Skip to main content

KOSGEB’ in Destek Verdiği Sektörler ve Faaliyetler

Kobi’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırıcı programlar hazırlayarak, kobilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak için çalışan KOSGEB’ in desteklediği faaliyet alanları ve sektörler aşağıda belirtilmiştir.

Madencilik ve Taş Ocakçılığı

Kömür ve Linyit Madenciliği

İmalat

 • Gıda Ürünlerinin İmalatı
 • Balık,Kabuklu Deniz Hayvanları ve Yumuşakçaların İşlenmesi ve Saklanması
 • Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması
 • Şeker İmalatı
 • Kakao, Çikolata ve Şekerleme İmalatı
 • Fırın ve Unlu Mamüller İmalatı
 • Öğütülmüş Hububat İmalatı
 • İçecek İmalatı (Alkolsüz)
 • Tütün Ürünlerinin İmalatı
 • Tekstil Ürünlerinin İmalatı
 • Dokuma Sektörü
 • Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı
 • Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı
 • Ağaç ve Mantar Ürünlerinin İmalatı(Mobilya Hariç)
 • Kayıtlı Medyanın Basılması ve Çoğaltılması
 • Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı
 • Temel Eczacılık Ürünlerinin İmalatı
 • Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı
 • Ana Metal Sanayi
 • Elektronik Aletlerin İmalatı
 • Motorlu Kara Taşıtı ve Römork İmalatları
 • Mobilya İmalatı

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı

 • Elektrik Enerjisinin Üretimi, İletimi ve Dağıtımı
 • Gaz İmalatı
 • Ana Şebekede Üzerinden Gaz Yakıtlarının Dağıtımı
 • Buhar ve İklimlendirme Temini

Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri

 • Kanalizasyon
 • Suyun Toplanması, Arıtılması ve Dağıtılması
 • Atıkların Toplanması
 • Hurdaların Parçalara Ayrılması

İnşaat

 • Bina İnşaatı
 • Yıkım ve Şantiyenin Hazırlanması
 • Köprüler ve Tünellerin İnşaatı
 • Test Sondajı ve Delme
 • Çatı İşleri
 • Elektrik ve Telekomünikasyon için Hizmet Projelerinin İnşaatı

Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı

 • Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti
 • Motorlu Kara Taşıtlarının Bakım ve Onarımı
 • Gıda, İçecek ve Tütün Toptan Ticareti
 • Belirli Bir Ürüne Tahsis Edilmemiş Mağazalardaki Gıda, İçecek ve Tütün Toptan Ticareti
 • Ev Eşyalarının Toptan Ticareti
 • Takım Tezgahlarının Toptan Ticareti
 • Büro Mobilyalarının Toptan Ticareti
 • Perakende Ürün Ticareti

Ulaştırma ve Depolama

 • Kara Taşımacılığı ve Boru Hattı Taşımacılığı
 • Su Yolu Taşımacılığı
 • Havayolu Taşımacılığı
 • Taşımacılık için Depolama ve Destekleyici Faaliyetler
 • Posta ve Kurye Faaliyetleri

Bilgi ve İletişim

 • Yayımcılık Faaliyetleri
 • Kitap ve Gazetelerin Yayımı
 • Programcılık ve Yayıncılık Faaliyetleri
 • Telekomünikasyon
 • Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler
 • Bilgi Hizmetleri Faaliyetleri

 Mesleki, Bilimsel ve Teknik  Faaliyetle

 • İdare Merkezi Faaliyetleri; İdari Danışmanlık
 • Mimarlık ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Muayene ve Analiz
 • Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
 • Reklamcılık ve Pazar Araştırması

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetlr

 • Kiralama ve Leasing(Finansal Kiralama) Faaliyetleri
 • İstihdam Faaliyetleri(İş veya İşçi Bulma
 • Seyahat Acentesi, Tur Operatörü ve Diğer Rezervasyon Hizmetleri ile ilgili Faaliyetler
 • Güvenlik ve Soruşturma Faaliyetleri
 • Binalar ile ilgili Hizmetler ve Çevre Düzenlemesi Faaliyetleri

Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor

 • Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler ve Diğer Kültürel Faaliyetler
 • Tarihi Alanlar ve Yapılar ile Turistik Yerlerin İşletilmesi

KOSGEB’ in Verdiği Destekler Nelerdir?

KOSGEB’ in Verdiği Destekler Nelerdir? ( Kosgeb Destekleme Programları)

KOSGEB, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin payını ve etkinliğini arttırmak amacıyla girişimcileri ve kobileri çeşitli destek programlarıyla desteklemektedir.

KOSGEB’ in girişimcilere ve kobilere verdiği destekler şunlardır:

 • Kosgeb Danışmanlık Desteği
 • Kosgeb Eğitim Desteği
 • Kosgeb  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
 • Kosgeb  Tanıtım Desteği
 • Kosgeb  Bilgisayar Yazılımı ve Tasarım Desteği
 • Kosgeb  Eşleştirme Desteği
 • Kosgeb Sistem Belgelendirme Desteği
 • Kosgeb Enerji Verimliliği Eğitim Hizmetleri Desteği
 • Kosgeb  Test-Analiz, Kalibrasyon Desteği
 • Kosgeb Bağımsız Denetim Desteği
 • Kosgeb Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
 • Kosgeb Yurt Dışı Fuar Desteği
 • Kosgeb Yurt İçi Fuar Desteği

Genel Destek Programı

Program Başvurusu ve Süresi

KOBİ Beyannamesi(?) onaylanmış işletmeler, KOSGEB Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak Genel Destek Programı Başvuru Formunu doldurarak başvuru yapabilirler. İşleme müteakip, Genel Destek Programı Başvuru Formu ve Genel Destek Programı Taahhütnamesini kaşeli ve imzalı olarak bağlı oldukları KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğüne  teslim edilmesi gerekmektedir. Programın süresi 3 yıl olup, evrak kaydının yapıldığı tarihten itibaren KOSGEB Genel Destek Programı  başlatılmaktadır.

Genel Destek Programı Başvuru Formu

 KOSGEB’ in Verdiği Destekler Nelerdir ?

Kosgeb Danışmanlık Desteği

Kosgeb Danışmanlık Desteği; atıl kapasitelerini değerlendirme, kalite ve verimliliklerini artırmanın yanı sıra idari ve teknik mevzuat uygulamaları, ürün ve yöntem geliştirme konularını kapsamaktadır. Bu kapsamda, girişimcilerin sektöre girdikten sonra yaşayabilecekleri zorlukları aşmalarına destek olmak amaçlanmıştır.

Kobilere firmalarını daha fazla büyütme şansı danışmanlık desteği almaları ile mümkün olabilmektedir. Kosgeb , küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesi ve ülke ekonomisine katkılarının artması için danışmanlık desteği faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülke ekonomisinin pozitif olarak artışa geçmesi aynı zamanda eleman istihdamını da arttıracak ve işsizliğe de çözüm sunmada katkı sağlayacaktır.

Danışmanlık Desteği Başvuru Formu

Kosgeb Eğitim Desteği

KOSGEB Eğitim Desteğinin Amacı: İşletmelerin, girişimcilerin, kobilerin ve işletici kurumların, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rekabete dahil olabilir düzeye gelmelerini sağlamak, istihdamı ve katma değeri artırabilmek için; yatırım-planlama, modernizasyon, teknoloji araştırma geliştirme ve adaptasyonu temin edebilmek için uygulamaya konulmuştur.

Eğitim Desteği Başvuru Formu

Kosgeb  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinin Amacı: Girişimcilerin, Kobilerin, İşletmelerin teknoloji düzeyinin yükseltilmesi, ürün kalitesinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesi amacıyla KOSGEB iş birliği içinde yürütülen ulusal-uluslararası projelere nitelikli eleman temin edilmesidir.

Örneğin makine sektöründe bir orta ölçekli kobi araştırma geliştirme faaliyetlerini geliştirmek istemektedir. Bunun için 3 makine mühendisi ve 1 endüstri mühendisi ihtiyacı vardır. Kosgeb işini geliştirmeyi hedefleyen bu kobiye istihdam konusunda destek sağlamaktadır.

Süresi: Destek süresi en fazla 18 aydır.Bu sure içerisinde, işin gereği olarak birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir, ancak destek süresi dolduğunda KOSGEB desteği sona erer.

Nitelikli Eleman İstihdam Destek Formu

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Ödeme Formu

Kosgeb  Tanıtım Desteği

İşletmelere; işletmelerini ve ürünlerini, özellikle yurtdışı pazarlarında tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlere destek verilir.

KOSGEB Tanıtım Desteği’nin üst limiti 7.000 Türk Lirası’dır.

Tanıtım Desteğinin altında, KOSGEB Markaya Yönlendirme Desteği de verilmektedir.

Tanıtım Desteği Talep Formu

Broşür, Ürün Kataloğu Giderleri3.000 (Üç Bin) Türk Lirası
Etiket Baskılı Bandrollü CD Giderleri4.000 (Dört Bin) Türk Lirası
Desteklenen DillerTürkçe * Yabancı Dil
Ürün tanıtım amaçlı internet sitesi hazırlama KOSGEB tarafından işletilen KOBİNET e-ticaret portalında ücretsiz olarak verilir.

 

Kosgeb  Bilgisayar Yazılımı ve Tasarım Desteği

Bilgisayar destekli tasarım/yazılım ,üretim, üretim planlama takip ve kontrolü, kurumsal kaynak planlaması, bakım ve onarım yazılımları satın almaları için verilen destekleri kapsayan KOSGEB Yazılım/Tasarım Desteği Programının amacı; işletmelerin ulusal, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmak ve kalite düzeylerini yükseltmektir.

Bu programa dahil, E-Ticarete Yönlendirme Desteği de verilmektedir.

Kosgeb  Eşleştirme Desteği

İşletmeler, Eşleştirme Merkezlerinden; Danışmanlık, Organizasyonel ve Daimi Sergi Alanı hizmetlerini alabilirler.

Danışmanlık Hizmetleri : Kobinin kendi faaliyet alanı için yapacağı pazar araştırması, partner firma araştırması gibi çalışmalar danışmanlık hizmetleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Organizasyonel Hizmetler: İş sektöründe vip hizmet ya da normal hizmet şeklinde verilebilecek hizmetler organizasyonel hizmetler içerisine dahil olmaktadır. Örneğin bir iş adamının yurt dışından ülkemize gelmesinden sonra araç kiralanması, tarihi yerlerin tanıtılması, konoklama ve toplantı yerlerinin planlaması gibi bir organizasyon da bu hizmetler içerisine girmektedir.

Daimi Sergi Alanı Hizmeti:  Bu hizmette firmanızın tanıtım çalışmaları için gerekli standların üretim malzemelerinin temini, stand dekorasyonu, standların nakliyesi gibi durumları kapsamaktadır.

Destek Unsurlarının Üst Limiti

 • Organizasyonel : 1.250 TL
 • Danışmanlık Hizmetleri: 5.000 TL
 • Daimi Sergi Alanı Hizmeti: 2.500 TL ila 8.500 TL arası

Eşleştirme Desteği Talep Formu

Kosgeb Sistem Belgelendirme Desteği

TS-ISO 9000, TS-ISO 14000 ve benzeri sistem belgelendirme çalışmaları neticesinde, TSE, Türk Akreditasyon Kurumundan(TÜRKAK) alacakları sistem belgesi karşılığında, her belge türü için 2.500 TL olmak üzere toplam üst limiti 10.000 TL geri ödemesiz destek verilmektedir.

Belgendirme Destek Formu

 Kosgeb Enerji Verimliliği Eğitim Hizmetleri Desteği

Destek tutarının tespitinde, EVKK(Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu) tarafından belirlenen tavan ücretler esas alınarak, KOSGEB Destekleri Tablosu’nda belirtilen oranlarda destek sağlanmaktadır.

Bu desteğe dahil, Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Desteği de verilmektedir.

Kosgeb  Test-Analiz, Kalibrasyon Desteği

İşletmelerin ürün kalitelerini artırması, yeni ürün geliştirmesi ve uluslararası pazarlarda talep edilen ürün belgelerini sağlamak için; KOSGEB laboratuvarları dışında belirlenen kriterler içerisinde KOSGEB  tarafından uygun görülen yurtiçi-yurtdışı kamu veya özel sektör kurum yada kuruluş laboratuvarlarına yaptırdığı test-analiz ve kalibrasyon hizmetlerinin  uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamındaki test-analiz ve denetim giderleri desteklenir.

Test-Analiz, Kalibrasyon Üst Limitleri;

 • Genel test , analiz ve kalibrasyon için: 10.000 Türk Lirası
 • CE İşaretlemesi test ve analizleri için: 20.000 Türk Lirası

Kosgeb Bağımsız Denetim Desteği

İşletmelerin, Sermaye Piyasası Kurulu( SPK) tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİ giderlerine bağımsız denetim raporunun olumlu yada şartlı görüş içermesi durumunda destek verilir. Bağımsız Denetim Desteği’nin dışında kalan unsurlar; Konaklama, ulaşım ve iaşe giderleridir.

Destek üst  limiti, 10.000 Türk Lirası’dır.

Kosgeb Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

İşletmeler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, yurtdışı ve yurtiçi patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi gibi belgelerin alınması için yapılan giderlere sağlanan desteklerdir.

KOSGEB Fuar Desteği

Kosgeb Yurt Dışı Fuar Desteği

İşletmelerin, uluslararası pazarlara girme ve yurtdışı paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni teknolojiler ve ürünler hakkında bilgi sahibi olmaları, ürünleri için marka imajı oluşturmalarını sağlamak üzere; kendileri için hedef pazar olarak gördükleri ülkelerdeki organizatör kuruluşlar tarafından düzenlenen milli katılım dışında kalan fuarlara katılmaları için verilen desteklerin bütünüdür.

Kosgeb Yurt İçi Fuar Desteği

Kosgeb, yurt içi fuarlar için verdiği Yurt İçi Fuar Desteği  ile kobilere kendi firmalarını tanıtma ve müşteri sağlama fırsatı sunuyor. Desteğin üst limiti 30.000 Türk Lirası’dır.

Destek Unsurları:

 • Fuar alanı için kira desteği
 • Stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu
 • Fuar katılımcı kataloğu
 • Fuar alanının genel düzenlemesi
 • Genel tanıtım, temizlik
 • Hostes, güvenlik hizmetlerinin sağlanması

 

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

Yurt İçi Fuar Desteği

30.000

1.Bölge

(İstanbul)

%50

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000

Tanıtım Desteği

10.000

Eşleştirme Desteği

15.000

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

20.000

Danışmanlık Desteği

15.000

Eğitim Desteği

10.000

Enerji Verimliliği Desteği

30.000

Tasarım Desteği

15.000

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Belgelendirme Desteği

10.000

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

20.000

Bağımsız Denetim Desteği

10.000

 (Programların Üst Destek Limitleri Yukarıdaki Tabloda Açıklanmıştır)

KOSGEB Destek Ödeme Talep Formu Nasıl Yapılır ?

KOSGEB Destek Ödeme Talep Formu, KOSGEB Destek Programlarının her biri için ayrı olarak yapılmaktadır. KOBİ, girişimci veya işletme; bağlı bulunduğu Destek Programının dahilindeki belgeleri ve ek belgeleri teslim etmekle yükümlüdür.

Ödeme Talep Formu Hazırlama

KOSGEB Destek Ödeme Talep Formunu hazırlarken , KOSGEB resmi sayfasındaki yönergeleri izleyebilir ya da makalemizdeki işlemleri uygulayarak hazırlayabilirsiniz.

KOSGEB internet sayfasındaki E-KOBİ bölümündeki giriş paneline kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazıp girişi onayladıktan sonra, “Ödeme Talep Formu Oluştur” linkini tıklayarak Talep Formunuzu hazırlamaya başlayabilirsiniz…

kosgeb1

Banka bilgilerinizi eklemek için “Banka Hesap Bilgisi İşlemleri için Tıklayınız” seçeneğine bir tık atarak sonraki işleme geçiniz.Bir sonraki sayfada “Vergi Dairenizin Bilgileri”ni soracaktır,

“Vergi Dairenizin ve SGK İl Müdürlüğü’nün Banka Hesap Bilgisi İşlemleri için Tıklayınız” butonuna tıklayarak, istenilen bilgileri giriniz.

kosgeb2

Sonraki adımımız, “Banka Hesap Bilgisi” güncellemek olacaktır.Bu aşamada güncel Banka Bilgilerinizi yazmanız yeterli olacaktır.

Ardından “Vergi Dairesini” Seçiniz,

kosgeb3

KOSGEB Kredi Desteği Alan Var mı ?

KOSGEB, %60 ila %70 oranlarında geri ödemesiz destek kredisi vermektedir.Kosgeb kredi desteği alan girişimci ve kobi sayısı 50 Bine ulaşmış durumda.Bu girişimci ve kobilere 2013 yılı içerisinde 300 Milyon TL’si destek ödemeleri için olmak üzere toplamda 400 Milyon TL ayrılmış durumda.

2010-2012 döneminde 115 binden fazla girişimciye destek kredisi verilirken, 1000’i aşkın kobinin sunmuş olduğu projeleri hayata geçirebilmek için destek kredisi bütçesinden 97 Milyon TL  harcanmıştır.2011 yılının son çeyreğinde KOBİ’lere sağlanan destek kredisi miktarı 104 Milyon TL olmuştur.

Ayrıca, KOSGEB’ in destek planları arasında  girişimci ve kobilere Mesleki Yeterlilik Kurumu’ yla koordineli olarak danışmanlık hizmeti vermek de yer almakta.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ‘Danışmanlık Hizmeti Projesi’ne de yer verildi. Bu kapsamda işletmeler;  genel yönetim, iş planı, yatırım , mali işler, üretim ve pazarlama konularında danışmanlık talebinde bulunabilirler.

KOSGEB tarafından işletmelere, girişimcilere ve kobilere danışmanlık desteği verilecek konular;

 • Atıl kapasitelerini değerlendirme
 • Kalite ve verimliliklerini artırma
 • İdari ve teknik mevzuat uygulamaları
 • Ürün, Yöntem geliştirme
 • Planlama, yatırım ve teknolojik araştırma geliştirme
 • Pazarlama, Enformasyon ve Modernizasyon

Enformasyon: Genel anlamda belirli ve dar kapsamlı bir konuya ilişkin derlenmiş bilgiler parçası.

KOSGEB’den Destek Alan Girişimciler, Projeler

Proje:  Düş Atölyesi

İki yıl önce kendi düğününde özel tasarımlı düğün aksesuarların eksikliğini hisseden girişimci Özge TUNÇEL, ABİGEM(Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezi) ve KOSGEB’in desteğini alarak Düş Atölyesi’ni kurdu.

Kişiye Özel Düğün Aksesuarlarını çiftlerin hayallerindeki gibi bir düğün gerçekleştirmeleri için tasarlayan Düş Atölyesi işletmesinin sahibi TUNÇEL : “Standart bir ürün satmıyoruz, kişiye özel nikah şekeri, kına sepeti, kına seti veya kına tepsisi gibi üretimler yapıyoruz.Hayal ettikleri düğünleri yaşamaları için çalışıyoruz” dedi.

Proje: Sesli Göz

Sesli Göz Projesini Gaziantep Üniversitesi ile KOSGEB bünyesinde kurulan özel araştırma ve geliştirme şirketi KK Teknoloji Ar-Ge’ nin mühendisleri tarafından görme engellilerin gitmek istedikleri bölgeye kimsenin yardımı olmadan sesle yönlendirerek ulaştırmayı amaçlayarak yaptıklarını açıkladılar.

4 kişilik mühendis ekibiyle 6 yıl süren çalışmanın maliyeti 350 Bin lira.Sesli Göz Projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan da Ar-Ge desteği aldı.

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

Kobi Proje Destek Programı, küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla KOSGEB Destek Programlarına dahil edilmiştir.

Kobi Proje Destek Programı kapsamında, işletmelerin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılması sağlanacaktır.

Kobi Destek Programına Başvuru ve Değerlendirme

Kobi Destek Programına Başvuru için Gereken Belgeler

 • Proje Personeline Ait Özgeçmişler
 • İşletmeye ait son 4 yıllık SGK Sigortalı Hizmet Listesi(Yeni Kurulmuş İşletmelerden İstenmez)
 • Destek konusu makine-teçhizat, hammadde, malzeme, yazılım ve hizmet alımına ilişkin proforma faturalar ile teknik özellikleri içeren broşür, katalog vb. dökümanlar

Proforma Fatura Nedir ?

Proforma fatura bir teklif faturasıdır. Hiç bir mali yükümlülük yaratmamaktadır. Bu fatura karşılığı mal sevkiyatı yapılmaz ve para ödenmez.

Başvuru: Belirtilen belgelerle beraber, Kobi Destek Programı Başvuru Formu elektronik ortamda doldurularak; KOSGEB’ e sunulur.

KOSGEB Kobi Destek Programı Başvuru Formu

 Kobi Proje Destek Programından Nasıl Yararlanabilirim ? Şartları Nelerdir ?

ü  KOSGEB  Veri Tabanında kayıtlı olmak,

ü  İşletmelerin programdan yararlanmak için ilgili KOSGEB birimine proje başvurusu yapması,

Koşulları  girişimci tarafından sağlandığı takdirde proje kurul tarafından değerlendirilerek, işletmeye değerlendirme sonucu bildirilir.

Kobi Proje Destek Değerlendirmesi Nasıl Olur ?

Yapılan proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden incelemeye tabi tutulur ve nihai değerlendirme için Değerlendirme Kuruluna sunulur.

Projesi kabul edilen işletmeden taahhütname istenir. Taahhütnamenin KOSGEB biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Projeye Gelebilecek Cevaplar

Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda karşınıza şu sonuçlar çıkabilir;

I.            Proje Kabul Edilebilir

II.            Proje Reddedilebilir

III.            Projenin Düzeltilmesi İstenebilir

Uygunsuzluk

KOSGEB Kobi Destek Programı Yönetmeliği : Uygunsuzluk ile ilgili 12’inci Madde’den Alınmıştır.

Programın uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında işletmeye verilen desteklere ilişkin tüm süreçler durdurulur. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa konu olan destek tutarı, KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin müracaatı halinde destek süreci devam eder. 

 

 • Bu program kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, Başkanlıkça uygulanan Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

 Desteklenecek Proje Giderleri Nelerdir ?

Kobi Destek Programı kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar vermektedir. Ancak;

Arsa, bina, tadilat, tefrişat(Döşeme işleri) ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen diğer grupların toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir.

Sabitlenen tutarın %10’u ;

Personel, yazılım ve hizmet

%40’ını geçmeyecek şekilde de diğer giderler için belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.