Skip to main content

KOSGEB Başvuru Süreci; Kredilere Başvuru ve KOSGEB Destekleri

KOSGEB Nedir ?

KOSGEB 20.04.1990(20 Nisan 1990) tarihinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin geliştirilmesi, desteklenmesi, rekabet güçlerinin artırılması, uluslararası pazarlarda ürünlerini pazarlayabilmesi amacıyla KOBİ’lere (Küçük ve Orta Bütçeli İşletmeler) yeni iş imkanları ve ekonomiye katkılarını artırabilmek için kurulmuştur. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik ve sosyal atılımlardaki paylarını artırmak için destekler sunmaktadır.

KOSGEBe Nasıl Kayıt Olurum ?

KOSGEB internet sayfasındaki “E-KOBİ” bölümünden KOSGEB Veri Tabanına bilgilerinizi girerek kayıt olabilirsiniz.

KOSGEB’e Nasıl Üye Olabilirim ?

KOSGEB internet sitesi üyeliği ile KOSGEB Veri Tabanı üyeliği ve kaydı farklı işlemlerdir.İnternet sitesindeki üyeliğiniz, destek programlarında esas alınmaz. KOSGEB’e üye olmanız için Veri Tabanına kayıt yaptırmanız ve KOBİ Beyannamesini doldurmanız yeterli olmaktadır.

KOSGEB Destek Programları Nelerdir ?

KOSGEB girişimcilere, işletmelere ve KOBİ’lere; ulusal ve uluslararası pazarlarda kendilerini tanıtabilmeleri, kendi sektörlerdeki rekabet gücünün artırılması ve ekonomiye katma değerlerinin olması amacıyla birkaç Destek Programı ile destek sağlamaktadır.Bu programlar;

a)      KOBİ Proje Destek Programı

b)      Tematik Proje Destek Programı

c)      İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

d)      AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

e)      Genel Destek Programı

f)       Girişimcilik Destek Programı

g)      Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı

h)      Kredi Faiz Desteği

i)        Laboratuvar Hizmetleri

 

KOBİ Nedir ?

KOBİ, yıllık 250 işçiye kadar istihdam sağlayabilen, varlık ve borç durumu 40 Milyon Türk Lirası’nı geçmeyen işletmelerdir.Üç çeşit KOBİ bulunmaktadır ;

 • Mikro Ölçekli İşletmeler
 • Küçük Ölçekli İşletmeler
 • Orta Ölçekli İşletmeler

KOBİ Miyim ? Nasıl KOBİ Olabilirim ?

KOBİ tanımı kapsamına girip girmediğinizi öğrenmek için KOSGEB.gov.tr internet adresindeki, KOBİ Miyim Testi’ni doldurabilirsiniz.

KOSGEB Kimlere Finansman Destek Sağlıyor ?

KOSGEB tarafından yeni girişimcilere,KOBİ’lere, girişimcilere, işletmelere finansman destek vermektedir.Uygulamalı Girişimci Eğitimlerini başarıyla tamamlayan girişimcilere, projelerinin onaylanması ardından 30 Bin Türk Lirası’na kadar finansman destek sağlanmaktadır.

KOSGEB Tarafından Desteklenen Sektörler         

KOSGEB’in desteklediği başlıca sektörler aşağıda belirtilmiştir;

 • Madencilik ve Taş Ocakçılığı
 • İmalat
 • Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı
 • Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri
 • İnşaat
 • Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı
 • Ulaştırma ve Depolama
 • Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
 • Bilgi ve İletişim
 • Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
 • İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
 • Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor

KOSGEB Tarafından Desteklenmeyen Sektörler

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı’nın destek sağlamadığı sektörler;

 • Tarım, Hayvancılık, Ormancılık ve Balıkçılık Faaliyetleri,
 • Eğitim Faaliyetleri,
 • Sağlık ve Sosyal Faaliyetler,
 • Finans ve Sigortacılık faaliyetleri,
 • Gayrimenkul Faaliyetleri,
 • Hukuk ve Muhasebe Faaliyetleri,
 • Veterinerlik Faaliyetleri,
 • Spor Tesisleri Faaliyetleridir

KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri Desteği

KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri Desteği, işletmelerin ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla yaptıracakları laboratuvar analiz testlerinin giderlerinde destek olmak için uygulanmaktadır. KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri Desteği’ni, kendi bünyesindeki 11 laboratuvar ile vermektedir. Ayrıca bu destek kapsamında işletmelerin, kalitesinin artırılması, yurt dışındaki firmalarla rekabetin sağlanması ve birçok ürünün ülkemiz sınırları içerisinde de üretiminin sağlanabilmesi için teknik konularda destek vermek ve bilgilendirmek için destek vermektedir.

Laboratuvar Hizmetlerinde Kapsam Dışındaki Giderler

KOSGEB Laboratuvarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler ise destek kapsamı dışın tutulmaktadır.

Laboratuvar Hizmetleri Kapsamındaki Giderler

İşletmelerin, kamu kuruluşlarından ya da üniversite laboratuvarlarından alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilmektedir.

Ayrıca işletmelerin, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları Laboratuvar Akreditasyon Belgeleri’ne ilişkin giderlere destek verilmektedir.

KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri Nelerdir ?

 1. Test hizmetlerinde İngilizce rapor düzenlenmesi durumunda iki katı test ücreti uygulanmaktadır,
 2. Eksik numune veya test ücretinin ödenmemesi durumunda numune, testlere başlamadan 1 Ay süre ile bekletilmektedir. Bu süre sonunda hiçbir işlem yapılmadığı takdirde numunelerle ilgili KOSGEB’in sorumluluğu kalmamaktadır,
 3. Spektral analiz, sertlik testleri için kibrit kutusu büyüklüğündeki parçalar analiz için yeterlidir,
 4. Tahribatsız muayene metotları Sıvı Penetrant ve Gözle Muayene laboratuvarlarında, TS EN 473 ve  97/23/EC direktiflerine göre Seviye 2 düzeyinde sertifikalı mühendis ve uzman personel tarafından yapılmaktadır,

Kimyasal Analiz

Mekanik Test

Sertlik Testi

Metalografi Testi

Metroloji Testi

Tahribatsız Muayene

Teknik Değerlendirme ve Gözetim Hizmetleri

Kimyasal Analiz Testleri

Ürünün kimyasal bileşenlerini inceleyen ve bu doğrultuda geliştirme ve güçlendirme çalışmalarına ışık tutmak amacıyla Kimyasal Analiz Testleri uygulanmaktadır.

Kimyasal Analiz: Demir(Fe), Alüminyum(Al), Bakır(Cu), Çinko(Zn), Kurşun(Pb) ana metallerinin kimyasal analizlerini tespit etmeye yarayan test metodudur.

Karbon, Kükürt Analizi: Demir(Fe) ‘in içindeki C ve S değerini tespit etmede kullanılan test metodudur. Malzemeden talaş kaldırma yöntemiyle alınan talaşın yakılması sonucu tespit edilmektedir.

Malzeme Kalitesi Belirleme: Kimyasal analiz sonucu değerlendirilerek malzeme sınıfları oluşturmak amacıyla yapılmaktadır.

Mekanik Test Laboratuvarı                                                     

Çekme Testi

Malzemelerin çekme-akma dayanımları, yüzde uzama ve kesit daralmalarını tespit etmek için kullanılan test metodudur.

Basma Testi

Malzemelerin ezilme yükleri altındaki davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmaktadır.

Eğme Testi

Malzemenin, kırılmadan önceki şekil değişikliğini tespit edebilmek amacıyla yapılmaktadır.

Çentik Darbe Testi

Malzeme bünyesinde bulunacak bir gerilim birikimin darbe esnasında çentik tabanında suni olarak teşkil ettirilip, malzemenin bu durumda dinamik zorlamalara karşı göstereceği direnci tespit etmek amacı ile uygulanmaktadır.

Metroloji Laboratuvarı Testleri

3 Boyutlu Ölçüm

Malzemenin yarıçapını, derinlik ölçümlerini yaparak, malzeme hakkında bilgiler alınmaktadır.

Profil Projektör Ölçümü

Herhangi bir malzemenin 2 boyutlu ölçümlerini yapabilmek için uygulanan çalışmalardır.

Boyutsal Ölçüm

Kumpas, Mikrometre v.b. aletler kullanılarak sac kalınlığı v.b. ölçümler yapılmaktadır.

Sertlik Test Laboratuarı

Sertlik Test Laboratuvarında, mevcut malzemenin plastik deformasyona direnci tespit edilebilmektedir. Sertlik değerini elde etmek için, özel biçimli küçük çentikleyici malzemenin yüzeyine uygulanır, malzemenin yüzeyinde oluşan çentiğin büyüklüğüne ve derinliğine bağlı olarak malzemenin sertlik değeri belirlenebilmektedir.

Sertlik Test Laboratuvarında, teste tabi tutulabilecek malzemeler şunlardır;

Metal

Seramik

Plastik

Laboratuvarda yapılan testler ;

I.            BRİNELL Sertlik Testi

II.            ROCKWELL Sertlik Testi

III.            MİKROSERTLİK Testi

IV.            MAKROSERTLİK Testi

V.            SHORE Sertlik Testi

 

Metalografi Test Laboratuvarı

Mikroyapı İnceleme: Laboratuvara sunulan numunenin mikroskop altında x500(kat) büyütülerek incelenmesidir.

Mikro Temizlik İncelemesi: Sunulan malzeme metal ise, içerisindeki üretimden gelen kirliliklerin ASTM E45 metoduna göre belirlenmesi amacı ile yapılmaktadır.

Makroyapı İnceleme: Kaynaklı malzemenin mikroskop altında x50(kat) büyütülerek incelenmesidir.

Tahribatsız Muayene Laboratuvarı

KOSGEB Laboratuvarlarında, sunulan numunelerin içeriğinin tespit edilebilmesi için yapılan testlerden biridir.

Gözle Muayene: Numunenin, gözle görülen hatalarını tespit etmek için uygulanmaktadır.

Sıvı Penetrant Testi: Numunenin yüzeyindeki hataları tespit amacıyla yapılmaktadır.

Manyetik Parçacık ile Muayene: Numune yüzeyi ve yüzeyine yakın bölgelerdeki yüzey hatalarını tespit edebilmek amacıyla yapılan testlerden bir tanesidir.

Kaplama Kalınlığı Ölçümü: Numune üzerindeki boya ve kaplama kalınlığını belirlemede kullanılmaktadır.

Yüzey Pürüzlülüğü Testi: Numunelerin yüzey pürüzlülüğü parametrelini ölçmede kullanılan test metodudur..

KOSGEB Teknik Değerlendirme ve Gözetim Hizmetleri

Gözetim Hizmeti

KOSGEB Laboratuvarlarında yapılamayan testlerin firma bünyesinde standardın öngördüğü şartlar dahilinde yapılarak raporlanmasıdır.

Teknik Değerlendirme

Cıvataların, somunların kalitelerinin belirlenmesi; askeri, resmi ihalelerin teknik şartnamelerinin değerlendirilmesi uygun testler yapıldıktan sonra raporlanmasıdır.

KOSGEB Genel Destek Programının Süreci

KOSGEB Genel Destek Programı, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini arttırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla girişimcilere ve kobilere KOSGEB tarafından sağlanan destek programıdır.

KOSGEB Genel Destek Programı’na Nasıl Kayıt Olunur ?

KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olmak isteyen işletme, KOSGEB internet sayfasında Kobi Bilgi Beyannamesi ve Kobi Bilgi Dökümanı’nı elektronik ortamda doldurarak çıktısıyla birlikte KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt başvurusunu yapar.

Hizmet Merkezi tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, başvuru uygun bulunursa elektronik ortamda uygunluk teyidi verilir.

KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formu’nu elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili hizmet merkezine başvuru yapar.

Kosgeb Genel Destek Programı için Gereken Belgeler/Evraklar

 • Kobi Bilgi Beyannamesi
 • Kobi Bilgi Dökümanı
 • KOSGEB Genel Destek Programı Başvuru Formu(Elektronik ortamda doldurulan belgenin çıktısı)

Programın süresi, her bir işletme için 3 yıldır. İşletmenin talebi halinde, program yeniden başlatılabilir.

Kosgeb Genel Destek Programında Karşılanan Giderler

 • Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m²(metre kare) başına 120 TL’ dir.
 • Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m²(metre kare) başına 80 TL’dir.

Program süresince toplam destek miktarı 30.000 Türk Lirası‘dır.

Destek Kapsamına Alınacak Yurt İçi Fuarların Belirlenmesi ve Duyurulması

İlgili Başkanlık Birimi destek kapsamına alınacak fuarların listesini belirlerken, Fuar Organizatör Kuruluşu başvurularını aşağıda yer alan hususları dikkate alarak değerlendirir:

 • İlk defa düzenlenecek olan fuarlar destek kapsamına alınmaz.
 • Daha önce düzenlenmiş olan ancak adı veya organizatörü değişen fuarların desteklenip desteklenmeyeceğine İlgili Başkanlık Birimi tarafından gerekli inceleme yapılarak karar verilir.
 • Alışveriş merkezleri, oteller, kültür siteleri, camiler, köy açık alanları ve benzeri yerlerde düzenlenen fuarlar destek kapsamına alınmaz.
 • Taahhütname şartlarını yerine getirmeyen Fuar Organizatör Kuruluşlarının düzenleyeceği bir sonraki aynı fuar destek kapsamına alınmaz
 • İlgili Başkanlık biriminin uygun görmesi veya Fuar Organizatör Kuruluşunun başvuruda talep etmesi halinde makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek fuarlarda, işletme başına azami destek alanı 100 m²’ye kadar arttırılır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesin’ de yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alan fuarlardan yurt içi ihtisas ve yurt içi

uluslararası ihtisas fuarları ile İzmir Enternasyonal Fuarı destek kapsamına alınabilir. Ayrıca TOBB tarafından yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi’nde yıl içinde gerçekleşen ekleme ve değişiklikler de kapsama dahil edilebilir.

Yurt Dışı İş Gezisi Destek Programı

Girişimcilerin ve KOBİ’lerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi Programları’na katılmalarına destek verilir

 • Konaklama giderlerini,
 • Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş dönüş ulaşım bileti ücretleri),
 • Yurt Dışı İş Gezisi Program ile ilgili diğer giderlerini (tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı organizasyon giderleri) kapsar. Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcileri işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

Her bir Yurt Dışı Gezisi için işletme başına sağlanacak en yüksek destek miktarı 2.000 Türk Lirası‘dır ve program süresince desteğin toplam üst sınırı 10.000 Türk Lirası‘dır.

Genel Destek Programı Ödeme Talebi

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Başvuru Formu‘nu elektronik ortamda doldurup çıktısını alan işletme, ilgili diğer evraklarla beraber Hizmet Merkezine başvurusunu yapabilir.

Hizmet Merkezi, Yurt Dışı İş Gezisi Programına katılacak işletmenin faaliyet alanları ile programın uyumlu olup olmadığına bakarak başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından geliştirilen bir destek programıdır.

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programına Başvuru Şartları

 Yapılan proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden incelemeye tabi tutulur ve değerlendirme için Kurul’a sunulur,

Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul edilebilir, reddedilebilir veya düzeltilmesi istenebilir,

 • Değerlendirme sonucu, işletmeye veya girişimciye bildirilir,

Programdan Kimler Faydalanabilir ?

Teknogirişim sermayesi desteği almaya hak kazanan girişimciler ile bunlardan işletmesini kuranlar, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 (beş) yıl önce almış olanlar ile öğretim elemanları yararlanabilir.

Programın/Projenin Süresi

 Endüstriyel Uygulama Programında proje süresi 18 ay, Ar-Ge ve İnovasyon Programında proje süresi en az 12 aydır.

Program Başvurusu Değerlendirme ve Onay

 İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek, ödemeye esas belgeleri ilgili KOSGEB Birimine sunar. Destek ödemesi ile ilgili istisnai bir uygulama olacaksa, bu durum Programın uygulama esasında ayrıca belirtilir. İlgili KOSGEB birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek işletmenin banka hesabına destek ödemesini yapar. Ancak işletmenin talebi ve KOSGEB biriminin uygun bulması halinde, destek ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı tedarikçinin banka hesabına da yapılabilir.

 KOSGEB Tarafından Desteklenecek Giderler

Kira Desteği

Destek kararı alınan işletmeye, proje süresince aylık üst limiti 1000 TL olacak şekilde geri ödemesiz kira desteği sağlanır

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri

 Destek kapsamında toplam üst limit 350 Bin TL olmakla beraber; 150 Bin TL’si geri ödemesiz, 200 Bin TL’si geri ödemeli olarak destek sağlanmaktadır.

 Personel Giderleri

Ön Lisans Mezunlarına: 1000 TL

Lisans Mezunlarına: 1.500 TL

Yüksek Lisans Mezunlarına: 2.000 TL

Doktora Mezunlarına: 2.500 TL

 Ar-Ge ve İnovasyon Programı

 İşlik Desteği :İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği :12.000 TL

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği :100.000 TL

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) :200.000 TL

Personel Gideri Desteği :100.000 TL

Başlangıç Sermayesi Desteği :20.000 TL

 Proje Geliştirme Desteği

 Proje Danışmanlık Desteği :25.000 TL

Eğitim Desteği :5.000 TL

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği  :25.000 TL

Proje Tanıtım Desteği :5.000 TL

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği :15.000 TL

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği :25.000 TL

 Endüstriyel Uygulama Programı

 Kira Desteği :18.000 TL

Personel Gideri Desteği : 100.000 TL

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği  :150.000 TL

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) : 200.000 TL

KOSGEB’ in Verdiği Destekler Nelerdir?

KOSGEB’ in Verdiği Destekler Nelerdir? ( Kosgeb Destekleme Programları)

KOSGEB, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin payını ve etkinliğini arttırmak amacıyla girişimcileri ve kobileri çeşitli destek programlarıyla desteklemektedir.

KOSGEB’ in girişimcilere ve kobilere verdiği destekler şunlardır:

 • Kosgeb Danışmanlık Desteği
 • Kosgeb Eğitim Desteği
 • Kosgeb  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
 • Kosgeb  Tanıtım Desteği
 • Kosgeb  Bilgisayar Yazılımı ve Tasarım Desteği
 • Kosgeb  Eşleştirme Desteği
 • Kosgeb Sistem Belgelendirme Desteği
 • Kosgeb Enerji Verimliliği Eğitim Hizmetleri Desteği
 • Kosgeb  Test-Analiz, Kalibrasyon Desteği
 • Kosgeb Bağımsız Denetim Desteği
 • Kosgeb Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
 • Kosgeb Yurt Dışı Fuar Desteği
 • Kosgeb Yurt İçi Fuar Desteği

Genel Destek Programı

Program Başvurusu ve Süresi

KOBİ Beyannamesi(?) onaylanmış işletmeler, KOSGEB Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak Genel Destek Programı Başvuru Formunu doldurarak başvuru yapabilirler. İşleme müteakip, Genel Destek Programı Başvuru Formu ve Genel Destek Programı Taahhütnamesini kaşeli ve imzalı olarak bağlı oldukları KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğüne  teslim edilmesi gerekmektedir. Programın süresi 3 yıl olup, evrak kaydının yapıldığı tarihten itibaren KOSGEB Genel Destek Programı  başlatılmaktadır.

Genel Destek Programı Başvuru Formu

 KOSGEB’ in Verdiği Destekler Nelerdir ?

Kosgeb Danışmanlık Desteği

Kosgeb Danışmanlık Desteği; atıl kapasitelerini değerlendirme, kalite ve verimliliklerini artırmanın yanı sıra idari ve teknik mevzuat uygulamaları, ürün ve yöntem geliştirme konularını kapsamaktadır. Bu kapsamda, girişimcilerin sektöre girdikten sonra yaşayabilecekleri zorlukları aşmalarına destek olmak amaçlanmıştır.

Kobilere firmalarını daha fazla büyütme şansı danışmanlık desteği almaları ile mümkün olabilmektedir. Kosgeb , küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesi ve ülke ekonomisine katkılarının artması için danışmanlık desteği faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülke ekonomisinin pozitif olarak artışa geçmesi aynı zamanda eleman istihdamını da arttıracak ve işsizliğe de çözüm sunmada katkı sağlayacaktır.

Danışmanlık Desteği Başvuru Formu

Kosgeb Eğitim Desteği

KOSGEB Eğitim Desteğinin Amacı: İşletmelerin, girişimcilerin, kobilerin ve işletici kurumların, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rekabete dahil olabilir düzeye gelmelerini sağlamak, istihdamı ve katma değeri artırabilmek için; yatırım-planlama, modernizasyon, teknoloji araştırma geliştirme ve adaptasyonu temin edebilmek için uygulamaya konulmuştur.

Eğitim Desteği Başvuru Formu

Kosgeb  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinin Amacı: Girişimcilerin, Kobilerin, İşletmelerin teknoloji düzeyinin yükseltilmesi, ürün kalitesinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesi amacıyla KOSGEB iş birliği içinde yürütülen ulusal-uluslararası projelere nitelikli eleman temin edilmesidir.

Örneğin makine sektöründe bir orta ölçekli kobi araştırma geliştirme faaliyetlerini geliştirmek istemektedir. Bunun için 3 makine mühendisi ve 1 endüstri mühendisi ihtiyacı vardır. Kosgeb işini geliştirmeyi hedefleyen bu kobiye istihdam konusunda destek sağlamaktadır.

Süresi: Destek süresi en fazla 18 aydır.Bu sure içerisinde, işin gereği olarak birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir, ancak destek süresi dolduğunda KOSGEB desteği sona erer.

Nitelikli Eleman İstihdam Destek Formu

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Ödeme Formu

Kosgeb  Tanıtım Desteği

İşletmelere; işletmelerini ve ürünlerini, özellikle yurtdışı pazarlarında tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlere destek verilir.

KOSGEB Tanıtım Desteği’nin üst limiti 7.000 Türk Lirası’dır.

Tanıtım Desteğinin altında, KOSGEB Markaya Yönlendirme Desteği de verilmektedir.

Tanıtım Desteği Talep Formu

Broşür, Ürün Kataloğu Giderleri 3.000 (Üç Bin) Türk Lirası
Etiket Baskılı Bandrollü CD Giderleri 4.000 (Dört Bin) Türk Lirası
Desteklenen Diller Türkçe * Yabancı Dil
Ürün tanıtım amaçlı internet sitesi hazırlama KOSGEB tarafından işletilen KOBİNET e-ticaret portalında ücretsiz olarak verilir.

 

Kosgeb  Bilgisayar Yazılımı ve Tasarım Desteği

Bilgisayar destekli tasarım/yazılım ,üretim, üretim planlama takip ve kontrolü, kurumsal kaynak planlaması, bakım ve onarım yazılımları satın almaları için verilen destekleri kapsayan KOSGEB Yazılım/Tasarım Desteği Programının amacı; işletmelerin ulusal, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmak ve kalite düzeylerini yükseltmektir.

Bu programa dahil, E-Ticarete Yönlendirme Desteği de verilmektedir.

Kosgeb  Eşleştirme Desteği

İşletmeler, Eşleştirme Merkezlerinden; Danışmanlık, Organizasyonel ve Daimi Sergi Alanı hizmetlerini alabilirler.

Danışmanlık Hizmetleri : Kobinin kendi faaliyet alanı için yapacağı pazar araştırması, partner firma araştırması gibi çalışmalar danışmanlık hizmetleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Organizasyonel Hizmetler: İş sektöründe vip hizmet ya da normal hizmet şeklinde verilebilecek hizmetler organizasyonel hizmetler içerisine dahil olmaktadır. Örneğin bir iş adamının yurt dışından ülkemize gelmesinden sonra araç kiralanması, tarihi yerlerin tanıtılması, konoklama ve toplantı yerlerinin planlaması gibi bir organizasyon da bu hizmetler içerisine girmektedir.

Daimi Sergi Alanı Hizmeti:  Bu hizmette firmanızın tanıtım çalışmaları için gerekli standların üretim malzemelerinin temini, stand dekorasyonu, standların nakliyesi gibi durumları kapsamaktadır.

Destek Unsurlarının Üst Limiti

 • Organizasyonel : 1.250 TL
 • Danışmanlık Hizmetleri: 5.000 TL
 • Daimi Sergi Alanı Hizmeti: 2.500 TL ila 8.500 TL arası

Eşleştirme Desteği Talep Formu

Kosgeb Sistem Belgelendirme Desteği

TS-ISO 9000, TS-ISO 14000 ve benzeri sistem belgelendirme çalışmaları neticesinde, TSE, Türk Akreditasyon Kurumundan(TÜRKAK) alacakları sistem belgesi karşılığında, her belge türü için 2.500 TL olmak üzere toplam üst limiti 10.000 TL geri ödemesiz destek verilmektedir.

Belgendirme Destek Formu

 Kosgeb Enerji Verimliliği Eğitim Hizmetleri Desteği

Destek tutarının tespitinde, EVKK(Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu) tarafından belirlenen tavan ücretler esas alınarak, KOSGEB Destekleri Tablosu’nda belirtilen oranlarda destek sağlanmaktadır.

Bu desteğe dahil, Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Desteği de verilmektedir.

Kosgeb  Test-Analiz, Kalibrasyon Desteği

İşletmelerin ürün kalitelerini artırması, yeni ürün geliştirmesi ve uluslararası pazarlarda talep edilen ürün belgelerini sağlamak için; KOSGEB laboratuvarları dışında belirlenen kriterler içerisinde KOSGEB  tarafından uygun görülen yurtiçi-yurtdışı kamu veya özel sektör kurum yada kuruluş laboratuvarlarına yaptırdığı test-analiz ve kalibrasyon hizmetlerinin  uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamındaki test-analiz ve denetim giderleri desteklenir.

Test-Analiz, Kalibrasyon Üst Limitleri;

 • Genel test , analiz ve kalibrasyon için: 10.000 Türk Lirası
 • CE İşaretlemesi test ve analizleri için: 20.000 Türk Lirası

Kosgeb Bağımsız Denetim Desteği

İşletmelerin, Sermaye Piyasası Kurulu( SPK) tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİ giderlerine bağımsız denetim raporunun olumlu yada şartlı görüş içermesi durumunda destek verilir. Bağımsız Denetim Desteği’nin dışında kalan unsurlar; Konaklama, ulaşım ve iaşe giderleridir.

Destek üst  limiti, 10.000 Türk Lirası’dır.

Kosgeb Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

İşletmeler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, yurtdışı ve yurtiçi patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi gibi belgelerin alınması için yapılan giderlere sağlanan desteklerdir.

KOSGEB Fuar Desteği

Kosgeb Yurt Dışı Fuar Desteği

İşletmelerin, uluslararası pazarlara girme ve yurtdışı paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni teknolojiler ve ürünler hakkında bilgi sahibi olmaları, ürünleri için marka imajı oluşturmalarını sağlamak üzere; kendileri için hedef pazar olarak gördükleri ülkelerdeki organizatör kuruluşlar tarafından düzenlenen milli katılım dışında kalan fuarlara katılmaları için verilen desteklerin bütünüdür.

Kosgeb Yurt İçi Fuar Desteği

Kosgeb, yurt içi fuarlar için verdiği Yurt İçi Fuar Desteği  ile kobilere kendi firmalarını tanıtma ve müşteri sağlama fırsatı sunuyor. Desteğin üst limiti 30.000 Türk Lirası’dır.

Destek Unsurları:

 • Fuar alanı için kira desteği
 • Stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu
 • Fuar katılımcı kataloğu
 • Fuar alanının genel düzenlemesi
 • Genel tanıtım, temizlik
 • Hostes, güvenlik hizmetlerinin sağlanması

 

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

Yurt İçi Fuar Desteği

30.000

1.Bölge

(İstanbul)

%50

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000

Tanıtım Desteği

10.000

Eşleştirme Desteği

15.000

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

20.000

Danışmanlık Desteği

15.000

Eğitim Desteği

10.000

Enerji Verimliliği Desteği

30.000

Tasarım Desteği

15.000

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Belgelendirme Desteği

10.000

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

20.000

Bağımsız Denetim Desteği

10.000

 (Programların Üst Destek Limitleri Yukarıdaki Tabloda Açıklanmıştır)