Skip to main content

KOSGEB ve AB Hibe Projeleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı ile AB(Avrupa Birliği)’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği hibe destek programlar/projeleri kapsamında destek gören ve desteklenmesi öngörülen projeler; Ar-Ge faaliyetleri, kültür ve eğitim standartlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar, sağlık alanında tasarlanan projeler, kadının ekonomiye ve iş hayatına katkısını sağlamak amacıyla düşünülen fikirler, mesleki eğitim ve istihdamın yaratılmasına yönelik projelerle beraber, engelli işsizlerin iş hayatına kazandırılması için tasarlanan projeler olmalıdır. Bunlara ilave olarak, yerel yönetimlerin çevreyi koruyucu faaliyetlerin yapılacağı projeler de KOSGEB ve Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir.

KOSGEB ve AB Hibe Projeleri

KOSGEB ve AB Hibe Projelerine en iyi örnek olarak FAD, Triticeae Genome,Hover Spill projeleri verilebilir. Bu projelerle, çevreye duyarlı faaliyetler yürütülmekte olup ekonomiye ve teknolojiye büyük katkılar sağlanmaktadır.

Hover Spill Projesi ile gemi kazaları sonucunda ortaya çıkabilecek, petrol sızıntılarına, çevre kirliliğine sebep olabilecek kazalara ani müdahale sistemiyle olaya el konulması amaçlanmaktadır. Bilindiği üzere deniz kazalarında, petrol sızıntılarına karşı yapılacak çalışmalarda olay yerine hızlı bir şekilde ulaşmak büyük önem arz etmektedir. Bu projenin kapsamında, suda ve çamurlu alanlarda hareket edebilen, dökülen petrolü depolayabilen, düşük maliyetli ve yüksek hızda çalışabilen bir hava yastıklı deniz aracı geliştirilecektir.

Avrupa Birliği ve KOSGEB Hangi Projelere Destek Sağlar ?

Hizmetler, tarımsal ürün işleme, turizm, imalat, Ar-Ge projeleri, tıbbı destekleyici projeler dahil ekonomideki tüm sektörler için tasarlanan projeler için destek sağlanmaktadır.

AB ve KOSGEB Hangi Sektöre Ait Projelere Destek Vermez ?

  • Elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımı
  • Birincil tarım faaliyetleri
  • Çelik ve kömür sanayi
  • Savaş araç ve gereçleri imalatı ya da alım-satımı
  • Tütün ve tütün ürünlerinin üretimi
  • %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi ve pazarlanması
  • Kumarhane ya da kumar sektörüne dahil olan herhangi bir şirketin işletilmesi
  • Bankacılık, sigortacılık ya da mali hizmetler
  • Gayrimenkul yatırımları
  • Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,

Projelerin En Yüksek Maliyeti Ne Kadar Olmalı ?

Hibe destek programından yararlanılmak istenen projenin toplam maliyetinin  20 Bin Euro ile 300 Bin Euro arasında olması gerekmektedir.