Skip to main content

KOSGEB Kredi Desteği Alan Var mı ?

KOSGEB, %60 ila %70 oranlarında geri ödemesiz destek kredisi vermektedir.Kosgeb kredi desteği alan girişimci ve kobi sayısı 50 Bine ulaşmış durumda.Bu girişimci ve kobilere 2013 yılı içerisinde 300 Milyon TL’si destek ödemeleri için olmak üzere toplamda 400 Milyon TL ayrılmış durumda.

2010-2012 döneminde 115 binden fazla girişimciye destek kredisi verilirken, 1000’i aşkın kobinin sunmuş olduğu projeleri hayata geçirebilmek için destek kredisi bütçesinden 97 Milyon TL  harcanmıştır.2011 yılının son çeyreğinde KOBİ’lere sağlanan destek kredisi miktarı 104 Milyon TL olmuştur.

Ayrıca, KOSGEB’ in destek planları arasında  girişimci ve kobilere Mesleki Yeterlilik Kurumu’ yla koordineli olarak danışmanlık hizmeti vermek de yer almakta.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ‘Danışmanlık Hizmeti Projesi’ne de yer verildi. Bu kapsamda işletmeler;  genel yönetim, iş planı, yatırım , mali işler, üretim ve pazarlama konularında danışmanlık talebinde bulunabilirler.

KOSGEB tarafından işletmelere, girişimcilere ve kobilere danışmanlık desteği verilecek konular;

 • Atıl kapasitelerini değerlendirme
 • Kalite ve verimliliklerini artırma
 • İdari ve teknik mevzuat uygulamaları
 • Ürün, Yöntem geliştirme
 • Planlama, yatırım ve teknolojik araştırma geliştirme
 • Pazarlama, Enformasyon ve Modernizasyon

Enformasyon: Genel anlamda belirli ve dar kapsamlı bir konuya ilişkin derlenmiş bilgiler parçası.

KOSGEB’den Destek Alan Girişimciler, Projeler

Proje:  Düş Atölyesi

İki yıl önce kendi düğününde özel tasarımlı düğün aksesuarların eksikliğini hisseden girişimci Özge TUNÇEL, ABİGEM(Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezi) ve KOSGEB’in desteğini alarak Düş Atölyesi’ni kurdu.

Kişiye Özel Düğün Aksesuarlarını çiftlerin hayallerindeki gibi bir düğün gerçekleştirmeleri için tasarlayan Düş Atölyesi işletmesinin sahibi TUNÇEL : “Standart bir ürün satmıyoruz, kişiye özel nikah şekeri, kına sepeti, kına seti veya kına tepsisi gibi üretimler yapıyoruz.Hayal ettikleri düğünleri yaşamaları için çalışıyoruz” dedi.

Proje: Sesli Göz

Sesli Göz Projesini Gaziantep Üniversitesi ile KOSGEB bünyesinde kurulan özel araştırma ve geliştirme şirketi KK Teknoloji Ar-Ge’ nin mühendisleri tarafından görme engellilerin gitmek istedikleri bölgeye kimsenin yardımı olmadan sesle yönlendirerek ulaştırmayı amaçlayarak yaptıklarını açıkladılar.

4 kişilik mühendis ekibiyle 6 yıl süren çalışmanın maliyeti 350 Bin lira.Sesli Göz Projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan da Ar-Ge desteği aldı.

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

Kobi Proje Destek Programı, küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla KOSGEB Destek Programlarına dahil edilmiştir.

Kobi Proje Destek Programı kapsamında, işletmelerin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılması sağlanacaktır.

Kobi Destek Programına Başvuru ve Değerlendirme

Kobi Destek Programına Başvuru için Gereken Belgeler

 • Proje Personeline Ait Özgeçmişler
 • İşletmeye ait son 4 yıllık SGK Sigortalı Hizmet Listesi(Yeni Kurulmuş İşletmelerden İstenmez)
 • Destek konusu makine-teçhizat, hammadde, malzeme, yazılım ve hizmet alımına ilişkin proforma faturalar ile teknik özellikleri içeren broşür, katalog vb. dökümanlar

Proforma Fatura Nedir ?

Proforma fatura bir teklif faturasıdır. Hiç bir mali yükümlülük yaratmamaktadır. Bu fatura karşılığı mal sevkiyatı yapılmaz ve para ödenmez.

Başvuru: Belirtilen belgelerle beraber, Kobi Destek Programı Başvuru Formu elektronik ortamda doldurularak; KOSGEB’ e sunulur.

KOSGEB Kobi Destek Programı Başvuru Formu

 Kobi Proje Destek Programından Nasıl Yararlanabilirim ? Şartları Nelerdir ?

ü  KOSGEB  Veri Tabanında kayıtlı olmak,

ü  İşletmelerin programdan yararlanmak için ilgili KOSGEB birimine proje başvurusu yapması,

Koşulları  girişimci tarafından sağlandığı takdirde proje kurul tarafından değerlendirilerek, işletmeye değerlendirme sonucu bildirilir.

Kobi Proje Destek Değerlendirmesi Nasıl Olur ?

Yapılan proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden incelemeye tabi tutulur ve nihai değerlendirme için Değerlendirme Kuruluna sunulur.

Projesi kabul edilen işletmeden taahhütname istenir. Taahhütnamenin KOSGEB biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Projeye Gelebilecek Cevaplar

Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda karşınıza şu sonuçlar çıkabilir;

I.            Proje Kabul Edilebilir

II.            Proje Reddedilebilir

III.            Projenin Düzeltilmesi İstenebilir

Uygunsuzluk

KOSGEB Kobi Destek Programı Yönetmeliği : Uygunsuzluk ile ilgili 12’inci Madde’den Alınmıştır.

Programın uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında işletmeye verilen desteklere ilişkin tüm süreçler durdurulur. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa konu olan destek tutarı, KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin müracaatı halinde destek süreci devam eder. 

 

 • Bu program kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, Başkanlıkça uygulanan Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

 Desteklenecek Proje Giderleri Nelerdir ?

Kobi Destek Programı kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar vermektedir. Ancak;

Arsa, bina, tadilat, tefrişat(Döşeme işleri) ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen diğer grupların toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir.

Sabitlenen tutarın %10’u ;

Personel, yazılım ve hizmet

%40’ını geçmeyecek şekilde de diğer giderler için belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.

KOSGEB Broşür Desteği Nedir ? Nasıl Alınır ?

KOSGEB Broşür Desteği, Genel Destek Programının  alt unsuru olan Tanıtım Desteği Programında yer almaktadır.Destek kapsamında, işletmelerin; işletmelerini, ürünlerini ve hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirdikleri faaliyetlere destek verilir.

Broşür Desteği Kimlere Verilir ?

KOSGEB Broşür Desteği, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilmektedir.Marka Tescil Belgesi’nin başka bir işletmeden devir alınması durumunda, devir işleminin Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından uygun bulunması gerekmektedir.

Broşür Desteği Nasıl Alınır ?

KOSGEB Broşür Desteği’nden yararlanmak isteyen işletmeler, kobiler ve girişimciler www.kosgeb.gov.tr adresinden başvurularının yapabilirler.

KOSGEB Broşür Desteğinin, program süresince üst limiti 5.000 Türk Lira’sıdır.

Gerekli Belgeler/Evraklar Nelerdir ?

 1. Kosgeb.gov.tr  adresinde elektronik ortamda doldurulmuş Tanıtım Desteği Başvuru Formu çıktısı,
 2. İşletmenin ‘SGK Borcu Yoktur’ yazısı
 3. Mahsup Dilekçesi(SGK veya Vergi Borcu Bulunması Halinde)
 4. Birer adet tanıtım materyali örneği(Broşür)
 5. İşletmenin üzerine bir fatura veya fatura yerine geçen bir belge
 6. İşletme tarafından fatura tutarının tamamının hizmet sağlayıcıya ödediğini gösterir banka dekontu

Broşür Desteği Neleri Kapsar ?

Broşür

 1. En az 2 sayfa, renkli baskılı, içeriğinde işletmenin markası veya unvanı, iletişim bilgileri ve hizmetlerin hakkında bilginin olması gerekmektedir.
 2. Destek kapsamında bastırılacak broşür sayısı en az 2.000 adet olmalıdır

Ürün Kataloğu

 • En az 8 sayfa, en az 4 renk baskılı , işletmenin markası ve iletişim bilgilerinin olması gerekmektedir.
 • Basım tarihi ve basımı yapan hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir.
 • Ürün katalog nüshası en az 1000 adet olmalıdır.

KOSGEB Broşür Desteğinin Değerlendirilmesi ve Onaylanması

Broşür Desteğini alabilmek için,  yurt içinden sağlanacak ürün veya hizmetin alınacağı hizmet sağlayıcının(Reklam Şirketi) iştigal konusu ile ürün/hizmet konusu uyumlu olmalıdır.

Broşür Desteği Ödemesi

İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek KOSGEB web sayfasından elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Tanırım Destek Ödeme Talep Formunu ve diğer evrakları Hizmet Merkezine sunar.Söz konusu belgeleri/evrakları inceleyen Hizmet Merkezi, Destek Ödeme Oluru hazırlar.

İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde Vergi veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına Destek Ödemesi olarak aktarılır.