Skip to main content

KOSGEB’in Desteklediği Fuarlar

KOSGEB’in desteklediği fuarlar; milli katılım düzeyindeki fuarlar, yurtdışı fuarları, yurtiçi fuarları olarak sıralanabilir. Fuar listesi KOSGEB başkanlığınca belirlenmekte ve internet sayfasında açıklanmaktadır. İlk kez düzenlenmesi planlanan fuarlar ve adı ya da organizasyonu değiştirilmiş fuarlar destek kapsamının dışında kalmaktadır.

KOSGEB Yurt İçi Fuar Desteği 2014’te de devam ediyor.

Fuar organizasyonunu yapan kurumun faturalandırdığı ya da verdiği hizmetler için KOSGEB tarafından destek sağlanmaktadır. Desteğin KOSGEB Başkanlığınca kararlaştırılan bütçesi 30.000(Bin) Türk Lirası’dır.

İşletmelerin direkt başvuru ile Yurt İçi Fuar Desteğinden yararlandıkları gibi işletme, bağlı bulunduğu Meslek Kuruluşu tarafından ayarlanmış olan fuar alanı için de destekten faydalanabilmektedir. Bu durumda başvuru formuna ilave olarak, Meslek Kuruluşu ve işletme arasında imzalanmış sözleşmenin de dosyada yer alması gerekmektedir.

Yurt İçi Fuar Desteğine Başvuru

Yurt İçi Fuar Desteğine başvuru yaparken KOSGEB internet sitesinde bulunan ve çevrimiçi(sanal) olarak doldurup çıktı alınmasına müteakip kaşelenip imzalanan Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru Formuna ek olarak;

Organizatör firma ile yapılan sözleşme veya fuar katılım formu

Eğer, işletmeye yer ayıran kuruluş Meslek Kuruluşu ise;

Meslek Kuruluşu ile Organizasyon Firması’nın düzenlemiş olduğu sözleşme gerekmektedir.

KOSGEB’in Desteklediği Fuarlar Listesi

KOSGEB Başkanlığınca desteklenmesi uygun bulunan fuarlar listesi internet sayfasında yayınlanmaktadır. KOSGEB destekleyeceği fuarları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ndeki fuarlar tebliğini baz alarak belirlemektedir.

Takvim içerisinde değişiklikler, ekleme ya da liste dışına alınma gibi işlemler TOBB tarafından yapılmaktadır. Meslek Kuruluşu, fuar listesine sonradan eklenen fuarlar için destek isteme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin(TOBB) internet sayfasında aylık olarak duyurulmaktadır.

KOSGEB’in Yurt İçi Fuar Desteği Programında Karşılanan Giderler

Yurt İçi Fuar Desteği programında KOSGEB, ilk kez düzenlenecek olan fuarlar için destek sunulmamaktadır. KOSGEB’in destek sağlamayı uygun gördüğü fuarlarda karşılanan giderler; alan işgaliyet bedeli(boş yer tahsis ücreti), güvenlik, tanıtım ve stand hostesi, alan dekorasyonu, temizlik ve katılımcı kataloğudur.

Başvuruyu Nasıl Yapabilirim?

Yurt İçi Fuar Desteğine başvurular; KOSGEB’in internet sayfasındaki E-KOBİ bölümünden yapılmaktadır. Bu işlem için KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olmanız ve başvuru formunu internet üzerinden doldurduktan sonra çıktısını almanız ve işletmenize ait kaşeyi bastıktan sonra imzalayarak Hizmet Müdürlüğü’ne götürmeniz yeterli olacaktır.

Destek Programından Kimler Yararlanabilir?

Yurt İçi Fuar Desteğinden çeşitli sektörlerden işletmeler yararlanabilmektedir. Her işletme kendi sektörüne ait fuar için KOSGEB’den destek alabilmektedir.

KOSGEB Başvurusu Nasıl Yapılır ? Başvuruda Gerekli Belgeler Nelerdir ?

KOSGEB’e başvuru yapabilmeniz için, Kosgeb.gov.tr adresinden veri tabanına üye olmanız ve üyelik bilgilerinizin bulunduğu sayfanın çıktılarını aldıktan sonra imzalamanız ve kaşenizi basmanız gerekmektedir. Kaşeleyip imzaladığınız çıktıyı ve eklerde belirtilen diğer belgeleri KOSGEB İl Hizmet Müdürlüğü’ne teslim etmeniz gereklidir.

KOSGEB başvuru belgelerinizi işleme aldıktan sonra yaptığı değerlendirmeleri size bildirecek ve düzenlenmesi gereken bilgilerinizi düzeltmenizi isteyecektir.

KOSGEB Veri Tabanı’na Nasıl Kayıt Olurum ? Gerekli Belgeler Nelerdir ?

KOSGEB Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

KOSGEB Veri Tabanına kayıt aşamasında, KOSGEB’in talep ettiği belgeler;

 1. KOBİ Beyannamesi
 2. KOBİ Bilgi Dökümanı
 3. Oda Faaliyet Belgesi
 4. Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi
 5. İşletmeye Ait İmza Sirküleri(Resmi belgelerde kullanılan imzaların örnekleri), İmza Beyannamesi

Not: Evrakların fotokopileriyle beraber, asıllarının da hazır bulundurulması gerekmektedir.

KOSGEB Başvuru Şartları Nelerdir?

 1. KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olma zorunluluğu vardır,
 2. KOSGEB’in KOBİ tanımına uymanız gerekmektedir,
 3. KOSGEB İl/İlçe Müdürlüğüne ilgili evrakları teslim etmeniz gerekir,

Ayrıca KOSGEB’in programlarından yararlanabilmek için; Eğitim kurslarına katılma zorunluluğu vardır ve bu eğitimlere %80 oranında devam etmek gerekmektedir. Eski dönemde 60 saatlik eğitimi var iken, yapılan değişiklikler sonrası eğitim süresi 70 saat olmuştur. Eğitimleri başarıyla tamamlayan girişimci ve KOBİ’lere KOSGEB Desteklerinden yararlanma hakkı sunulmaktadır.

KOSGEB’e Başvuru İçin Gereken Belgeler/Evraklar

KOSGEB’e başvuru yaparken, yanınızda olması gereken ve her Destek Programı için istenen genel prosedür evrakları;

 1. KOBİ Beyannamesi
 2. KOSGEB’e Başvuru formunun imzalı ve kaşeli çıktısı
 3. Destek Programına ait Başvuru Formu
 4. KOBİ Bilgi Dokümanı

KOSGEB’e Kimler Başvurabilir ?

KOSGEB’e KOBİ’ler, Yeni Girişimciler, Girişimciler ve işletmeler başvuru yapabilmektedir.

KOBİ Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dökümanı Nasıl Doldurulur ?

KOBİ Beyannamesi doldurulurken öncelikle işletmeniz şahıs işletmesi ise, işletmenin adı kısmına kendi adınızı ve soyadınızı, vergi numarası olarak T.C Kimlik Numaranızı giriniz. LTD. veya  A.Ş. ise şirket ismini (Ticaret sicil gazetenizdeki unvanınız ile uyumlu olması gerekir) yazınız.

KOSGEB’ den Nasıl Destek Alınır ?

Kosgeb’den nasıl destek alırım diye düşünüyorsanız; bu çok kolay.  KOSGEB tarafından projesi desteklenen kobi/girişimci, KOSGEB ile imzaladığı sözleşme yürürlüğe girer girmez; KOSGEB destek süreci başlar ve 12-24 ay süresince devam eder.

KOSGEB’ den Destek Almak için Takip Edilecek İşlemler

KOSGEB  Veritabanına nasıl kayıt olunur?

 • KOBİ Beyannamesi, Bilgi Dökümanı Hazırlama ve Teslimi
 • Destek Programı Başvurusu ve Taahhütname (Sözleşme)
 • Destek Başvurusu Hazırlama ve Teslimi
 • Destek Ödeme Talep Formu ve Belge Teslimi

İşlemler destek.kosgeb.gov.tr adresinden yapılabilir ve takip edilebilir.

Sürecin İşleme Prensibi

KOSGEB’ in desteklerinden faydalanabilmek için İŞKUR’ a kayıt yaptırmanız gerekmektedir. İŞKUR kaydı inceledikten sonra, “girişimci adayını” mülakata çağırır ve mülakat sonrası eğitim süreci başlar. Eğitim kapsamında, “İş Planı” ve “Genel Prosedürler” kurslarının yanı sıra, mesleki eğitimler de verilmektedir. Eğitim süresi 70 saat olup, Temel Seviye Girişimcilik Eğitimi, Sınıf İçi Eğitimi ve Atölye çalışmalarından oluşmaktadır.

İşletmeyi Kurarken KOSGEB’ den Destek Alabilir miyim ?

KOSGEB, işletmeyi kendi imkanlarınızla kurmanızı ve tasarlamış olduğunuz “iş planınızı” uygulamaya koymanızı istemektedir. KOSGEB ,işletmenize müfettiş göndererek iş planınıza uygunluğunu tutanak altında kontrol eder ve işletme önceden belirlenen şartlara uyuyor ise; KOSGEB, %60-%70 oranlarında geri ödemesiz kredi verir.

Girişimcilik Eğitimlerinden Faydalanmak için Gereken Şartlar

 • İŞKUR’ a kayıtlı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Eğitim programında aynı modülden daha önce yararlanmamış olmak,
 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanılarak olumlu görüş almış olmak

Not: Tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da programlardan yararlanabilir.

                KOSGEB – İŞKUR Yeni Girişimci Eğitim Programları ve Modülleri
Modüller                                 Eğitim KonularıEğitim SüresiDevamlılık
Modül 1Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri1-1.5 Ay Arası

Toplamda

60 Saat

Kursa devamlılık süresi %80 oranında olmalıdır
Modül 2İş planı kavramı ve öğeleri(pazarlama, üretim planı, yönetim planı)
Modül 3İş planının öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları
Modül 4İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar

Girişimcilik Eğitim Programlarında Karşılanan Giderler

 • Katılımcı zaruri giderleri
 • İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi
 • Bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Genel Sağlık Sigortası Prim giderleri

Ülke genelindeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri’ne başvuru yapılabilir.

Eğitimler Nerede ?

İŞKUR ilçe müdürlüklerinde verilmektedir. Katılımcılara günlük yol ve yemek masrafları için 15 TL verilir.

KOSGEB’ in Destek Verdiği Sektörler ve Faaliyetler

Kobi’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırıcı programlar hazırlayarak, kobilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak için çalışan KOSGEB’ in desteklediği faaliyet alanları ve sektörler aşağıda belirtilmiştir.

Madencilik ve Taş Ocakçılığı

Kömür ve Linyit Madenciliği

İmalat

 • Gıda Ürünlerinin İmalatı
 • Balık,Kabuklu Deniz Hayvanları ve Yumuşakçaların İşlenmesi ve Saklanması
 • Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması
 • Şeker İmalatı
 • Kakao, Çikolata ve Şekerleme İmalatı
 • Fırın ve Unlu Mamüller İmalatı
 • Öğütülmüş Hububat İmalatı
 • İçecek İmalatı (Alkolsüz)
 • Tütün Ürünlerinin İmalatı
 • Tekstil Ürünlerinin İmalatı
 • Dokuma Sektörü
 • Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı
 • Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı
 • Ağaç ve Mantar Ürünlerinin İmalatı(Mobilya Hariç)
 • Kayıtlı Medyanın Basılması ve Çoğaltılması
 • Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı
 • Temel Eczacılık Ürünlerinin İmalatı
 • Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı
 • Ana Metal Sanayi
 • Elektronik Aletlerin İmalatı
 • Motorlu Kara Taşıtı ve Römork İmalatları
 • Mobilya İmalatı

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı

 • Elektrik Enerjisinin Üretimi, İletimi ve Dağıtımı
 • Gaz İmalatı
 • Ana Şebekede Üzerinden Gaz Yakıtlarının Dağıtımı
 • Buhar ve İklimlendirme Temini

Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri

 • Kanalizasyon
 • Suyun Toplanması, Arıtılması ve Dağıtılması
 • Atıkların Toplanması
 • Hurdaların Parçalara Ayrılması

İnşaat

 • Bina İnşaatı
 • Yıkım ve Şantiyenin Hazırlanması
 • Köprüler ve Tünellerin İnşaatı
 • Test Sondajı ve Delme
 • Çatı İşleri
 • Elektrik ve Telekomünikasyon için Hizmet Projelerinin İnşaatı

Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı

 • Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti
 • Motorlu Kara Taşıtlarının Bakım ve Onarımı
 • Gıda, İçecek ve Tütün Toptan Ticareti
 • Belirli Bir Ürüne Tahsis Edilmemiş Mağazalardaki Gıda, İçecek ve Tütün Toptan Ticareti
 • Ev Eşyalarının Toptan Ticareti
 • Takım Tezgahlarının Toptan Ticareti
 • Büro Mobilyalarının Toptan Ticareti
 • Perakende Ürün Ticareti

Ulaştırma ve Depolama

 • Kara Taşımacılığı ve Boru Hattı Taşımacılığı
 • Su Yolu Taşımacılığı
 • Havayolu Taşımacılığı
 • Taşımacılık için Depolama ve Destekleyici Faaliyetler
 • Posta ve Kurye Faaliyetleri

Bilgi ve İletişim

 • Yayımcılık Faaliyetleri
 • Kitap ve Gazetelerin Yayımı
 • Programcılık ve Yayıncılık Faaliyetleri
 • Telekomünikasyon
 • Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler
 • Bilgi Hizmetleri Faaliyetleri

 Mesleki, Bilimsel ve Teknik  Faaliyetle

 • İdare Merkezi Faaliyetleri; İdari Danışmanlık
 • Mimarlık ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Muayene ve Analiz
 • Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
 • Reklamcılık ve Pazar Araştırması

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetlr

 • Kiralama ve Leasing(Finansal Kiralama) Faaliyetleri
 • İstihdam Faaliyetleri(İş veya İşçi Bulma
 • Seyahat Acentesi, Tur Operatörü ve Diğer Rezervasyon Hizmetleri ile ilgili Faaliyetler
 • Güvenlik ve Soruşturma Faaliyetleri
 • Binalar ile ilgili Hizmetler ve Çevre Düzenlemesi Faaliyetleri

Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor

 • Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler ve Diğer Kültürel Faaliyetler
 • Tarihi Alanlar ve Yapılar ile Turistik Yerlerin İşletilmesi

KOSGEB Destek Ödeme Talep Formu Nasıl Yapılır ?

KOSGEB Destek Ödeme Talep Formu, KOSGEB Destek Programlarının her biri için ayrı olarak yapılmaktadır. KOBİ, girişimci veya işletme; bağlı bulunduğu Destek Programının dahilindeki belgeleri ve ek belgeleri teslim etmekle yükümlüdür.

Ödeme Talep Formu Hazırlama

KOSGEB Destek Ödeme Talep Formunu hazırlarken , KOSGEB resmi sayfasındaki yönergeleri izleyebilir ya da makalemizdeki işlemleri uygulayarak hazırlayabilirsiniz.

KOSGEB internet sayfasındaki E-KOBİ bölümündeki giriş paneline kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazıp girişi onayladıktan sonra, “Ödeme Talep Formu Oluştur” linkini tıklayarak Talep Formunuzu hazırlamaya başlayabilirsiniz…

kosgeb1

Banka bilgilerinizi eklemek için “Banka Hesap Bilgisi İşlemleri için Tıklayınız” seçeneğine bir tık atarak sonraki işleme geçiniz.Bir sonraki sayfada “Vergi Dairenizin Bilgileri”ni soracaktır,

“Vergi Dairenizin ve SGK İl Müdürlüğü’nün Banka Hesap Bilgisi İşlemleri için Tıklayınız” butonuna tıklayarak, istenilen bilgileri giriniz.

kosgeb2

Sonraki adımımız, “Banka Hesap Bilgisi” güncellemek olacaktır.Bu aşamada güncel Banka Bilgilerinizi yazmanız yeterli olacaktır.

Ardından “Vergi Dairesini” Seçiniz,

kosgeb3