Skip to main content

KOSGEB Genel Destek Programı

Genel Destek Programında işletmelere, girişimcilere ve KOBİ’lere destek kredisi sağlanmakta olup kapsam içine aldığı alt destek programlardan yararlanabilme hakları bulunmaktadır. Programlarda girişimcilere, bağlı oldukları sektörde varlığını ulusal ve uluslararası camiada kabul ettirmeleri ve gelişimlerine katkıda bulunabilmek adına destek sağlanmaktadır. Girişimci, Genel Destek Programı dahilindeki tüm destek paketlerinden ayrı olarak yararlanabilmektedir.

KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında, girişimcilerin pazar paylarını arttırmak adına Tanıtım, Eğitim, Danışmanlık, Nitelikli Eleman desteği gibi genel ihtiyaçları karşılamak için çalışmalar yürütülmektedir.

Genel Destek Programı, içeriğinde 13 destek ve geliştirme programı barındırmaktadır. Destek programlarında, 10 Bin liradan 30 Bin liraya kadar hibe ve geri ödemeli krediler verilmekte.

KOSGEB Destek Programları

Yurt İçi Fuar Desteği

Girişimcilerin, ülke içindeki sektörel gelişmeleri ve içinde bulundukları pazarı takip edebilmeleri için katılmaları gereken organizasyon giderlerinin %50’si hibe şeklinde olmak üzere kalan kısım geri ödemeli olarak KOSGEB karşılamaktadır.

Program, güvenlik, temizlik, stand ve alan dekorasyonu, ürün tanıtımı amacıyla hostes alımı, işletmeye boş alan tahsisi gibi giderleri karşılamaktadır.

Yurt İçi Fuar Desteğine Başvuru

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı her işletme gerekli şartları yerine getirdiği takdirde, destekten yararlanabilmektedir. Başvuru için KOSGEB E-KOBİ linkinde bulunan formu elektronik ortamda doldurduktan sonra çıktısını alarak imzalayıp kaşe bastıktan sonra diğer belgelerle beraber Hizmet Müdürlüğüne teslim etmeniz yeterlidir.

Yurt İçi Fuar Desteğin için Gerekli Belgeler ve Destek Üst Limiti

Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru Formu

İşletmenin Organizatör Kuruluş ile yaptığı Fuar Katılım Formu(ya da; Meslek Kuruluşu ile Fuar Organizatör Kuruluşu’nun düzenlediği belge)

Yurt İçi Fuar Destek programını süresince, işletmeye 30 Bin Türk Lirası verilmektedir.

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

Girişimcilerin, KOBİ’lerin uluslararası pazarda yabancı sermayeli işbirliği temin etmelerini sağlamak ve atılımlarını gerçekleştirmek üzere organize edilen Yurt Dışı Gezisi programı ile iş seyahatlerine destek verilmektedir.

a. Yurt Dışı İş Gezisi Desteğine Başvuru

Yurt Dışı İş Gezisi Destek Programından yararlanmak isteyen girişimci veya KOBİ, KOSGEB‘in destek vereceğini gezi listesinde bulunan organizasyon kuruluşuna başvuru yaptıktan sonra; İş Gezisi tarihlerinden en fazla 2 gün önce, KOSGEB‘in internet sitesinde elektronik olarak dolduracağı Yurt Dışı İş Gezisi Destek Programı Başvuru Formunu ilgli Hizmet Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

b. Yurt Dışı İş Gezisi Desteğinde Karşılanan Giderler

Yurt Dışı İş Gezisi Destek Programında Meslek kuruluşu ya da Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından üyesi A Grubu organizasyon kuruluşları tarafından düzenlenmesi planlanan ve etkinlik takviminde yer alan programlara destek verilmektedir. Program kapsamında karşılanacak giderler;

Ulaşım ve Konaklama Giderleri

Rehberlik ya da tercüme giderleri

 

KOSGEB Tanıtım Desteği

KOBİ’lerin küresel pazarda ürünlerini tanıtabilmeleri ve ürün pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan destek programıdır.

a. Tanıtım Desteğine Başvuru

Tanıtım Desteği Programına başvuru için aranılan kriter, işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kaydı bulunmasıdır. Başvurular, KOSGEB‘in internet sayfasından elektronik ortamda yapılabilmektedir.

b. Tanıtım Desteği’nde Karşılanacak Giderler

Broşür ve ürün kataloğu giderleri,

Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderleri,

KOSGEB Tanıtım Desteği kapsamında karşılanmaktadır.

 

KOSGEB Eşleştirme Desteği

İşletmelere bu program kapsamında danışmanlık, daimi sergi alanı ve organizasyon faaliyetleri konularında destek verilmektedir.

a. Eşleştirme Desteğine Başvuru

Eşleştirme Desteği Programına katılmak isteyen işletme, KOSGEB internet sayfasındaki formları elektronik ortamda doldurarak imzalayıp kaşeledikten sonra ilgili Hizmet Müdürlüğüne teslim ederek başvurusunu gerçekleştirebilir.

 

KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmelere, kalifiyeli personel konusunda destek vermektedir. Destek kapsamında, işsiz gençler bir dizi eğitim programına dahil edilerek hem işveren hem de işçi için iş gücü yaratmaya yönelik uygulamalar üzerinde çalışılmaktadır.

 

KOSGEB Danışmanlık Desteği

 

KOSGEB, KOBİ’lerin Avrupa ve dünya standartlarına erişebilmeleri, yeteri kadar bilgi sahibi olabilmeleri için ve KOBİ’leri en iyi şekilde sektörel bazda yönlendirebilmek için Danışmanlık Desteği sunmaktadır.

a. Danışmanlık Desteği Kapsamındaki Konular

 • İş planı hazırlama,
 • Genel şirket yönetimi,
 • AB ve uluslararası kaynaklardan yararlanmak üzere proje hazırlama
 • Üretim ve Pazarlama
 • İnsan Kaynakları,
 • Mali işler ve Finans
 • Dış ticaret
 • Enerji teknolojileri

 

KOSGEB Eğitim Desteği

KOBİ’lere, Girişimcilere ve işletmelere; üretim-pazarlama yönetimi, insan kaynakları, uluslarası mevzuat ve dış ticaret, mesleki ve teknik eğitim, yeni ürün üretme ve geliştirme konularında Eğitim Desteği verilmektedir.

a. Eğitim Destek Programının Üst Limiti

Eğitim desteği her bir eğitim konusu için Bin lira olup, destek süresince verilecek olan destek miktarı 10 Bin Türk Lirasıdır.

KOSGEB Enerji Verimliliği Desteği

Yurt dışına olan enerji bağımlılığının yok edilmesi, çevreye salınan sera gazlarının azaltılması, küresel pazarda artış gösteren enerji fiyatları karşısında Türkiye’nin bu konuda rekabet gücünün arttırılması amacıyla KOSGEB tarafından Enerji Verimliliği Desteği verilmektedir.

Enerji Verimliliği Desteğine Başvuru

İşletme, KOSGEB internet sayfasında elektronik olarak doldurduğu ve imzaladığı belge ve aşağıdaki belgelerle beraber, Hizmet Müdürlüğü’ne başvurusunu yapabilir.

Enerji Verimliliği Desteğine Başvuru için Gerekli Belgeler

 • Enerji Verimliliği Desteği Başvuru Formu
 • Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketinin Yetki Belgesi
 • Yetkilendirilmiş EVD Şirketinin yetki belgesinin iptal edilmediği ya da askıya alınmadığını gösterir, Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü internet sayfasında yapılan kontrol sonucu alınan çıktı
 • Yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi adına imza atmaya yetkili kişiye ait imza sirküleri
 • İşletmenin son üç yıla Enerji Kullanımı ve TEP Değerlerini gösteren ve yetkilendirilmiş EVD tarafından imzalanmış tablo
 • Eğitimine katılacak işletme personelinin en son aylık döneme ait SGK Sigortalı Hizmet Listesi
 • Eğitim programı iş-zaman planı+

 

KOSGEB Tasarım Desteği

Ürünlerde albeni yaratmak isteyen işletmelere, ürün tasarımında KOSGEB tarafından Tasarım Desteği verilir.

Tasarım Desteğine Başvuru

Tasarlanan ürünün Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Topografyaları Tescil belgelerinin olması koşuluyla; Tasarım Desteğinden faydalanmak isteyen işletme, KOSGEB internet sitesinde doldurduğu ve çıktısını alarak imzaladığı belge ile beraber KOSGEB Hizmet Müdürlüğü‘ne başvurusunu yapabilir.

Destek programı çerçevesinde verilmesi kararlaştırılan destek miktarı 15 Bin Türk lirasıdır.

KOSGEB Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği programı, işletmelerin tescil belgeleri ihtiyacına yönelik uygulanmaktadır. Program kapsamında şu giderler karşılanmaktadır;

 • Patent Belgesi Alımı
 • Faydalı Model Belgesi Alımı
 • Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesinin Alımı
 • Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesinin Alımı
 • Türk Patent Enstitüsü muadili yurt dışı kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgesi

gibi desteklere Sınai Mülkiyet Hakları Destek Programı süresince destek sağlanmaktadır.

 

KOSGEB Belgelendirme Desteği

Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınması gereken belgeler için gerekli işlemlere, dosya hazırlanması konusunda yapılan çalışmaların giderleri KOSGEB Belgelendirme Desteği programıyla karşılanmaktadır.

Belgelendirme Desteği programında, alınması gereken her bir belge için 2.500 Türk Lirası destek sağlanmakta olup program süresince 10.000 Türk Lirası işletmeye destek olarak sağlanmaktadır.

Belgelendirme Desteğine Başvuru

Belgelendirme Desteği programından yararlanmak için KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olmanız gerekmektedir. KOSGEB’in Veri Tabanına kaydolduktan sonra, Belgelendirme Desteği Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurmanız ve çıktısını alıp imzalamanız gerekir. Başvuru formu ile beraber aşağıdaki belgelere de ihtiyacınız olacaktır.

Belgelendirme Desteğine Başvururken Gereken Belgeler Nelerdir?

 • Belgelendirme Desteği Başvuru Formu
 • Belgenin alınacağı kurumun belge konusu ile ilgili olarak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilmiş akreditasyon belgesi ya da TÜRKAK’ın internet sitesinden alınan çıktı

 

Belgelendirme Desteği ile hangi belgelere destek verilir?

 • Ürün, Sistem, Personel, Laboratuvar Akreditasyon Belgeleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi(OHSAS) Belgesi

 

KOSGEB Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

İşletmelerin, kuruluşlar veya üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ya da yurt dışı laboratuvarlarda akredita olunan test, analiz ve kalibrasyon konularında destek sağlanmaktadır.

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği programında verilmesi kararlaştırılan destek miktarı en fazla 20 Bin Türk lirasıdır.

 

KOSGEB Bağımsız Denetim Desteği

 

Bağımsız Denetim: İşletmelerin finansal bilgilerinin, standartlara uygunluğu ve doğruluğu hususunda tutulan kayıtların denetlenmesi ve rapora bağlanmasıdır.

 

KOSGEB Bağımsız Denetim Desteği programı ile işletmelerin SPK(Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kurumlardan aldıkları/alacakları bağımsız denetim hizmetlerine destek verilmektedir.

 

Bağımsız Denetim Desteği Programının Destek Miktarı

KOSGEB’in Bağımsız Denetim Desteği programında destek üst sınırı 10 Bin Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Konaklama, ulaşım gibi temel giderler destek programının desteği dışında kalmaktadır.

 

Bağımsız Denetim Desteği Başvurusunda Gereken Belgeler

 

 • Bağımsız Denetim Desteği Başvuru Formu
 • Bağımsız denetim hizmeti alınan/alınacak kurumun SPK internet sitesinden alınmış yetkili kuruluşlar listesinde yer alındığına dair çıktı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.