlemini yapmanız gerekiyor. Kayıt işlemini yaptıktan sonra size en yakın KOSGEB Hizmet Merkezi’ne gidip iş planı ve ilgili belgeleri alarak da resmi başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği Nasıl Alınır?

Kobilere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in(İş Güvenliği ve Eğitimi Merkezi), kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

Desteğe Başvuru Şartları

İş Geliştirme Merkezi Desteğine katılması öngörülen kurum yada kuruluşlar şunlardır;

 • Belediyeler
 • Üniversiteler
 • Özel İdareler
 • Kalkınma Birlikleri
 • Meslek Kuruluşları
 • Kâr amacı gütmeyen kooperatifler

KOSGEB internet sayfasından KOSGEB Veri Tabanına kayıt olunabilir.

Destek Üst Limiti

İŞGEM Kuruluş Desteği için : Toplamda 750 Bin TL

-Bina Tadilatı

-Mobilya Donanım

-İŞGEM Yönetim

İŞGEM İşletme Desteği için : Toplamda 100 Bin TL

-Personel

-Eğitim, Danışmanlık

-Küçük Tadilat

KOSGEB Kredi Faiz Desteği Başvurusu

Kredi Faiz Desteği, ülkenin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması, KOBİ’lerin(Küçük ve orta ölçekli işletmelerin) etkinliğinin artırılması, ulusal/uluslararası rekabet güçlerini ve düzeylerini yükselterek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, kamu bankalarının ve özel bankaların girişimcilere, kobilere, işletmelere sağlamış olduğu faiz ödeme desteğini kapsamaktadır. Kredi Faiz Desteği, KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı onaylanan işletmelerin, girişimcilerin, KOBİ’lerin finansman sorunlarını ve işletme sermayesi ile kredi faiz giderlerinin KOSGEB Başkanlığınca karşılanmasını sağlamaktadır.

Ayrıca KOSGEB tarafından, KOBİ’lerin yeni teknoloji kullanımı, yeni iş yerine taşınma, işlerini büyütme, yeni yatırım, hammadde alımı, üretim ve pazarlama, eğitim ve danışmanlık, yurtdışı pazarlara açılım ve geliştirme, ihracatın finansmanı v.b. münferit projeler desteklenmektedir.

 • Kredi üst sınırının belirlenmesi,
 • İşbirliği yapacak diğer kurum ya da kuruluşları araştırmak, mutabakat sağlanması,
 • Verilecek olan kredinin, hibe edilmesi veya geri ödemeli olarak verilmesinin belirlenmesi,
 • Yüzde(%) kaç oranında desteğin verileceği,

Konularının araştırılmasında, uygulanmasında ve kararlaştırılmasında KOSGEB Başkanlığı yetkilidir.

İstenilen Şartların Yerine Getirilmemesi Hallerinde; Uygunsuzluk

KOSGEB harici kamu kurum ya da kuruluşları tarafından desteklenen veya kamu kaynaklarından subvanse edilen krediler için KOSGEB Kredi Faiz Desteği kullandırılamaz.

KOSGEB’in diğer desteklerinde olduğu gibi, Kredi Faiz Programları’ndan yararlanabilecek işletmelerin, gecikmiş vergi ve SGK prim borcu bulunmamalıdır.

KOSGEB tarafından yapılan tespitlerde, işletmenin protokol şartlarına uygun olmadığının, KOSGEB Destekleri’nden yasaklı olduğunun veya taahhütname yükümlüklerine uymadığı tespit edilirse; KOSGEB, KOBİ Kredi Faiz Desteğini iptal eder.

Kredi Faiz Desteği’nin Vadesi Ne Kadar ?

Kredi Faiz Desteği’nin, ilk 3 ayı ödemesiz olmak üzere toplam vade süresi 15 aydır.

Kredi Faiz Desteğinin Üst Limiti Ne Kadar ?

KOSGEB Kredi Faiz Desteği’nin, %25’ini kredi sahibi, geriye kalan diğer %75’lik kısmını ise KOSGEB ödeyecektir.

Kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık uygulayarak, ekonomiye ve sektörlerine katkılarını destekleyen  KOSGEB, kadın girişimcilere verilen desteğin üst limitini; 300.000(Üç Yüz Bin) Türk Lirası olarak belirlemiştir.

Ana para riski bankaya ait olmak kaydıyla, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya Döviz cinsinden nakdi ya da gayri nakdi kredilerin, faiz payı ve komisyon gibi tutarlarının kısmen veya tamamının KOSGEB tarafından diğer masrafların işletme tarafından karşılanması suretiyle yürütülmektedir.

Kendi programı içerisinde verilecek yatırım ve işletme kredileri Türk Lirası cinsinden, ihracat kredileri ise Döviz veya Döviz Karşlığı Türk Lirası cinsinden kullandırılır.

Kredi Faiz Desteklerine Kimler Başvuru Yapabilir ?

KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtları onaylanmış girişimciler, işletmeler, KOBİ’ler ve herhangi bir programın kara listesinde yer almayan kuruluşlar KOSGEB Kredi Faiz Desteği’ne başvuru yapabilir.

Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 Milyon Türk Lirası’nı aşmayan ve 1 ila 250 işçiye istihdam eden işletmeler, KOBİ’ler yararlanabilmektedir.

KOSGEB, Genel Maksatlı Kredi Faiz Desteği verdiği gibi, Acil ihtiyaca yönelik ve Güney Anadolu Projesi kapsamında kalan illerin girişimcilerini de desteklemektedir.

Acil Kredi Faiz Desteği Başvurusu

Acil Kredi Faiz Desteği, sel, su baskını, yangın, büyük kuraklık, anormal şiddette fırtına, harp veya genel grev  gibi durumlardan etkilenen ve bu durumu ilgili resmi makamlardan belgeleyen, KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı işletmelere uygun şartlarda destek olabilmek amacıyla; KOSGEB, Kredi Garanti Fonu(KGF) ve 13 Özel Bankanın aralarında bulunduğu kurum/kuruluş tarafından 20 Kasım 2009 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren uygulamadır.

Acil Kredi Faiz Desteğinden Kimler Yararlanabilir ? Üst Limiti Ne Kadardır ?

KOSGEB Veri Tabanı kaydı onaylanmış ve herhangi bir hizmetin yasaklı listesinde olmayan işletmeler faydalanabilir.

Acil Kredi Faiz Desteğinin her bir KOBİ için üst sınırı 300.000 (Üç Yüz Bin) Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Kredi Faiz bedelinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanmakta olup, en fazla 48 ay vade ile uygulanmaktadır.

GAP Bölgesi KOBİ Makine-Teçhizat Yatırımı Desteği Başvurusu

KOSGEB Kredi Faiz Desteğine, GAP Bölgesi  içerisindeki ; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak da GAP Bölgesi KOBİ Makine-Teçhizat Yatırımı Kredi Faiz Desteği uygulamasıyla dahil edilerek, destek alanı genişletilmiştir.

GAP  Bölgesi KOBİ Makine-Teçhizat Yatırım Kredisi Faiz Desteğinin Üst Limiti Ne Kadardır ?

 • İşletmelere BANKA tarafından kullandırılacak en yüksek kredi miktarı; 300.000 Türk Lirası
 • KOSGEB’in bu miktar için ödeyeceği en yüksek faiz miktarı ise 48.796 Türk Lirası’ dır.

KOSGEB Broşür Desteği Nedir ? Nasıl Alınır ?

KOSGEB Broşür Desteği, Genel Destek Programının  alt unsuru olan Tanıtım Desteği Programında yer almaktadır.Destek kapsamında, işletmelerin; işletmelerini, ürünlerini ve hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirdikleri faaliyetlere destek verilir.

Broşür Desteği Kimlere Verilir ?

KOSGEB Broşür Desteği, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilmektedir.Marka Tescil Belgesi’nin başka bir işletmeden devir alınması durumunda, devir işleminin Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından uygun bulunması gerekmektedir.

Broşür Desteği Nasıl Alınır ?

KOSGEB Broşür Desteği’nden yararlanmak isteyen işletmeler, kobiler ve girişimciler www.kosgeb.gov.tr adresinden başvurularının yapabilirler.

KOSGEB Broşür Desteğinin, program süresince üst limiti 5.000 Türk Lira’sıdır.

Gerekli Belgeler/Evraklar Nelerdir ?

 1. Kosgeb.gov.tr  adresinde elektronik ortamda doldurulmuş Tanıtım Desteği Başvuru Formu çıktısı,
 2. İşletmenin ‘SGK Borcu Yoktur’ yazısı
 3. Mahsup Dilekçesi(SGK veya Vergi Borcu Bulunması Halinde)
 4. Birer adet tanıtım materyali örneği(Broşür)
 5. İşletmenin üzerine bir fatura veya fatura yerine geçen bir belge
 6. İşletme tarafından fatura tutarının tamamının hizmet sağlayıcıya ödediğini gösterir banka dekontu

Broşür Desteği Neleri Kapsar ?

Broşür

 1. En az 2 sayfa, renkli baskılı, içeriğinde işletmenin markası veya unvanı, iletişim bilgileri ve hizmetlerin hakkında bilginin olması gerekmektedir.
 2. Destek kapsamında bastırılacak broşür sayısı en az 2.000 adet olmalıdır

Ürün Kataloğu

 • En az 8 sayfa, en az 4 renk baskılı , işletmenin markası ve iletişim bilgilerinin olması gerekmektedir.
 • Basım tarihi ve basımı yapan hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir.
 • Ürün katalog nüshası en az 1000 adet olmalıdır.

KOSGEB Broşür Desteğinin Değerlendirilmesi ve Onaylanması

Broşür Desteğini alabilmek için,  yurt içinden sağlanacak ürün veya hizmetin alınacağı hizmet sağlayıcının(Reklam Şirketi) iştigal konusu ile ürün/hizmet konusu uyumlu olmalıdır.

Broşür Desteği Ödemesi

İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek KOSGEB web sayfasından elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Tanırım Destek Ödeme Talep Formunu ve diğer evrakları Hizmet Merkezine sunar.Söz konusu belgeleri/evrakları inceleyen Hizmet Merkezi, Destek Ödeme Oluru hazırlar.

İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde Vergi veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına Destek Ödemesi olarak aktarılır.