Skip to main content

Girişimcilerin En Büyük Derdi: Sermaye

Sermaye problemlerinden dolayı birçok girişimci iş kurmakta zorlanıyor. Melek Yatırımcı Şirketi BIC Angel Investments’in son araştırması Türkiye’deki girişimciler ve girişimci adayları hakkında oldu. İnternet üzerinden yapılan araştırmaya göre, girişimciler 50 Bin ila 250 Bin TL arasındaki sermaye bütçesi için yatırımcı bulmakta zorlanıyorlar. Araştırmanın diğer bir sonucu ise girişimcilerin yaş ve cinsiyet bilgileri üzerinde oldu. Açıklamaya göre erkekler girişimciliğe 27 yaşında başlarken, kadınların girişimciliğe ilk atılımı 31 yaşında oluyor.

BIC Angel Investments şirketi, son yıllarda Türkiye’de atılım yapan girişimcilere daha destekler ve hizmetler sağlayabilmek amacıyla internet üzerinden bu araştırmayı yaptıklarını duyurdu. Bilindiği üzere ülkemizde girişimcilik son yıllarda yükselen bir cazibe alanı olmakta.

Melek Yatırımcı Şirketi BIC Angel Investments’in araştırmasına %81 erkek, %19 oranında kadın olmak üzere 156 girişimci katıldı. Araştırmada öne çıkan bir diğer husus ise kadın girişimcilerin, erkek girişimcilere oranla 4 yıl geç atılım yapmaları oldu.156 kişinin katıldığı araştırma sonucuna göre, her girişimcinin 3-4 yıllık iş tecrübesi bulunmakta.

Araştırmaya katılan girişimcilerin büyük bir oranı daha önce profesyonel olarak iş tecrübeleri edinmiş. İnternet üzerinden yapılan anket araştırmasına en çok katılım %60 ile İstanbul’dan, %15 Ankara’dan, kalan yüzdelik kısım ise diğer illerden olmuş.

Girişimcilerin Yüzde 58’i Üniversite Mezunu!

Melek Yatırımcı Şirketi’nin yaptığı internet anketine katılanların %58’i üniversite mezunu olmakla beraber, %24’ü yüksek lisans, %3’ü ise doktora belgelerine sahip. Göze çarpan diğer detay ise, katılımcıların %74’ü halen yatırım aramakta.

Araştırmaya katılan girişimcilerin büyük bir kısmı, 50 Bin TL ila 250 Bin TL arasında sermaye desteği arayışında zorlanıyor. Girişimcilerin diğer sorunları ise;

  • Yatırımcıların risk almaktan korkmaları
  • Yasaların girişimciliğe elverişli olmaması
  • Girişimcilerin tecrübesiz olmaları
  • Yatırımcıya ulaşma aşamasındaki zorluklar

Girişimcilik Yeni Bir Meslek Olabilir

Girişimcilik sizce bir meslek haline gelebilir mi? Türkiye’de girişimcilik faaliyetleri son birkaç yılda Sivil Toplum Kuruluşları ile Kamu ve Özel Kurumların destekleriyle arttırıldı.

GEM Global Entrepreneurship Monitor(Dünya Girişimcilik Platformu) tarafından araştırmalar sonucu raporlanarak yayınlanan Küresel Girişimcilik Raporu, Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları,  özel kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının teşvikleriyle girişimcilik seviyesinin artarak mevcut sektörlerdeki iş kollarının geliştirildiğini ve yeni ürünlerin üretildiğini ortaya koymakta. Geçtiğimiz yıl içerisinde yayınlanan raporda, 2006 yılının sonuçları karşılaştırıldığında 6 yıllık zaman zarfında %5.23 oranında bir artış olduğu gözlemlenmekte. Araştırma sonucu ulusal ve küresel bazda raporlar tutuldu.

Girişimcilik ve İletişim Stratejileri Uzmanı Remzi DURMUŞ’a göre, Anadolu’da girişimcilik “standart asgari ücretli” bir işten daha çok rağbet görmekte. Bunun nedenini ise devlet ve özel kurumların verdiği desteklere bağlayan DURMUŞ:” Son yıllarda Anadolu’da verdiğimiz konferans ve seminerlerde katılımcılar “Girişimci Olmak için Neler Yapmalıyız ?” diye sorular yöneltmekte. Eski seminerlerimizle kıyasladığımızda, son zamanlarda düzenlediğimiz konferanslarda sorulan sorular Dünya Girişimcilik Platformu’nun yayınlamış olduğu raporu destekler nitelikte” dedi.

“Girişimcilik Ciddi Bir Eğitim Gerektirir”

İletişim Stratejileri ve Girişimcilik Uzmanı DURMUŞ, “Girişimcilik konusundaki eğitimlerin, ilkokuldan itibaren entegre edilerek girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekmekte. Bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri yadsınamaz.

Gençlerin girişimciliği üniversite dönemlerinde öğrendiğini ve birçok fikir için geç kalındığını belirten DURMUŞ, “Örgün öğretimdeki öğrencilerin proje bazlı düşünememesinin nedeni geçmişte projeye dayalı eğitimler almamasıdır. Bu doğrultuda eğitimlerin arttırılması ve ilköğretim seviyesinde başlanması gerekmekte” dedi.

Ayrıca KOSGEB tarafından verilen girişimcilik eğitimleri de iş kurma aşamasında size ilk adımları öğretecektir.

“Hedef: 600 Melek Yatırımcı”

Türkiye’de, Melek Yatırımcı sertifikalı toplamda 55 kişi bulunmakta. Bu sayının 5 yıl içerisinde 600’a çıkarılması için faaliyetler devam ediyor.

Melek Yatırımcı Nedir ?

Sermayeye sahip olmayan girişimcileri, iş kurma veya mevcut işlerini geliştirme amacıyla kaynak(sermaye) desteği sağlayan kişi ya da kurum.