Skip to main content

KOSGEB Genel Destek Programının Süreci

KOSGEB Genel Destek Programı, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini arttırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla girişimcilere ve kobilere KOSGEB tarafından sağlanan destek programıdır.

KOSGEB Genel Destek Programı’na Nasıl Kayıt Olunur ?

KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olmak isteyen işletme, KOSGEB internet sayfasında Kobi Bilgi Beyannamesi ve Kobi Bilgi Dökümanı’nı elektronik ortamda doldurarak çıktısıyla birlikte KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt başvurusunu yapar.

Hizmet Merkezi tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, başvuru uygun bulunursa elektronik ortamda uygunluk teyidi verilir.

KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formu’nu elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili hizmet merkezine başvuru yapar.

Kosgeb Genel Destek Programı için Gereken Belgeler/Evraklar

 • Kobi Bilgi Beyannamesi
 • Kobi Bilgi Dökümanı
 • KOSGEB Genel Destek Programı Başvuru Formu(Elektronik ortamda doldurulan belgenin çıktısı)

Programın süresi, her bir işletme için 3 yıldır. İşletmenin talebi halinde, program yeniden başlatılabilir.

Kosgeb Genel Destek Programında Karşılanan Giderler

 • Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m²(metre kare) başına 120 TL’ dir.
 • Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m²(metre kare) başına 80 TL’dir.

Program süresince toplam destek miktarı 30.000 Türk Lirası‘dır.

Destek Kapsamına Alınacak Yurt İçi Fuarların Belirlenmesi ve Duyurulması

İlgili Başkanlık Birimi destek kapsamına alınacak fuarların listesini belirlerken, Fuar Organizatör Kuruluşu başvurularını aşağıda yer alan hususları dikkate alarak değerlendirir:

 • İlk defa düzenlenecek olan fuarlar destek kapsamına alınmaz.
 • Daha önce düzenlenmiş olan ancak adı veya organizatörü değişen fuarların desteklenip desteklenmeyeceğine İlgili Başkanlık Birimi tarafından gerekli inceleme yapılarak karar verilir.
 • Alışveriş merkezleri, oteller, kültür siteleri, camiler, köy açık alanları ve benzeri yerlerde düzenlenen fuarlar destek kapsamına alınmaz.
 • Taahhütname şartlarını yerine getirmeyen Fuar Organizatör Kuruluşlarının düzenleyeceği bir sonraki aynı fuar destek kapsamına alınmaz
 • İlgili Başkanlık biriminin uygun görmesi veya Fuar Organizatör Kuruluşunun başvuruda talep etmesi halinde makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek fuarlarda, işletme başına azami destek alanı 100 m²’ye kadar arttırılır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesin’ de yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alan fuarlardan yurt içi ihtisas ve yurt içi

uluslararası ihtisas fuarları ile İzmir Enternasyonal Fuarı destek kapsamına alınabilir. Ayrıca TOBB tarafından yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi’nde yıl içinde gerçekleşen ekleme ve değişiklikler de kapsama dahil edilebilir.

Yurt Dışı İş Gezisi Destek Programı

Girişimcilerin ve KOBİ’lerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi Programları’na katılmalarına destek verilir

 • Konaklama giderlerini,
 • Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş dönüş ulaşım bileti ücretleri),
 • Yurt Dışı İş Gezisi Program ile ilgili diğer giderlerini (tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı organizasyon giderleri) kapsar. Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcileri işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

Her bir Yurt Dışı Gezisi için işletme başına sağlanacak en yüksek destek miktarı 2.000 Türk Lirası‘dır ve program süresince desteğin toplam üst sınırı 10.000 Türk Lirası‘dır.

Genel Destek Programı Ödeme Talebi

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Başvuru Formu‘nu elektronik ortamda doldurup çıktısını alan işletme, ilgili diğer evraklarla beraber Hizmet Merkezine başvurusunu yapabilir.

Hizmet Merkezi, Yurt Dışı İş Gezisi Programına katılacak işletmenin faaliyet alanları ile programın uyumlu olup olmadığına bakarak başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.