Skip to main content

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Desteği İle Rehabilitasyon Sistemi Geliştirildi

KOSGEB’den Ar-Ge ve İnovasyon Desteği alan BAMA Teknoloji Tıbbi Cihazlar Danışmanlık Sağlık Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Türkiye’nin ilk robotlu rehabilitasyon sistemini geliştirerek bir hayali gerçeğe dönüştürdü.

Robotlu Rehabilitasyon Sistemi, TSE ve CE tarafından belgelendirilerek prototipini basına tanıtıldı. KOSGEB tarafından desteklenen Robotlu Rehabilitasyon Sisteminin yapımı ve geliştirilmesi toplam 30 ay sürdü. KOSGEB’in ve devletin sağladığı imkanlarla yürütülen faaliyetler sonucunda, başlarda girişimcilik modeli gibi görünse de, ürünün ortaya çıkmasıyla başarılı bir Ar-Ge projesi halini aldı. Ayrıca Robotlu Rehabilitasyon Sisteminin 30 ay gibi kısa bir sürede gerçeğe dönüştürülmüş olması, büyük bir başarının elde edildiğine kanıt olabilecek nitelikte.

Herhangi bir kaza nedeniyle işlevini kaybetmiş uzuvlara sahip olan ya da geçirdiği bir hastalık sonrası işlevini kaybeden uzuvlara sahip insanların, tekrar yürüyebilmelerine yönelik yapılan rehabilitasyon tedavisinde kullanılmak üzere tasarlandı. Robotlu Rehabilitasyon Sistemi, hastaların egzersizlerinde kullanılacak.

Ayrıca Robotlu Rehabilitasyon Sistemi ile yapılan egzersizler ve çalışmalar, hastalık hakkında bilgilere de ulaşılmasına olanak sağlıyor. Elde edilen verilere bakılarak, hastalığa karşı uygulanacak tedavi yöntemleri de belirlenebilecek. Robotlu Rehabilitasyon Sistemi, aynı zamanda felçli hastalar üzerinde kullanılarak hastaların rehabilite edilmesinde büyük rol oynayacak.

CE Belgesi Nedir ?

Güvenlik, sağlık, tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliğine uygunluğu belgeleyen bir işarettir.

TSE Belgesi Nedir ?

Türkiye’de üretilen ürünlerin, Türk Standartları Enstitüsü yönetmeliğine uygunluğunu belirten belgedir.

İŞKUR’dan İşverenlere Destek

Türkiye İş Kurumu ‘nun (İŞKUR) internet sayfasında yaptığı yazılı açıklamaya göre, İŞKUR işveren statüsündeki işletme sahiplerine istihdam yaratılması amacıyla “Yeni İşçi Desteği” verecek.

İşsizlere istihdam yaratarak, ekonomiye katkılarını arttırmak ve kendilerini mesleki açıdan geliştirebilmeleri için İŞKUR Yeni işçi desteğidestek programıyla işverenleri desteklediği gibi işsiz gençlere de altın birer bilezik sahibi olmaları için fırsat sunuyor.

Programın içeriği hakkında yazılan yönetmelik, KOSGEB’in Girişimcilik Eğitim Programını, Mesleki Eğitim Kurslarını ve İşbaşı Eğitim Programını da kapsamakta.

Destek Programının Süresi

Süre: Günlük çalışma süresi en fazla 8 saat olarak belirlenmiş olup haftalık oranda toplamda 45 saat eğitim ve çalışma faaliyetlerinden oluşmaktadır. Ayrıca işverenler, haftalık çalışma saatlerini yönetmeliğe uygun olarak işçilerin çalışma saatlerini belirlemekte özgürdürler.

Devam Süresi: Sağlık raporu haricinde, belirlenen süre içerisinde harici bir izin verilmemektedir.

Engelli işsizler için, programın süresi 4 aylık zaman zarfında 320 saat olarak belirlenmiştir.

Destek Programından Kimler Faydalanabilir ?

 • İŞKUR’a kayıtlı tüm işsiz vatandaşlarımız destek programından yararlanabilir,
 • En az 2, en fazla 10 sigortalı çalışanı bulunan işletmeler bu programa dahil olabilirler

Destek Programına Katılım Şartları Nedir ?

İŞKUR’un internet sayfasından alınan bilgilere göre, programa katılım şartları aşağıda belirtilmiştir.

 • Meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, uygunluğu tespit edilmiş olmalıdır
 • Son 6 aylık süre içerisinde, başvuru yapılan iş sektöründe çalışmamış olmak
 • İşletmenin, sigortasız işçi çalıştırmaması gerekmektedir.

İŞKUR ile ilgili haberlere Kobi Portalı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kök Hücre’nin Üretiminde KOSGEB Desteği

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesinde çalışmalar yapmakta olan Atigen-Cell şirketi, kurulduğu 2003 yılından bu yana Ar-Ge çalışmalarına devam etmekte. Atigen-Cell ‘in son gündem yaratan çalışması, KOSGEB desteği ile “Kök Hücre” üzerinde yürütülen faaliyetlerdir. Kök Hücre, vücudun herhangi bir organ ya da dokusunda özel bir görev yapmak için tam olgunlaşmamış karmaşık bir yapılı öncül hücredir.

Atigen-Cell firması, GMP kalite standartlarına sahip olup, yaptığı çalışmalar Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu nedenlerden dolayı KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon desteğinden yararlanmış ve bu sayede “Kök Hücre” konusunda daha hızlı ilerleme kaydetmiştir.

Kök Hücre Nedir ?

Kök Hücre, kendini yenileyebilen, çok hücreli canlıların doku ve organlarını oluşturan ana hücre tüpleridir.

Kök Hücre Hangi Hastalıklarda Kullanılabilir ?

 • Kalp krizi sonucunda vücutta oluşan hasarları önlemede,
 • Diyabetin tedavi edilmesinde,
 • Buerger hastalığında organ kaybını önlemede,

Buerger Hastalığı: Sigaraya bağlı olarak gelişen Buerger hastalığında, organlara kan gitmemesi sonucunda organın kangren olarak işlevini yitirilmesine sebep olmaktadır.

 • Parkinson hastalığının en büyük işareti olan vücut titremesinin önlenmesinde,
 • Yanık tedavisinde, deri ve doku oluşturulması amacıyla kullanılabilecek,
 • Kıkırdak zedelenmeleri kök hücre ile tedavi edilebilir aşamada (Burun, diz kapağı zedelenmesi v.b.)
 • Alzhimer Hastalığında,
 • Kanser tedavisinde,
 • Kısırlık hastalığında,

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Desteği

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Desteği

Türkiye’de Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) ve inovasyon faaliyetleriyle bu faaliyetlere yönelik teşvikler, çeşitli kamu kurum ya da kuruluşları tarafından verilmektedir. TÜBİTAK ve KOSGEB bu programlarda başı çekmektedir.

Teşvik Programları

Ar-Ge İndirimi

2008 yılında yapılan değişikliklerle; Ar-Ge çalışmalarının toplam bütçesi, işletmenin vergi tutarı hesaplanırken yıllık kazancından düşülerek Ar-Ge bütçesi vergiden muaf tutulabilmektedir.

Gelir Vergisi Stopajı

Araştırma Geliştirme personellerinin işbirliği projeleri ve yenilikçi(İnovasyon) projelerde çalışması halinde, bu çalışmalar sonrası aldıkları ücretler gelir vergisi muafiyeti kapsamında sayılmaktadır.

Sigorta Prim Desteği

Devlet memurları hariç, Ar-Ge faaliyetleri sürdüren Araştırma ve Geliştirme ile Destek personellerinin sigorta primleri, %50 firma, %50 Maliye Bakanlığı tarafından 5 yıllık süre içerisinde ödenerek Sigorta Prim Desteği sağlanmaktadır.

Damga Vergisi

Araştırma ve Geliştirme çalışmaları çerçevesinde düzenlenmiş ya da düzenlecek olan hiçbir belge veya dosyadan Damga Vergisi alınmayarak, vergi konusunda destek sağlanmaktadır.

Tekno Girişim Sermayesi

Makine-Donanım ve Yazılım,Personel, Danışmanlık gibi masraflar karşılanarak inovatif projeleri gerçekleştirebilecek girişimcilerin sırtlarındaki yükü hafifletmek hedeflenmiştir.Bu destek programında, girişimciye sermaye desteği verilmektedir.

Proje Geliştirme Desteği

Danışmanlık, eğitim, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları tescili, tanıtım, yurtdışı iş seyahatlerinde 100 Bin TL geri ödemesiz destek sağlanmaktadır.

KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Desteği

İnovatif iş fikirlerine sahip tekno girişimcilerin ve ya bilim ve teknolojiye katkıyı amaçlayan iş fikirlerine sahip KOBİ ve girişimcilerin desteklenmesi, geliştirilmesi maksadıyla KOSGEB tarafından Ar-Ge ve İnovasyon desteği verilmektedir.

KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Desteği’nde Karşılanabilir Giderler

 1. Makine-Teçhizat ve Donanım ile Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri
 2. Hammadde Temin Gideri
 3. Personel Giderleri
 4. İşlik ve Kira Giderleri
 5. Başlangıçta Sermaye Desteği

KOSGEB’in Proje Geliştirme Faaliyetlerinde Karşılanabilir Giderler;

 1. Proje Danışmanlık Desteği
 2. Proje Tanıtım Desteği
 3. Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
 4. Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği
 5. Yurt Dışı Kongre, Fuar ve İşbirliği Desteği

 Ar-Ge Nedir ?

Ar-Ge bilgiye dayalı sistematik olarak projeler üretmek, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak bilgileri elde etmek veya mevcut bilgileri geliştirebilmek için yapılan çalışmalardır.

İnovasyon Nedir ?

İnovasyon, yeni fikirler geliştirerek bunları hayata entegre etmektir.

KOBİ Beyannamesi Nedir, Nasıl Hazırlanır ?

KOBİ Beyannamesi ; girişimcilerin, yeni girişimcilerin, KOBİ’lerin ve işletmelerin; vergi borçlarını, adreslerini, ailevi durumlarını veya banka hesaplarına ilişkin bilgileri hesaplayabilmek ve takip altında tutabilmek amacıyla KOSGEB tarafından istenmektedir.

KOBİ Beyannamesi kapsamında, bilgilerin yanlış veya eksik olmasından dolayı doğacak tüm hukuki ve mali sorumluluk işletmeye, KOBİ’ye, girişimciye ait olacaktır.

KOBİ Nedir ?

Yıllık mali bilançosu 40 Milyon TL’yi aşmayan ve 250 kişiden az istihdam eden işletmelere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, KOBİ denilmektedir.

Avrupa Birliği uyum süreci ve çalışmaları kapsamında KOBİ’nin yeni tanımı; 50 Milyon Euro’luk yıllık cirosuyla, 250 kişiye kadar işçi çalıştıran işletmeler olmuştur.

Beyanname Nedir ?

Beyanname; Bir şahsın, işletmenin veya bir kuruluşun, Resmi devlet dairelerine herhangi bir mali durumu bildirmek amacıyla yaptığı yazılı bildirimdir.

KOBİ Beyannamesi Nasıl Hazırlanır ?

KOBİ Beyannamesi, formunu ve ek belgeleri KOSGEB E-KOBİ sayfasında elektronik olarak doldurarak çıktısını aldıktan sonra kaşeli ve imzalı olarak bağlı bulunduğunuz KOSGEB Birimine teslim etmeniz gerekir. KOBİ Beyannamesini doldurabilmek veya bilgilerinizi güncelleyebilmek için KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde böyle bir işlem gerçekleştirilemez.

KOBİ Beyannamesi’nin Ek Belgeleri ;

 • İmza beyannamesi, imza sirküleri (Resmi belgelerde kullanılmak üzere, imza örnekleri belgeleri gerekmektedir.)
 • Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi
 • Faaliyet Belgesi (Bağlı bulunduğunuz Ticaret Odalarından alabilirsiniz.)

Bu belgelere ek olarak, KOSGEB Başkanlığı tarafından talep edilmesi durumunda sunulur. Diğer belgelerle beraber hazırlamışsanız, zaman kaybını önlemiş olabilirsiniz.

Kurumlar Vergi Beyannamesi veya Gelir Vergi Beyannamesi

İlgili belgeleri T.C Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasından veya, aşağıdaki linklerden temin edebilirsiniz.

Kurumlar Vergi Beyannamesi

Gelir Vergi Beyannamesi

KOBİ Beyannamesi her yıl güncel olması amacıyla yenilenmektedir. Bir önceki yılların beyannameleri geçersiz sayılmakta ve işletme tarafından sunulduğu takdirde işlem yapılmamaktadır.

KOBİ Beyannamesini Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar

 1. Mevcut yıla ait Kurumlar Vergi Beyannamesi veya Gelir Vergi Beyannamesi hazırlanarak “Net Satışlar” ve “Aktif Toplam” tutarları belirlenmeli,
 2. Bir yılın içerisindeki her aya ait SGK Tahakkuk Fişlerindeki her ayın “çalışılan gün sayısı” 12 ay toplanır ve yıllık çalışılan gün sayısı bulunur,
 3. KOSGEB.gov.tr E-KOBİ bölümüne giriş yaptıktan sonra, KOBİ Bilgi Dökümanı ve dönem yılı KOBİ Beyannamesinin çıktısı alınır. Alınan çıktı imzalanıp, kaşe vurulur.

 

KOSGEB Başkanlığı  tarafından istenilen şartlar yerine getirildiğinde ve evraklar Başkanlığa teslim edildiğinde; evraklarınız işleme alınmaktadır.

Eğer işletme, 2013 yılında kurulduysa; KOSGEB Veri Tabanı kaydı yapıldıktan sonra, yeni kuruluş olduğunu beyan ederek 2012 KOBİ Beyannamesini düzenleyebilir.