Skip to main content

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından geliştirilen bir destek programıdır.

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programına Başvuru Şartları

 Yapılan proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden incelemeye tabi tutulur ve değerlendirme için Kurul’a sunulur,

Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul edilebilir, reddedilebilir veya düzeltilmesi istenebilir,

  • Değerlendirme sonucu, işletmeye veya girişimciye bildirilir,

Programdan Kimler Faydalanabilir ?

Teknogirişim sermayesi desteği almaya hak kazanan girişimciler ile bunlardan işletmesini kuranlar, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 (beş) yıl önce almış olanlar ile öğretim elemanları yararlanabilir.

Programın/Projenin Süresi

 Endüstriyel Uygulama Programında proje süresi 18 ay, Ar-Ge ve İnovasyon Programında proje süresi en az 12 aydır.

Program Başvurusu Değerlendirme ve Onay

 İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek, ödemeye esas belgeleri ilgili KOSGEB Birimine sunar. Destek ödemesi ile ilgili istisnai bir uygulama olacaksa, bu durum Programın uygulama esasında ayrıca belirtilir. İlgili KOSGEB birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek işletmenin banka hesabına destek ödemesini yapar. Ancak işletmenin talebi ve KOSGEB biriminin uygun bulması halinde, destek ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı tedarikçinin banka hesabına da yapılabilir.

 KOSGEB Tarafından Desteklenecek Giderler

Kira Desteği

Destek kararı alınan işletmeye, proje süresince aylık üst limiti 1000 TL olacak şekilde geri ödemesiz kira desteği sağlanır

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri

 Destek kapsamında toplam üst limit 350 Bin TL olmakla beraber; 150 Bin TL’si geri ödemesiz, 200 Bin TL’si geri ödemeli olarak destek sağlanmaktadır.

 Personel Giderleri

Ön Lisans Mezunlarına: 1000 TL

Lisans Mezunlarına: 1.500 TL

Yüksek Lisans Mezunlarına: 2.000 TL

Doktora Mezunlarına: 2.500 TL

 Ar-Ge ve İnovasyon Programı

 İşlik Desteği :İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği :12.000 TL

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği :100.000 TL

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) :200.000 TL

Personel Gideri Desteği :100.000 TL

Başlangıç Sermayesi Desteği :20.000 TL

 Proje Geliştirme Desteği

 Proje Danışmanlık Desteği :25.000 TL

Eğitim Desteği :5.000 TL

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği  :25.000 TL

Proje Tanıtım Desteği :5.000 TL

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği :15.000 TL

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği :25.000 TL

 Endüstriyel Uygulama Programı

 Kira Desteği :18.000 TL

Personel Gideri Desteği : 100.000 TL

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği  :150.000 TL

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) : 200.000 TL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.