Skip to main content

Devletten Esnafa ve KOBİ’lere Düşük Faizli Kredi

Düşük Faizli Kredi Destek Programı, Kredi Garanti Fonu(KGF) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi(KOSGEB) tarafından imzalanan anlaşma uyarınca; Esnaf, İmalatçı, KOBİ ve girişimcilerin iş kurarken ya da mevcut işlerini geliştirebilmeleri amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın işbirliğiyle uygulanan bir destek programıdır.

Düşük Faizli Kredi Destek Programı’nda faiz oranları, KGFKOSGEB ve anlaşmalı bankalarca 4 aylık periyodlarda belirlenecek olup, bu faiz oranları 1.09’u geçmeyecektir.Düşük Faizli Kredi Programı, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Destek Programı’nın hedefi iş fikri olup, bu fikiri gerçeğe dönüştürme sırasında sermaye ya da yatırım fonu sıkıntısı çeken kadın girişimcilere, KOBİ’lere yatırım konusunda destek olarak ekonomiye katkılarını sağlamak ve işletmelerini geliştirebilmeleri için yeterli maddi kaynağı vermektir.

Merkez Bankası da Faiz Oranlarını Düşürdü

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın da faizleri düşürmesiyle beraber esnaf, sanatkâr, imalatçı, KOBİ ve kadın girişimcilere destek sağlamak için kamu ve özel sektör bankaları da harekete geçmiş oldu.

Anlaşmalı Bankalar

Kredi Garanti Fonu ve KOSGEB’in işbirliğinde, KOBİ’lere ve esnaflara yönelik düşük faizli kredi destek programına dahil olan bankalar şunlardır ;

 • Akbank A.Ş
 • AlbarakaTürk Katılım Bankası A.Ş
 • Anadolubank A.Ş
 • Burganbank A.Ş
 • Denizbank A.Ş
 • Fibabanka A.Ş
 • Şekerbank A.Ş
 • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
 • Turkland Bank A.Ş
 • Türkiye Garanti Bankası A.Ş
 • Türkiye İş Bankası A.Ş
 • Türk Ekonomi Bankası A.Ş
 • Türkiye Finans Katılım Bankası
 • Yapı ve Kredi Bankası

Düşük Faizli Kredi Desteğinden Kimler Yararlanabilir ?

Düşük Faizli Kredi Destek Programından esnaflar, kadın girişimciler, küçük ve orta ölçekli işletmeler(KOBİ) ve sanatkârlar yararlanabilmektedir.

Desteklenecek Kredilerin Üst Limiti Ne Kadar ?

Destek programında, yararlanıcının kredi miktarını belirleyebilmesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken meblağnın verilmesi öngörülmektedir.100 Bin Türk Lira’sına kadar olan krediler, vade sürelerine bakılmaksızın desteklenecektir.

KOSGEB’in Verdiği Laboratuvar Hizmetleri

KOSGEB  işletmelerin, girişimcilerin ve KOBİ’lerin; ürün kalitelerini yükseltmeleri, yeni ürünlerin tasarlanıp üretmeleri, ürünlere ait kalite belgelerinin temin edilmesi ve sektörel bazda gelişimlerini sağlayabilmek maksadıyla Laboratuvar Hizmeti vermektedir.

Test ve analizler KOSGEB’in laboratuvarlarında yapılmakta olup, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı girişimciler bu hizmetlerden yararlanabilmektedir.

Laboratuvar Hizmetleri Desteğinden Kimler Yararlanabilir ?

KOSGEB laboratuvarları Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya ve Samsun’da bulunmakta olup, toplam 11 laboratuvar ile hizmet vermektedir.

 KOSGEB Laboratuvar Hizmetlerinden, Veri Tabana kayıtlı tüm girişimci, işletme ve KOBİ’ler faydalanabilmektedir.

KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvarlarda; metal, kauçuk, plastik, alüminyum v.b. gibi maddeler ve malzemeler üzerinde testler yapılmaktadır.

Test için gerekli olan numunenin veya ücretin belirtilen tarih içinde getirilmemesi ya da geç getirilmesi gibi bir durumda, testlere 1 ay geç başlanmaktadır.

Test raporlarının ingilizce veya başka bir yabancı dilde hazırlanması talep edilirse,  normal test ücretinin 2(iki) katı tarife uygulanmaktadır.

 • Ücretlere KDV(Katma Değer Vergisi) dahil olup, ödemeler peşin ve banka havalesi üzerinden yapılmaktadır.
 • Banka havalesi yapıldıktan sonra banka dekontunun faks ya da mail adresiyle gönderilmesi gerekmektedir.

Faks: 0(216) 528 21 22

Mail: seckin.kalender@kosgeb.gov.tr ya da ozgur.alpaslan@kosgeb.gov.tr

 

Mekanik Test Desteği

Mekanik test laboratuvarında, mevcut numunenin üzerinde şu testler yapılır;

 1. Numunenin çekme dayanımı testi
 2. Maddenin akma dayanımları testi
 3. Maddenin uzama ve daralması testleri

Kimyasal Analiz ve Test Desteği

Kimyasal Analiz laboratuvarlarında, demir, alüminyum, çinko, bakır gibi maddelerin testleri yapılarak ürün gelişimi hakkında bilgiler verilebilmektedir. Kimyasal Analiz Laboratuvarlarında şu testler yapılmaktadır;

 1. Kimyasal Analiz
 2. Karbon ve Kükürt Analizi
 3. Numunenin Kalitesini Belirleme Testi

Sertlik Test Desteği

Sertlik testleri TS EN ISO 6506-1, TS EN ISO 6508-1, TS EN ISO 6507-1, ASTM E 384-89 ve TS 9743 standartlarına göre yapılmaktadır.

 1. Rockwell Sertlik
 2. Brinell Sertlik
 3. Mikrosertlik
 4. Makrosertlik
 5. Shore Sertlik

Testleri bu laboratuvarda yapılabilmektedir.

Metalografi Test Desteği

Metalografi testi, numunelerin mikroskop altında 50 ve 500 kat büyütülerek iç yapıları hakkında bilgi edinmek için yapılmaktadır. Bu  testler;

 1. Mikroyapı İnceleme
 2. Mikro Temizlik İncelemesi
 3. Fotoğraf Çekme(Numune mikroskopta 500 kat büyütülerek fotoğrafı çekilmektedir.)
 4. Makroyapı İncelemesi

Metroloji Test Desteği

Eldeki mevcut materyalin 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak ölçümleri yapılabilmekte.

Tahribatsız Muayene Hizmeti

Tahribatsız muayenede, malzeme üzerindeki boyanın kalınlık ölçümleri, gözle görülen hataların tespit edilmesi, yüzeydeki pürüzlerin tespit edilmesi testleri yapılabilmektedir. Bu testler;

 1. Gözle Muayene
 2. Sıvı Penetrant testi
 3. Manyetik Parçacık ile Muayene
 4. Boya ve Kaplama Kalınlığının Tespit Testi
 5. Yüzey Pürüzlülüğü Testi

Teknik Değerlendirme

Askeri, resmi ihalelerin teknik şartname ve talimnamelerinin değerlendirilmesi uygun testler yapıldıktan sonra rapor tutulmasıdır. Aynı zamanda cıvata ve somun kalitesinin de belirlenmesi işlemleri tanımına girmektedir.

Gözetim Hizmeti

KOSGEB Laboratuvarlarında, yapılamayan testlerin firmalarca belirlenen standartlar içerisinde yapılarak rapor hazırlanmasıdır

Kök Hücre’nin Üretiminde KOSGEB Desteği

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesinde çalışmalar yapmakta olan Atigen-Cell şirketi, kurulduğu 2003 yılından bu yana Ar-Ge çalışmalarına devam etmekte. Atigen-Cell ‘in son gündem yaratan çalışması, KOSGEB desteği ile “Kök Hücre” üzerinde yürütülen faaliyetlerdir. Kök Hücre, vücudun herhangi bir organ ya da dokusunda özel bir görev yapmak için tam olgunlaşmamış karmaşık bir yapılı öncül hücredir.

Atigen-Cell firması, GMP kalite standartlarına sahip olup, yaptığı çalışmalar Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu nedenlerden dolayı KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon desteğinden yararlanmış ve bu sayede “Kök Hücre” konusunda daha hızlı ilerleme kaydetmiştir.

Kök Hücre Nedir ?

Kök Hücre, kendini yenileyebilen, çok hücreli canlıların doku ve organlarını oluşturan ana hücre tüpleridir.

Kök Hücre Hangi Hastalıklarda Kullanılabilir ?

 • Kalp krizi sonucunda vücutta oluşan hasarları önlemede,
 • Diyabetin tedavi edilmesinde,
 • Buerger hastalığında organ kaybını önlemede,

Buerger Hastalığı: Sigaraya bağlı olarak gelişen Buerger hastalığında, organlara kan gitmemesi sonucunda organın kangren olarak işlevini yitirilmesine sebep olmaktadır.

 • Parkinson hastalığının en büyük işareti olan vücut titremesinin önlenmesinde,
 • Yanık tedavisinde, deri ve doku oluşturulması amacıyla kullanılabilecek,
 • Kıkırdak zedelenmeleri kök hücre ile tedavi edilebilir aşamada (Burun, diz kapağı zedelenmesi v.b.)
 • Alzhimer Hastalığında,
 • Kanser tedavisinde,
 • Kısırlık hastalığında,

KOSGEB’in Desteklediği Fuarlar

KOSGEB’in desteklediği fuarlar; milli katılım düzeyindeki fuarlar, yurtdışı fuarları, yurtiçi fuarları olarak sıralanabilir. Fuar listesi KOSGEB başkanlığınca belirlenmekte ve internet sayfasında açıklanmaktadır. İlk kez düzenlenmesi planlanan fuarlar ve adı ya da organizasyonu değiştirilmiş fuarlar destek kapsamının dışında kalmaktadır.

KOSGEB Yurt İçi Fuar Desteği 2014’te de devam ediyor.

Fuar organizasyonunu yapan kurumun faturalandırdığı ya da verdiği hizmetler için KOSGEB tarafından destek sağlanmaktadır. Desteğin KOSGEB Başkanlığınca kararlaştırılan bütçesi 30.000(Bin) Türk Lirası’dır.

İşletmelerin direkt başvuru ile Yurt İçi Fuar Desteğinden yararlandıkları gibi işletme, bağlı bulunduğu Meslek Kuruluşu tarafından ayarlanmış olan fuar alanı için de destekten faydalanabilmektedir. Bu durumda başvuru formuna ilave olarak, Meslek Kuruluşu ve işletme arasında imzalanmış sözleşmenin de dosyada yer alması gerekmektedir.

Yurt İçi Fuar Desteğine Başvuru

Yurt İçi Fuar Desteğine başvuru yaparken KOSGEB internet sitesinde bulunan ve çevrimiçi(sanal) olarak doldurup çıktı alınmasına müteakip kaşelenip imzalanan Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru Formuna ek olarak;

Organizatör firma ile yapılan sözleşme veya fuar katılım formu

Eğer, işletmeye yer ayıran kuruluş Meslek Kuruluşu ise;

Meslek Kuruluşu ile Organizasyon Firması’nın düzenlemiş olduğu sözleşme gerekmektedir.

KOSGEB’in Desteklediği Fuarlar Listesi

KOSGEB Başkanlığınca desteklenmesi uygun bulunan fuarlar listesi internet sayfasında yayınlanmaktadır. KOSGEB destekleyeceği fuarları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ndeki fuarlar tebliğini baz alarak belirlemektedir.

Takvim içerisinde değişiklikler, ekleme ya da liste dışına alınma gibi işlemler TOBB tarafından yapılmaktadır. Meslek Kuruluşu, fuar listesine sonradan eklenen fuarlar için destek isteme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin(TOBB) internet sayfasında aylık olarak duyurulmaktadır.

KOSGEB’in Yurt İçi Fuar Desteği Programında Karşılanan Giderler

Yurt İçi Fuar Desteği programında KOSGEB, ilk kez düzenlenecek olan fuarlar için destek sunulmamaktadır. KOSGEB’in destek sağlamayı uygun gördüğü fuarlarda karşılanan giderler; alan işgaliyet bedeli(boş yer tahsis ücreti), güvenlik, tanıtım ve stand hostesi, alan dekorasyonu, temizlik ve katılımcı kataloğudur.

Başvuruyu Nasıl Yapabilirim?

Yurt İçi Fuar Desteğine başvurular; KOSGEB’in internet sayfasındaki E-KOBİ bölümünden yapılmaktadır. Bu işlem için KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olmanız ve başvuru formunu internet üzerinden doldurduktan sonra çıktısını almanız ve işletmenize ait kaşeyi bastıktan sonra imzalayarak Hizmet Müdürlüğü’ne götürmeniz yeterli olacaktır.

Destek Programından Kimler Yararlanabilir?

Yurt İçi Fuar Desteğinden çeşitli sektörlerden işletmeler yararlanabilmektedir. Her işletme kendi sektörüne ait fuar için KOSGEB’den destek alabilmektedir.

Girişimcilere Sanayi Bakanlığı’ndan 100.000 TL Hibe Desteği

Teknogirişim Sermaye Desteği programıyla, genç girişimcilere kendi işlerini kurarken hibe desteği ile katkı sağlamak planlanıyor.Üniversite son sınıf, lisans/lisansüstü, doktora unvanlarını ön başvuru tarihinden önceki 5 yıllık süreçte almış, teknoloji alanına yenilik getirebilecek iş fikirleri olan genç girişimcileri destekleyebilmek için Sanayi Bakanlığı harekete geçti.

Teknogirişim Sermaye Desteği programının kapsamında, geri ödemesiz kredi ile desteklenmesinde sakınca olmadığı tespit edilen girişimcilere Sanayi Bakanlığı’ nca 100 Bin Türk Lirası Sermaye Desteği yapılması öngörülmekte.Program ön başvuru tarihi, yılda bir kereye mahsus olmak üzere 1 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasındadır.Sermaye Desteği olarak verilmesi planlanan 100 Bin Türk Lirası ise tek seferde verilmekte ve herhangi bir teminat veya taahhüt şartı aranmamaktadır.

Teknogirişim Sermaye Desteği’nden Kimler Yararlanabilir ?

Üniversite son sınıfta okuyan, 1 yıl içerisinde mezun olması öngörülen, lisans, önlisans, yüksek lisans, doktora unvanlarından almış ve iş hayatına atılması için eğitim-öğretim hayatı açısından bir engeli bulunmayan, AÖF harici(örgün öğretimde tahsil hayatını sürdüren) okulda okuyan genç girişimciler yararlanabilmektedir.

Ayrıca, iş planına uygunluğu tespit edilmiş/destek oluru verilen, destek başvurusunu müteakiben kurulmuş ve şirket ortakları üzerinde de bağlayıcı hakkı bulunan işletmeler yararlanabilmektedir.

Teknogirişim Sermaye Desteği, bir defaya mahsus verilmekte olup, girişimcinin tek bir iş fikri ile başvuru yapabilmesine olanak verilmektedir.Farklı iş fikirleri ile tekrar başvuru kabul edilemez.

Desteklenmesi Planlanan Projeler Nelerdir ?

Tüzük ve kapsam gereği, desteklenmesi uygun görülen proje türleri şunlardır;

 • Sıradan Test ve Analizler
 • Ar-Ge içeriği bulunmayan alt yapı kurmak için tasarlanan iş fikirleri
 • Durum tespit projeleri
 • Temel araştırma projeleri
 • Saptanmış uygulaması veya kullanımı olmayan deneysel ya da teorik projeler

Gerekli Başvuru Belgeleri Nelerdir ?

Ön Başvuru Dosyası

 • Teknogirişim Sermayesi Desteği Başvuru Dilekçesi
 • Taahhütname
 • Mezun olacak öğrenciler için üniversiteden alınacak belge örneği
 • Girişimciye ait bilgiler
 • İş Fikri ile ilgili genel bilgiler

 

İş Planı Dosyası

 

İş planı dosyası, ön başvurusu kabul edilmiş girişimci adayları tarafından hazırlanmalıdır.İş plan dosyasında olması gereken bilgiler ;

 

 • İş fikri ve girişimciye ait bilgiler
 • Girişimci bilgileri
 • İş fikri adı
 • İş planının amacı ve uygulanacak yöntemler
 • İş zaman grafiği
 • İş fikri bütçesi