Skip to main content

KOSGEB Destekleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi KOSGEB, KOBİ’lere ve girişimcilere ulusal ve küresel pazarlara dahil olabilmeleri için bir takım destekler sağlamaktadır.Bu destekler, KOSGEB Veri Tabanına kayıt olmuş ve Uygulamalı Eğitim Programı kapsamındaki eğitimleri başarıyla geçmiş girişimcileri ve KOBİ’leri kapsamaktadır.

KOSGEB KOBİ’lere ve girişimcilere İş Projesinin Hazırlanması, Ar-Ge ve İnovasyon, Laboratuvar, Düşük Faizli Kredi, Yurt Dışı İş Seyahati(fuar), Yurt İçi Fuarına katılımı gibi alanlarda destek vermektedir. Devamını Oku

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Desteği

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Desteği

Türkiye’de Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) ve inovasyon faaliyetleriyle bu faaliyetlere yönelik teşvikler, çeşitli kamu kurum ya da kuruluşları tarafından verilmektedir. TÜBİTAK ve KOSGEB bu programlarda başı çekmektedir.

Teşvik Programları

Ar-Ge İndirimi

2008 yılında yapılan değişikliklerle; Ar-Ge çalışmalarının toplam bütçesi, işletmenin vergi tutarı hesaplanırken yıllık kazancından düşülerek Ar-Ge bütçesi vergiden muaf tutulabilmektedir.

Gelir Vergisi Stopajı

Araştırma Geliştirme personellerinin işbirliği projeleri ve yenilikçi(İnovasyon) projelerde çalışması halinde, bu çalışmalar sonrası aldıkları ücretler gelir vergisi muafiyeti kapsamında sayılmaktadır.

Sigorta Prim Desteği

Devlet memurları hariç, Ar-Ge faaliyetleri sürdüren Araştırma ve Geliştirme ile Destek personellerinin sigorta primleri, %50 firma, %50 Maliye Bakanlığı tarafından 5 yıllık süre içerisinde ödenerek Sigorta Prim Desteği sağlanmaktadır.

Damga Vergisi

Araştırma ve Geliştirme çalışmaları çerçevesinde düzenlenmiş ya da düzenlecek olan hiçbir belge veya dosyadan Damga Vergisi alınmayarak, vergi konusunda destek sağlanmaktadır.

Tekno Girişim Sermayesi

Makine-Donanım ve Yazılım,Personel, Danışmanlık gibi masraflar karşılanarak inovatif projeleri gerçekleştirebilecek girişimcilerin sırtlarındaki yükü hafifletmek hedeflenmiştir.Bu destek programında, girişimciye sermaye desteği verilmektedir.

Proje Geliştirme Desteği

Danışmanlık, eğitim, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları tescili, tanıtım, yurtdışı iş seyahatlerinde 100 Bin TL geri ödemesiz destek sağlanmaktadır.

KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Desteği

İnovatif iş fikirlerine sahip tekno girişimcilerin ve ya bilim ve teknolojiye katkıyı amaçlayan iş fikirlerine sahip KOBİ ve girişimcilerin desteklenmesi, geliştirilmesi maksadıyla KOSGEB tarafından Ar-Ge ve İnovasyon desteği verilmektedir.

KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Desteği’nde Karşılanabilir Giderler

  1. Makine-Teçhizat ve Donanım ile Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri
  2. Hammadde Temin Gideri
  3. Personel Giderleri
  4. İşlik ve Kira Giderleri
  5. Başlangıçta Sermaye Desteği

KOSGEB’in Proje Geliştirme Faaliyetlerinde Karşılanabilir Giderler;

  1. Proje Danışmanlık Desteği
  2. Proje Tanıtım Desteği
  3. Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
  4. Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği
  5. Yurt Dışı Kongre, Fuar ve İşbirliği Desteği

 Ar-Ge Nedir ?

Ar-Ge bilgiye dayalı sistematik olarak projeler üretmek, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak bilgileri elde etmek veya mevcut bilgileri geliştirebilmek için yapılan çalışmalardır.

İnovasyon Nedir ?

İnovasyon, yeni fikirler geliştirerek bunları hayata entegre etmektir.