Skip to main content

KOSGEB’in Verdiği Laboratuvar Hizmetleri

KOSGEB  işletmelerin, girişimcilerin ve KOBİ’lerin; ürün kalitelerini yükseltmeleri, yeni ürünlerin tasarlanıp üretmeleri, ürünlere ait kalite belgelerinin temin edilmesi ve sektörel bazda gelişimlerini sağlayabilmek maksadıyla Laboratuvar Hizmeti vermektedir.

Test ve analizler KOSGEB’in laboratuvarlarında yapılmakta olup, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı girişimciler bu hizmetlerden yararlanabilmektedir.

Laboratuvar Hizmetleri Desteğinden Kimler Yararlanabilir ?

KOSGEB laboratuvarları Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya ve Samsun’da bulunmakta olup, toplam 11 laboratuvar ile hizmet vermektedir.

 KOSGEB Laboratuvar Hizmetlerinden, Veri Tabana kayıtlı tüm girişimci, işletme ve KOBİ’ler faydalanabilmektedir.

KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvarlarda; metal, kauçuk, plastik, alüminyum v.b. gibi maddeler ve malzemeler üzerinde testler yapılmaktadır.

Test için gerekli olan numunenin veya ücretin belirtilen tarih içinde getirilmemesi ya da geç getirilmesi gibi bir durumda, testlere 1 ay geç başlanmaktadır.

Test raporlarının ingilizce veya başka bir yabancı dilde hazırlanması talep edilirse,  normal test ücretinin 2(iki) katı tarife uygulanmaktadır.

 • Ücretlere KDV(Katma Değer Vergisi) dahil olup, ödemeler peşin ve banka havalesi üzerinden yapılmaktadır.
 • Banka havalesi yapıldıktan sonra banka dekontunun faks ya da mail adresiyle gönderilmesi gerekmektedir.

Faks: 0(216) 528 21 22

Mail: seckin.kalender@kosgeb.gov.tr ya da ozgur.alpaslan@kosgeb.gov.tr

 

Mekanik Test Desteği

Mekanik test laboratuvarında, mevcut numunenin üzerinde şu testler yapılır;

 1. Numunenin çekme dayanımı testi
 2. Maddenin akma dayanımları testi
 3. Maddenin uzama ve daralması testleri

Kimyasal Analiz ve Test Desteği

Kimyasal Analiz laboratuvarlarında, demir, alüminyum, çinko, bakır gibi maddelerin testleri yapılarak ürün gelişimi hakkında bilgiler verilebilmektedir. Kimyasal Analiz Laboratuvarlarında şu testler yapılmaktadır;

 1. Kimyasal Analiz
 2. Karbon ve Kükürt Analizi
 3. Numunenin Kalitesini Belirleme Testi

Sertlik Test Desteği

Sertlik testleri TS EN ISO 6506-1, TS EN ISO 6508-1, TS EN ISO 6507-1, ASTM E 384-89 ve TS 9743 standartlarına göre yapılmaktadır.

 1. Rockwell Sertlik
 2. Brinell Sertlik
 3. Mikrosertlik
 4. Makrosertlik
 5. Shore Sertlik

Testleri bu laboratuvarda yapılabilmektedir.

Metalografi Test Desteği

Metalografi testi, numunelerin mikroskop altında 50 ve 500 kat büyütülerek iç yapıları hakkında bilgi edinmek için yapılmaktadır. Bu  testler;

 1. Mikroyapı İnceleme
 2. Mikro Temizlik İncelemesi
 3. Fotoğraf Çekme(Numune mikroskopta 500 kat büyütülerek fotoğrafı çekilmektedir.)
 4. Makroyapı İncelemesi

Metroloji Test Desteği

Eldeki mevcut materyalin 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak ölçümleri yapılabilmekte.

Tahribatsız Muayene Hizmeti

Tahribatsız muayenede, malzeme üzerindeki boyanın kalınlık ölçümleri, gözle görülen hataların tespit edilmesi, yüzeydeki pürüzlerin tespit edilmesi testleri yapılabilmektedir. Bu testler;

 1. Gözle Muayene
 2. Sıvı Penetrant testi
 3. Manyetik Parçacık ile Muayene
 4. Boya ve Kaplama Kalınlığının Tespit Testi
 5. Yüzey Pürüzlülüğü Testi

Teknik Değerlendirme

Askeri, resmi ihalelerin teknik şartname ve talimnamelerinin değerlendirilmesi uygun testler yapıldıktan sonra rapor tutulmasıdır. Aynı zamanda cıvata ve somun kalitesinin de belirlenmesi işlemleri tanımına girmektedir.

Gözetim Hizmeti

KOSGEB Laboratuvarlarında, yapılamayan testlerin firmalarca belirlenen standartlar içerisinde yapılarak rapor hazırlanmasıdır

KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri Desteği

KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri Desteği, işletmelerin ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla yaptıracakları laboratuvar analiz testlerinin giderlerinde destek olmak için uygulanmaktadır. KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri Desteği’ni, kendi bünyesindeki 11 laboratuvar ile vermektedir. Ayrıca bu destek kapsamında işletmelerin, kalitesinin artırılması, yurt dışındaki firmalarla rekabetin sağlanması ve birçok ürünün ülkemiz sınırları içerisinde de üretiminin sağlanabilmesi için teknik konularda destek vermek ve bilgilendirmek için destek vermektedir.

Laboratuvar Hizmetlerinde Kapsam Dışındaki Giderler

KOSGEB Laboratuvarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler ise destek kapsamı dışın tutulmaktadır.

Laboratuvar Hizmetleri Kapsamındaki Giderler

İşletmelerin, kamu kuruluşlarından ya da üniversite laboratuvarlarından alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilmektedir.

Ayrıca işletmelerin, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları Laboratuvar Akreditasyon Belgeleri’ne ilişkin giderlere destek verilmektedir.

KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri Nelerdir ?

 1. Test hizmetlerinde İngilizce rapor düzenlenmesi durumunda iki katı test ücreti uygulanmaktadır,
 2. Eksik numune veya test ücretinin ödenmemesi durumunda numune, testlere başlamadan 1 Ay süre ile bekletilmektedir. Bu süre sonunda hiçbir işlem yapılmadığı takdirde numunelerle ilgili KOSGEB’in sorumluluğu kalmamaktadır,
 3. Spektral analiz, sertlik testleri için kibrit kutusu büyüklüğündeki parçalar analiz için yeterlidir,
 4. Tahribatsız muayene metotları Sıvı Penetrant ve Gözle Muayene laboratuvarlarında, TS EN 473 ve  97/23/EC direktiflerine göre Seviye 2 düzeyinde sertifikalı mühendis ve uzman personel tarafından yapılmaktadır,

Kimyasal Analiz

Mekanik Test

Sertlik Testi

Metalografi Testi

Metroloji Testi

Tahribatsız Muayene

Teknik Değerlendirme ve Gözetim Hizmetleri

Kimyasal Analiz Testleri

Ürünün kimyasal bileşenlerini inceleyen ve bu doğrultuda geliştirme ve güçlendirme çalışmalarına ışık tutmak amacıyla Kimyasal Analiz Testleri uygulanmaktadır.

Kimyasal Analiz: Demir(Fe), Alüminyum(Al), Bakır(Cu), Çinko(Zn), Kurşun(Pb) ana metallerinin kimyasal analizlerini tespit etmeye yarayan test metodudur.

Karbon, Kükürt Analizi: Demir(Fe) ‘in içindeki C ve S değerini tespit etmede kullanılan test metodudur. Malzemeden talaş kaldırma yöntemiyle alınan talaşın yakılması sonucu tespit edilmektedir.

Malzeme Kalitesi Belirleme: Kimyasal analiz sonucu değerlendirilerek malzeme sınıfları oluşturmak amacıyla yapılmaktadır.

Mekanik Test Laboratuvarı                                                     

Çekme Testi

Malzemelerin çekme-akma dayanımları, yüzde uzama ve kesit daralmalarını tespit etmek için kullanılan test metodudur.

Basma Testi

Malzemelerin ezilme yükleri altındaki davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmaktadır.

Eğme Testi

Malzemenin, kırılmadan önceki şekil değişikliğini tespit edebilmek amacıyla yapılmaktadır.

Çentik Darbe Testi

Malzeme bünyesinde bulunacak bir gerilim birikimin darbe esnasında çentik tabanında suni olarak teşkil ettirilip, malzemenin bu durumda dinamik zorlamalara karşı göstereceği direnci tespit etmek amacı ile uygulanmaktadır.

Metroloji Laboratuvarı Testleri

3 Boyutlu Ölçüm

Malzemenin yarıçapını, derinlik ölçümlerini yaparak, malzeme hakkında bilgiler alınmaktadır.

Profil Projektör Ölçümü

Herhangi bir malzemenin 2 boyutlu ölçümlerini yapabilmek için uygulanan çalışmalardır.

Boyutsal Ölçüm

Kumpas, Mikrometre v.b. aletler kullanılarak sac kalınlığı v.b. ölçümler yapılmaktadır.

Sertlik Test Laboratuarı

Sertlik Test Laboratuvarında, mevcut malzemenin plastik deformasyona direnci tespit edilebilmektedir. Sertlik değerini elde etmek için, özel biçimli küçük çentikleyici malzemenin yüzeyine uygulanır, malzemenin yüzeyinde oluşan çentiğin büyüklüğüne ve derinliğine bağlı olarak malzemenin sertlik değeri belirlenebilmektedir.

Sertlik Test Laboratuvarında, teste tabi tutulabilecek malzemeler şunlardır;

Metal

Seramik

Plastik

Laboratuvarda yapılan testler ;

I.            BRİNELL Sertlik Testi

II.            ROCKWELL Sertlik Testi

III.            MİKROSERTLİK Testi

IV.            MAKROSERTLİK Testi

V.            SHORE Sertlik Testi

 

Metalografi Test Laboratuvarı

Mikroyapı İnceleme: Laboratuvara sunulan numunenin mikroskop altında x500(kat) büyütülerek incelenmesidir.

Mikro Temizlik İncelemesi: Sunulan malzeme metal ise, içerisindeki üretimden gelen kirliliklerin ASTM E45 metoduna göre belirlenmesi amacı ile yapılmaktadır.

Makroyapı İnceleme: Kaynaklı malzemenin mikroskop altında x50(kat) büyütülerek incelenmesidir.

Tahribatsız Muayene Laboratuvarı

KOSGEB Laboratuvarlarında, sunulan numunelerin içeriğinin tespit edilebilmesi için yapılan testlerden biridir.

Gözle Muayene: Numunenin, gözle görülen hatalarını tespit etmek için uygulanmaktadır.

Sıvı Penetrant Testi: Numunenin yüzeyindeki hataları tespit amacıyla yapılmaktadır.

Manyetik Parçacık ile Muayene: Numune yüzeyi ve yüzeyine yakın bölgelerdeki yüzey hatalarını tespit edebilmek amacıyla yapılan testlerden bir tanesidir.

Kaplama Kalınlığı Ölçümü: Numune üzerindeki boya ve kaplama kalınlığını belirlemede kullanılmaktadır.

Yüzey Pürüzlülüğü Testi: Numunelerin yüzey pürüzlülüğü parametrelini ölçmede kullanılan test metodudur..

KOSGEB Teknik Değerlendirme ve Gözetim Hizmetleri

Gözetim Hizmeti

KOSGEB Laboratuvarlarında yapılamayan testlerin firma bünyesinde standardın öngördüğü şartlar dahilinde yapılarak raporlanmasıdır.

Teknik Değerlendirme

Cıvataların, somunların kalitelerinin belirlenmesi; askeri, resmi ihalelerin teknik şartnamelerinin değerlendirilmesi uygun testler yapıldıktan sonra raporlanmasıdır.