Skip to main content

KOSGEB Veri Tabanına Kayıt ve Bilgi Güncelleme

KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olmak için veya Veri Tabanı’na ilk başvuruyu yapmak için; girişimciler, KOBİ’ler ve işletmeler istenilen belgeleri belirtilen süre içerisinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na teslim etmelidir.

KOSGEB Veri Tabanı’na Kayıt Olmak

KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olmak için, KOSGEB Veri Tabanı Kaydı sayfasını ziyaret ederek, “Yeni Başvuru” sayfasına girdikten sonra bilgilerinizi yazmanız yeterli olacaktır. KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olmak için izlenecek ikinci bir yol ise KOSGEB.gov.tr adresindeki E-KOBİ sayfasındaki yönergeleri takip etmektir.

Not: Meslek Kuruluşu veya AR-GE / Endüstriyel Uygulama Programı’na başvuracak bir girişimci iseniz KOSGEB kaydınız, bulunduğunuz ildeki KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

KOSGEB Veri Tabanı Nedir ?

KOSGEB Veri Tabanı; KOSGEB hizmetlerinin, desteklerinin etkinliğinin ve verimliliğinin ölçülebilmesi ve desteklerden yararlanan işletmeler, girişimciler, meslek kuruluşları, işletici kuruluşlar ve sektörel kuruluşlar ile tedarikçilerin izlenmesi amacı ile oluşturulan Veri Kayıt ve Veri Takip Bankası’dır.

KOSGEB Veri Tabanı’nda yer alan girişimci, işletici kuruluş, meslek kuruluşları ve sektörel kuruluşlar da, talep edilen desteklere ilişkin olarak KOSGEB internet sayfasında yayınlanan belge ve bilgileri temin ederek, veri tabanına kayıt edildikleri ilgili KOSGEB Birimine sunarlar.

Girişimci, KOBİ ve İşletmelerin ; KOSGEB Veri Tabanı’na kaydının yapılması veya veri tabanından çıkarılması işlemlerine KOSGEB Başkanlığınca karar verilmektedir.

KOSGEB İnternet Sayfası Üyeliği

KOSGEB internet sayfası üyeliği; KOSGEB resmi internet sayfası üzerinden kaydı yapılan ve kayıt sonrasında üye olan kullanıcılara yönelik yeni duyuru, haber veya genel bilgilendirmelerin otomatik olarak kayıt olurken bildirdikleri e-posta adreslerine gönderim yapılmasını sağlayan bir sistemdir.

Uyarı: KOSGEB resmi internet sayfası üyeliği, KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olma durumu değildir. Site üyeliği ücretsiz olup, kayıt aşamasında herhangi bir belge talep edilmemektedir.

Bilgi Güncelleme

KOSGEB Veri Tabanı’nda bilgi güncelleme için, KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı olmanız gerekmektedir. Bilgi güncellemesi yaparken izlenecek yollar şunlardır;

 • E-Kobi panelinizden “Bilgi Güncelleme” sayfasına giriş yapınız,
 • Bilgi Güncelleme sayfasında, bilgilerinizi değiştirdikten sonra “Kaydet” butonu ile işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
 • Kobi beyannamenizin onaylı olması durumunda, “Bilgi Güncelleme” seçeneği kapalı olacağından, dilekçe ile KOBİ Beyanname onayının kaldırılmasını ve güncelleme yapılmasını KOSGEB Hizmet Müdürlüğü’nden talep edebilirsiniz.

KOSGEB Veri Tabanına Kayıt için Gereken Evraklar / Belgeler

Muhasebe Departmanı ;

 • Son Mali Yıla Ait Toplam SGK Gün Sayısı
 • Son Mali Yıla Ait  Net Satış Hasılatı (TL)
 • Son Mali YIla Ait  Mali Bilanço Toplamı (TL)

İşletme ve Şahıs ;

 • Faaliyet Belgesi : Bağlı bulunduğunuz Ticaret Odasından temin edebilirsiniz.
 • İmza Sirküleri : Resmi belgelerde kullanılan imzaların, noter onaylı örnekleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi / NACE Kodunun Belirlenmesi
 • KOBİ Beyannamesi (KOSGEB sayfasından alınan çıktı, imzalanıp kaşelenecek)
 • KOBİ Bilgi Dokümanı

NACE Kodu Nedir ?

İşletmelerin faaliyet alanlarına göre tehlike sınıflarının belirlendiği kodlama sistemi ve listesidir.

 

Kayıt için buraya tıklayınız.