Skip to main content

KOBİ Beyannamesi Nedir, Nasıl Hazırlanır ?

KOBİ Beyannamesi ; girişimcilerin, yeni girişimcilerin, KOBİ’lerin ve işletmelerin; vergi borçlarını, adreslerini, ailevi durumlarını veya banka hesaplarına ilişkin bilgileri hesaplayabilmek ve takip altında tutabilmek amacıyla KOSGEB tarafından istenmektedir.

KOBİ Beyannamesi kapsamında, bilgilerin yanlış veya eksik olmasından dolayı doğacak tüm hukuki ve mali sorumluluk işletmeye, KOBİ’ye, girişimciye ait olacaktır.

KOBİ Nedir ?

Yıllık mali bilançosu 40 Milyon TL’yi aşmayan ve 250 kişiden az istihdam eden işletmelere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, KOBİ denilmektedir.

Avrupa Birliği uyum süreci ve çalışmaları kapsamında KOBİ’nin yeni tanımı; 50 Milyon Euro’luk yıllık cirosuyla, 250 kişiye kadar işçi çalıştıran işletmeler olmuştur.

Beyanname Nedir ?

Beyanname; Bir şahsın, işletmenin veya bir kuruluşun, Resmi devlet dairelerine herhangi bir mali durumu bildirmek amacıyla yaptığı yazılı bildirimdir.

KOBİ Beyannamesi Nasıl Hazırlanır ?

KOBİ Beyannamesi, formunu ve ek belgeleri KOSGEB E-KOBİ sayfasında elektronik olarak doldurarak çıktısını aldıktan sonra kaşeli ve imzalı olarak bağlı bulunduğunuz KOSGEB Birimine teslim etmeniz gerekir. KOBİ Beyannamesini doldurabilmek veya bilgilerinizi güncelleyebilmek için KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde böyle bir işlem gerçekleştirilemez.

KOBİ Beyannamesi’nin Ek Belgeleri ;

  • İmza beyannamesi, imza sirküleri (Resmi belgelerde kullanılmak üzere, imza örnekleri belgeleri gerekmektedir.)
  • Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi
  • Faaliyet Belgesi (Bağlı bulunduğunuz Ticaret Odalarından alabilirsiniz.)

Bu belgelere ek olarak, KOSGEB Başkanlığı tarafından talep edilmesi durumunda sunulur. Diğer belgelerle beraber hazırlamışsanız, zaman kaybını önlemiş olabilirsiniz.

Kurumlar Vergi Beyannamesi veya Gelir Vergi Beyannamesi

İlgili belgeleri T.C Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasından veya, aşağıdaki linklerden temin edebilirsiniz.

Kurumlar Vergi Beyannamesi

Gelir Vergi Beyannamesi

KOBİ Beyannamesi her yıl güncel olması amacıyla yenilenmektedir. Bir önceki yılların beyannameleri geçersiz sayılmakta ve işletme tarafından sunulduğu takdirde işlem yapılmamaktadır.

KOBİ Beyannamesini Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar

  1. Mevcut yıla ait Kurumlar Vergi Beyannamesi veya Gelir Vergi Beyannamesi hazırlanarak “Net Satışlar” ve “Aktif Toplam” tutarları belirlenmeli,
  2. Bir yılın içerisindeki her aya ait SGK Tahakkuk Fişlerindeki her ayın “çalışılan gün sayısı” 12 ay toplanır ve yıllık çalışılan gün sayısı bulunur,
  3. KOSGEB.gov.tr E-KOBİ bölümüne giriş yaptıktan sonra, KOBİ Bilgi Dökümanı ve dönem yılı KOBİ Beyannamesinin çıktısı alınır. Alınan çıktı imzalanıp, kaşe vurulur.

 

KOSGEB Başkanlığı  tarafından istenilen şartlar yerine getirildiğinde ve evraklar Başkanlığa teslim edildiğinde; evraklarınız işleme alınmaktadır.

Eğer işletme, 2013 yılında kurulduysa; KOSGEB Veri Tabanı kaydı yapıldıktan sonra, yeni kuruluş olduğunu beyan ederek 2012 KOBİ Beyannamesini düzenleyebilir.