Skip to main content

KOSGEB Broşür Desteği Nedir ? Nasıl Alınır ?

KOSGEB Broşür Desteği, Genel Destek Programının  alt unsuru olan Tanıtım Desteği Programında yer almaktadır.Destek kapsamında, işletmelerin; işletmelerini, ürünlerini ve hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirdikleri faaliyetlere destek verilir.

Broşür Desteği Kimlere Verilir ?

KOSGEB Broşür Desteği, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilmektedir.Marka Tescil Belgesi’nin başka bir işletmeden devir alınması durumunda, devir işleminin Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından uygun bulunması gerekmektedir.

Broşür Desteği Nasıl Alınır ?

KOSGEB Broşür Desteği’nden yararlanmak isteyen işletmeler, kobiler ve girişimciler www.kosgeb.gov.tr adresinden başvurularının yapabilirler.

KOSGEB Broşür Desteğinin, program süresince üst limiti 5.000 Türk Lira’sıdır.

Gerekli Belgeler/Evraklar Nelerdir ?

 1. Kosgeb.gov.tr  adresinde elektronik ortamda doldurulmuş Tanıtım Desteği Başvuru Formu çıktısı,
 2. İşletmenin ‘SGK Borcu Yoktur’ yazısı
 3. Mahsup Dilekçesi(SGK veya Vergi Borcu Bulunması Halinde)
 4. Birer adet tanıtım materyali örneği(Broşür)
 5. İşletmenin üzerine bir fatura veya fatura yerine geçen bir belge
 6. İşletme tarafından fatura tutarının tamamının hizmet sağlayıcıya ödediğini gösterir banka dekontu

Broşür Desteği Neleri Kapsar ?

Broşür

 1. En az 2 sayfa, renkli baskılı, içeriğinde işletmenin markası veya unvanı, iletişim bilgileri ve hizmetlerin hakkında bilginin olması gerekmektedir.
 2. Destek kapsamında bastırılacak broşür sayısı en az 2.000 adet olmalıdır

Ürün Kataloğu

 • En az 8 sayfa, en az 4 renk baskılı , işletmenin markası ve iletişim bilgilerinin olması gerekmektedir.
 • Basım tarihi ve basımı yapan hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir.
 • Ürün katalog nüshası en az 1000 adet olmalıdır.

KOSGEB Broşür Desteğinin Değerlendirilmesi ve Onaylanması

Broşür Desteğini alabilmek için,  yurt içinden sağlanacak ürün veya hizmetin alınacağı hizmet sağlayıcının(Reklam Şirketi) iştigal konusu ile ürün/hizmet konusu uyumlu olmalıdır.

Broşür Desteği Ödemesi

İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek KOSGEB web sayfasından elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Tanırım Destek Ödeme Talep Formunu ve diğer evrakları Hizmet Merkezine sunar.Söz konusu belgeleri/evrakları inceleyen Hizmet Merkezi, Destek Ödeme Oluru hazırlar.

İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde Vergi veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına Destek Ödemesi olarak aktarılır.

KOSGEB Belgelendirme Desteği

Kosgeb belgelendirme desteği bütün kobilerin alabileceği bir destektir. TS-ISO 9000, TS-ISO 14000 ve benzeri sistem belgelendirme çalışmaları neticesinde, TSE, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan(TÜRKAK) alacakları sistem belgesi karşılığında, her belge türü için 2.500 TL olmak üzere toplam üst limiti 10.000 TL geri ödemesiz destek verilmektedir.

Daha once sistem belgesi almış işletmelere aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmaz ve belge yenilemeye destek verilmez.

Her bir belge türü için destek üst limiti 2.500 Türk Lirası’dır.

Program süresi içerisinde desteğin, belirlenen üst limiti 10.000 Türk Lirası’dır.

KOSGEB Belgelendirme Desteği Nasıl Alınır ?

Hizmet Merkezi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Belge, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Hizmet Merkezi müdürünün oluruna sunulur.

Belgelendirme Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne gönderilir.İlgili Muhasebe Müdürlükleri tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

Belgelendirme Desteği Ödemesi neden yapılmaz?

Belgelendirme Desteği Ödemesi şu şartla yapılmaz; İlgili mevzuatlarda belirtilen limitlerin üzerinde vergi veya SGK borcu bulunan işletmelere destek ödemesi yapılmaz.

KOSGEB Belgelendirme Desteği Almak için Gereken Belgeler/Evraklar Nelerdir ?

Destekten faydalanmak isteyen işletme, kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Belgelendirme Desteği Başvuru Formu ve aşağıdaki belgelerle birlikte başvurusunu yapabilir.

Belgelendirme Desteği Başvuru Formu

Belgenin alınacağı kuruluşun belge konusu ile ilgili olarak; TÜRKAK(Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından verilmiş akreditasyon belgesi veya TÜRKAK web sayfasından alınan çıktı

Belgenin alınacağı kuruluşun TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edildiğine dair akreditasyon belgesi

KOSGEB Belgelendirme Desteği Ödemesi için Gerekeli Belgeler Nelerdir ?

 •  Belgelendirme Desteği Ödeme Talep Formu
 • İşletme adına düzenlenmiş fatura ya da dengi bir belge
 • İşletme tarafından fatura tutarının tamamının ödendiğini gösteren banka dekontu
 • KOSGEB Belgelendirme Desteği kapsamında alınmış belge
 • İşletmenin ‘SGK Borcu Yoktur’ yazısı
 • Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından temini sağlanan, işletmenin ‘Vergi Borcu Yoktur’ yazısı