Skip to main content

KOSGEB Başvuru Süreci; Kredilere Başvuru ve KOSGEB Destekleri

KOSGEB Nedir ?

KOSGEB 20.04.1990(20 Nisan 1990) tarihinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin geliştirilmesi, desteklenmesi, rekabet güçlerinin artırılması, uluslararası pazarlarda ürünlerini pazarlayabilmesi amacıyla KOBİ’lere (Küçük ve Orta Bütçeli İşletmeler) yeni iş imkanları ve ekonomiye katkılarını artırabilmek için kurulmuştur. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik ve sosyal atılımlardaki paylarını artırmak için destekler sunmaktadır.

KOSGEBe Nasıl Kayıt Olurum ?

KOSGEB internet sayfasındaki “E-KOBİ” bölümünden KOSGEB Veri Tabanına bilgilerinizi girerek kayıt olabilirsiniz.

KOSGEB’e Nasıl Üye Olabilirim ?

KOSGEB internet sitesi üyeliği ile KOSGEB Veri Tabanı üyeliği ve kaydı farklı işlemlerdir.İnternet sitesindeki üyeliğiniz, destek programlarında esas alınmaz. KOSGEB’e üye olmanız için Veri Tabanına kayıt yaptırmanız ve KOBİ Beyannamesini doldurmanız yeterli olmaktadır.

KOSGEB Destek Programları Nelerdir ?

KOSGEB girişimcilere, işletmelere ve KOBİ’lere; ulusal ve uluslararası pazarlarda kendilerini tanıtabilmeleri, kendi sektörlerdeki rekabet gücünün artırılması ve ekonomiye katma değerlerinin olması amacıyla birkaç Destek Programı ile destek sağlamaktadır.Bu programlar;

a)      KOBİ Proje Destek Programı

b)      Tematik Proje Destek Programı

c)      İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

d)      AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

e)      Genel Destek Programı

f)       Girişimcilik Destek Programı

g)      Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı

h)      Kredi Faiz Desteği

i)        Laboratuvar Hizmetleri

 

KOBİ Nedir ?

KOBİ, yıllık 250 işçiye kadar istihdam sağlayabilen, varlık ve borç durumu 40 Milyon Türk Lirası’nı geçmeyen işletmelerdir.Üç çeşit KOBİ bulunmaktadır ;

 • Mikro Ölçekli İşletmeler
 • Küçük Ölçekli İşletmeler
 • Orta Ölçekli İşletmeler

KOBİ Miyim ? Nasıl KOBİ Olabilirim ?

KOBİ tanımı kapsamına girip girmediğinizi öğrenmek için KOSGEB.gov.tr internet adresindeki, KOBİ Miyim Testi’ni doldurabilirsiniz.

KOSGEB Kimlere Finansman Destek Sağlıyor ?

KOSGEB tarafından yeni girişimcilere,KOBİ’lere, girişimcilere, işletmelere finansman destek vermektedir.Uygulamalı Girişimci Eğitimlerini başarıyla tamamlayan girişimcilere, projelerinin onaylanması ardından 30 Bin Türk Lirası’na kadar finansman destek sağlanmaktadır.

KOSGEB Tarafından Desteklenen Sektörler         

KOSGEB’in desteklediği başlıca sektörler aşağıda belirtilmiştir;

 • Madencilik ve Taş Ocakçılığı
 • İmalat
 • Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı
 • Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri
 • İnşaat
 • Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı
 • Ulaştırma ve Depolama
 • Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
 • Bilgi ve İletişim
 • Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
 • İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
 • Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor

KOSGEB Tarafından Desteklenmeyen Sektörler

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı’nın destek sağlamadığı sektörler;

 • Tarım, Hayvancılık, Ormancılık ve Balıkçılık Faaliyetleri,
 • Eğitim Faaliyetleri,
 • Sağlık ve Sosyal Faaliyetler,
 • Finans ve Sigortacılık faaliyetleri,
 • Gayrimenkul Faaliyetleri,
 • Hukuk ve Muhasebe Faaliyetleri,
 • Veterinerlik Faaliyetleri,
 • Spor Tesisleri Faaliyetleridir