Skip to main content

KOSGEB’in Desteklediği Fuarlar

KOSGEB’in desteklediği fuarlar; milli katılım düzeyindeki fuarlar, yurtdışı fuarları, yurtiçi fuarları olarak sıralanabilir. Fuar listesi KOSGEB başkanlığınca belirlenmekte ve internet sayfasında açıklanmaktadır. İlk kez düzenlenmesi planlanan fuarlar ve adı ya da organizasyonu değiştirilmiş fuarlar destek kapsamının dışında kalmaktadır.

KOSGEB Yurt İçi Fuar Desteği 2014’te de devam ediyor.

Fuar organizasyonunu yapan kurumun faturalandırdığı ya da verdiği hizmetler için KOSGEB tarafından destek sağlanmaktadır. Desteğin KOSGEB Başkanlığınca kararlaştırılan bütçesi 30.000(Bin) Türk Lirası’dır.

İşletmelerin direkt başvuru ile Yurt İçi Fuar Desteğinden yararlandıkları gibi işletme, bağlı bulunduğu Meslek Kuruluşu tarafından ayarlanmış olan fuar alanı için de destekten faydalanabilmektedir. Bu durumda başvuru formuna ilave olarak, Meslek Kuruluşu ve işletme arasında imzalanmış sözleşmenin de dosyada yer alması gerekmektedir.

Yurt İçi Fuar Desteğine Başvuru

Yurt İçi Fuar Desteğine başvuru yaparken KOSGEB internet sitesinde bulunan ve çevrimiçi(sanal) olarak doldurup çıktı alınmasına müteakip kaşelenip imzalanan Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru Formuna ek olarak;

Organizatör firma ile yapılan sözleşme veya fuar katılım formu

Eğer, işletmeye yer ayıran kuruluş Meslek Kuruluşu ise;

Meslek Kuruluşu ile Organizasyon Firması’nın düzenlemiş olduğu sözleşme gerekmektedir.

KOSGEB’in Desteklediği Fuarlar Listesi

KOSGEB Başkanlığınca desteklenmesi uygun bulunan fuarlar listesi internet sayfasında yayınlanmaktadır. KOSGEB destekleyeceği fuarları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ndeki fuarlar tebliğini baz alarak belirlemektedir.

Takvim içerisinde değişiklikler, ekleme ya da liste dışına alınma gibi işlemler TOBB tarafından yapılmaktadır. Meslek Kuruluşu, fuar listesine sonradan eklenen fuarlar için destek isteme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin(TOBB) internet sayfasında aylık olarak duyurulmaktadır.

KOSGEB’in Yurt İçi Fuar Desteği Programında Karşılanan Giderler

Yurt İçi Fuar Desteği programında KOSGEB, ilk kez düzenlenecek olan fuarlar için destek sunulmamaktadır. KOSGEB’in destek sağlamayı uygun gördüğü fuarlarda karşılanan giderler; alan işgaliyet bedeli(boş yer tahsis ücreti), güvenlik, tanıtım ve stand hostesi, alan dekorasyonu, temizlik ve katılımcı kataloğudur.

Başvuruyu Nasıl Yapabilirim?

Yurt İçi Fuar Desteğine başvurular; KOSGEB’in internet sayfasındaki E-KOBİ bölümünden yapılmaktadır. Bu işlem için KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olmanız ve başvuru formunu internet üzerinden doldurduktan sonra çıktısını almanız ve işletmenize ait kaşeyi bastıktan sonra imzalayarak Hizmet Müdürlüğü’ne götürmeniz yeterli olacaktır.

Destek Programından Kimler Yararlanabilir?

Yurt İçi Fuar Desteğinden çeşitli sektörlerden işletmeler yararlanabilmektedir. Her işletme kendi sektörüne ait fuar için KOSGEB’den destek alabilmektedir.