Skip to main content

KOBİ’nin Büyüme Stratejisi Nasıl Olmalı?

Küçük ve Orta İşletmelerin (KOBİ) genel sorunlarından, diğer işletmelerle giriştikleri rekabetin nasıl olması gerektiğini, işletmelerini nasıl geliştirebileceklerini, gelişim ve büyüme faaliyetlerini yürütürken destek alınabilecekleri kurumlardan bahsedeceğiz.

Türkiye’de KOBİ’lere destek amacıyla programlar geliştiren pek çok özel ve kamu kurumu mevcut. KOSGEB, TÜBİTAK ve TEB gibi kurumlar KOBİ destek programlarıyla ilk sıralarda görünmekte. Bu kurumlara kâr amacı gütmeyen Sivil Toplum Örgütleri’ni de eklemek mümkündür.

TEB 2005 yılından beri KOBİ‘lere, finansman sağlamanın yanında bu finansmanı nasıl ve hangi ihtiyaçlara harcamaları gerektiği konusunda da KOBİ Danışmanları ile finansal danışmanlık hizmetleri vermekte.”İşletmelerin finansal sorunundan hariç olarak diğer bir büyük sorunları ise, finansmanı nasıl kullanacağını bilmemesidir” bilinciyle TEB, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin büyüme stratejileri belirlemelerinde de yardımcı olmak amacıyla KOBİ Akademi ve KOBİ TV projelerini uygulamaya başladı.

TEB KOBİ Akademi Nedir?

TEB KOBİ Akademi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin ellerindeki kaynakların nasıl kullanılacağını belirlemek, büyüme projelerinin geliştirilmesi, mevcut sermayenin büyüme sırasında yapılacak yatırımların neler olacağı gibi konularda KOBİ‘lere ücretsiz olarak yardımcı olmak maksadıyla Türk Ekonomi Bankası tarafından uygulamaya konulan bir KOBİ Destek Programı‘dır.

TEB, KOBİ Akademi projesiyle 2005 yılından bu yana toplamda 13 Bin işletme sahibine destek olmuş, 35 ilde 56 etkinlik düzenlemiştir. Ayrıca; Pazarlama, dış ticarette stratejik yönetim atölyelerinde vermiş olduğu büyüme senaryoları eğitimleriyle KOBİ‘lerin gelişimlerini hızlandırmayı hedeflemiştir.

TEB KOBİ’ler için kredi aldıkları bir banka imajından daha çok, danışman olarak görünmeyi vizyon edinmiştir. Uluslararası Fİnans Kurumu(IFC)’nun raporunda KOBİ Akademi için; “KOBİ Akademi, TEB’in KOBİ segmentine olan adanmışlığını ve bu alandaki liderliğini göstermektedir.” şeklinde not düşülmüştür.