Skip to main content

Kadınlar için Küresel Hibe Desteği

Küresel Kadın Vakfı(GFW-Global Fund for Women) tarafından, kadın girişimcilerin ekonomiye katkılarını sağlamak, piyasada ve iş dünyasında kendilerine yer edinmeleri, kendi işlerinin patronları olması ve gelişimlerini desteklemek maksadıyla Küresel Hibe Destek Programı dahilinde hibe(geri ödemesiz kredi) desteği verilmektedir.

Bu programlar, Genel Destek Hibeleri, Seyahat ve Etkinlik Hibeleri, Organizasyon Hibeleri olarak belirtilmiştir.

Küresel Hibe Destek Programının diğer bir hedefi ise, kadın topluluklarının(sivil toplum örgütü) güçlendirilmesi, kadın hakları odaklı etkinliklerin desteklenerek; kadının iş dünyasındaki değerinin anlaşılmasıdır.

Genel Destek Hibeleri

Kadın topluluklarının ya da kadınların organize etmiş olduğu etkinliklerin çalışma faaliyetlerine ve projelerine destek sağlanmaktadır.

Seyahat ve Etkinlik Hibeleri

Dernekler, Sivil Toplum Örgütleri, Kadın Hakları savunucusu vakıflar tarafından faaliyet ve konferanslar yapılabilmesi amacıyla Küresel Kadın Vakfı kaynak sağlamaktadır.

Organizasyon Hibeleri(Zaman Odaklı)

Etkinlik Takvimi içerisinde, belirlenen tarihlerde yapılması planlanan organizasyon ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi maksadıyla verilmektedir.

Destek Miktarı

Küresel Kadın Vakfı’nın internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre, Küresel Hibe Destek Programı kapsamında verilmesi öngörülen en yüksek hibe miktarı 30.000 US (Otuz Bin Amerikan Doları) olarak belirlenmiştir.Programın düşük hibe bütçesi 5.000(Beş Bin Amerikan Doları) US’dır.

Başvuru Tarihleri

Küresel Kadın Vakfı’nın internet sitesinden alınan bilgilere göre; Küresel Hibe Destek Programının başvuru tarihleri, her yıl 30 Haziran – 15 Aralık tarihleri arasında yapılabilmektedir.

Başvuru Değerlendirme

Girişimci kadınların başvuruları, Küresel Kadın Vakfı tarafından yılda iki kez değerlendirilmeye alınmaktadır.

Destek Programına Kimler Başvurabilir ?

 • Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar Küresel Hibe Destek Programından yararlanabilir.
 • Sivil Toplum Kuruluşları(STK’lar)
 • İnsan hakları konusunda faaliyet gösteren vakıflar
 • Cinsiyet ayrımcılığını önlemek ve halkı bilinçlendirmek adına çalışmalar yapan dernekler
 • Kadınlar tarafından kurulan ya da yönetilen örgütler

Küresel Kadın Vakfı’nın Küresel Hibe Destek Programından yararlanabilirler.

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Desteği İle Rehabilitasyon Sistemi Geliştirildi

KOSGEB’den Ar-Ge ve İnovasyon Desteği alan BAMA Teknoloji Tıbbi Cihazlar Danışmanlık Sağlık Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Türkiye’nin ilk robotlu rehabilitasyon sistemini geliştirerek bir hayali gerçeğe dönüştürdü.

Robotlu Rehabilitasyon Sistemi, TSE ve CE tarafından belgelendirilerek prototipini basına tanıtıldı. KOSGEB tarafından desteklenen Robotlu Rehabilitasyon Sisteminin yapımı ve geliştirilmesi toplam 30 ay sürdü. KOSGEB’in ve devletin sağladığı imkanlarla yürütülen faaliyetler sonucunda, başlarda girişimcilik modeli gibi görünse de, ürünün ortaya çıkmasıyla başarılı bir Ar-Ge projesi halini aldı. Ayrıca Robotlu Rehabilitasyon Sisteminin 30 ay gibi kısa bir sürede gerçeğe dönüştürülmüş olması, büyük bir başarının elde edildiğine kanıt olabilecek nitelikte.

Herhangi bir kaza nedeniyle işlevini kaybetmiş uzuvlara sahip olan ya da geçirdiği bir hastalık sonrası işlevini kaybeden uzuvlara sahip insanların, tekrar yürüyebilmelerine yönelik yapılan rehabilitasyon tedavisinde kullanılmak üzere tasarlandı. Robotlu Rehabilitasyon Sistemi, hastaların egzersizlerinde kullanılacak.

Ayrıca Robotlu Rehabilitasyon Sistemi ile yapılan egzersizler ve çalışmalar, hastalık hakkında bilgilere de ulaşılmasına olanak sağlıyor. Elde edilen verilere bakılarak, hastalığa karşı uygulanacak tedavi yöntemleri de belirlenebilecek. Robotlu Rehabilitasyon Sistemi, aynı zamanda felçli hastalar üzerinde kullanılarak hastaların rehabilite edilmesinde büyük rol oynayacak.

CE Belgesi Nedir ?

Güvenlik, sağlık, tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliğine uygunluğu belgeleyen bir işarettir.

TSE Belgesi Nedir ?

Türkiye’de üretilen ürünlerin, Türk Standartları Enstitüsü yönetmeliğine uygunluğunu belirten belgedir.

Türkiye’de Sentetik DNA, KOSGEB’in Katkılarıyla Bulundu

KOSGEB ile işbirliğindeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı girişimcilere ve üniversitelere Ar-Ge ve İnovasyon programı ile destek olmaya devam ediyor. Bu destekleri alarak çalışmalara başlayan iki kurum/kuruluş tıp ve biyoteknoloji alanında büyük başarılara imza atarak Sentetik(Yapay GEN) DNA’’yı buldu. İlk çalışma ODTÜ üniversitesinde görevli bilim adamları ve öğrencileri tarafından yapıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile KOSGEB’in sağladığı “Teknogirişim Desteği” ile çalışmalara başlayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde okuyan genç bilim adamları tarafından Türk tıp tarihine geçecek bir buluşa imza atıldı.

KOSGEBin Desteğini Alan İşletme Sentetik DNA Buldu!

Moleküler biyoloji alanındaki analizlerde kullanılan kimyasal anlamda işaretsiz ya da işaretli Sentetik DNA üretimi için altyapı geliştirerek, moleküler biyoloji alanında yurt dışına olan müdavimliğin kaldırılması amacıyla yapılan çalışmalarda bulundu.

Projenin Türkiye’ye Katkısı

Sentetik DNA Projesi, yurt dışından ithal edilen ilaç, aşı gibi tedaviye yardımcı kimyasal materyallerin yerine; kendi ilacımızı, aşımızı üretebileceğiz. Bu da, hasta vatandaşlarımızın tedavi konusunda yurt dışındaki ilaç firmalarına duydukları ihtiyacın ortadan kaldırılmasına ve Türkiye’deki tıbbın gelişmesine neden olacak.

İşletme adına açıklama yapan Pınar AKALIN, firmasının 2009 yılında KOSGEB ve Sanayi Bakanlığı’nın Teknogirişim destek programı ile bu başarıyı aldıklarını açıkladı. Şu anda piyasanın yüzde 40’lık alanında çalışmaların sürdüğünü söyleyen AKALIN, “Üniversiteden bu alanda mezun olmuş öğrenciler için çok kısıtlı iş imkanları bulunmakta.” dedi.

Sentetik(Yapay) Gen Nedir ?

Herhangi bir organizmaya ihtiyaç duymadan , sekans(dizilim) bilgisiyle üretmeyi sağlayan bir yöntem.

İşbirliği Güçbirliği Programında İşbirliği Yapan İşletmeler Hibe Aldı

2011 yılının ilk çeyreğinde İşbirliği Güçbirliği Programı kapsamında, işbirliği yapan 5 işletme Polmat Basımevi İnşaat Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni kurarak 247 Bin 375 Liralık hibe desteği aldı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde faaliyet gösteren Bilge Matbaası, Kocabay İnşaat Malzemeleri(San.Tic.Ltd.Şti), Yükseliş Matbaası ve  Tipo Tesisi, İncinur Matbaası, Aşina Emlak(İnş.Tar.Ür.Oto.Tic.Ltd.Şti) şirketleri bir araya gelecek KOSGEB’in İşbirliği Güçbirliği Destek Programından yararlanarak Polmat İnşaat Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş’yi kurdu.

Küçük ve Orta Ölçekleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı(KOSGEB) tarafından KOBİ’lerin, donanım-teçhizat tedarik konularında sıkıntı yaşamalarını önlemek amacıyla ortak tedarik, sorunlara ortak çözümler sunulması ve rekabet güçlerinin arttırılması için çalışmalar yürütülmekte.

KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

Destekten Kimler Yararlanabilir ?

İşbirliği Güçbirliği Destek Programında KOBİ’de şu şartlar aranmaktadır;

 1. 5 işletmenin ortaklığı sonucunda bir şirketin kurulması,
 2. Önceki işletmelerin devamlılığının sürmesi(Kapatılmaması)
 3. İşletmenin ya da işletmelerin, kurulacak olan şirket için kendi şirketini feshederek ortaklığa dahil olması

İşbirliği Güçbirliği Destek Programında Desteklenecek Projeler

Ortak tedarik: Hammadde, mamul, lojistik gibi ihtiyaçlarda ucuz ve daha hızlı ürün temini amacıyla yapılması planlanmaktadır.

Ortak tasarım: Arz ve Talep esas alınarak; Piyasanın ihtiyacı olan ürünlerin üretilmesi, müşteri istekleri doğrultusunda hizmet ve ürünün geliştirilmesi ile ürünün tanıtılması amacıyla yapılacak çalışmalar,

Ortak laboratuvar: Hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar neticesinde, ihtiyaç duyulan araştırmalar için laboratuvar desteği verilmektedir.

Üretim kapasitesini ve ürün çeşitlerinin arttırılması, kalitenin geliştirilmesi amacıyla ortak imalat,ürün ve hizmet sunumu konularında sunulan projeler desteklenmektedir.

Programın Süresi ve Destek Miktarı

İşbirliği Güçbirliği Destek Programının destek süresi en fazla 24 ay, en az 6 ay  olarak KOSGEB Başkanlığınca belirlenmiştir.Bu süre zarfında, 5 işletmenin bir araya gelerek bir şirket kurması ve bu şirket üzerinden çalışmaların devam etmesi gerekmektedir.

 1. ve 2. Bölgelerde %50, 3. 4. 5. ve 6. Bölgelerde ise %60 oranında destek verilmesi kararlaştırılmıştır.Program süresince verilmesi planlanan miktar 750 Bin Türk Lirası’dır.Bunun 500 Bin TL’si geri ödemeli, 250 Bin TL’si ise hibe olarak belirlenmiştir.

İŞKUR’dan İşverenlere Destek

Türkiye İş Kurumu ‘nun (İŞKUR) internet sayfasında yaptığı yazılı açıklamaya göre, İŞKUR işveren statüsündeki işletme sahiplerine istihdam yaratılması amacıyla “Yeni İşçi Desteği” verecek.

İşsizlere istihdam yaratarak, ekonomiye katkılarını arttırmak ve kendilerini mesleki açıdan geliştirebilmeleri için İŞKUR Yeni işçi desteğidestek programıyla işverenleri desteklediği gibi işsiz gençlere de altın birer bilezik sahibi olmaları için fırsat sunuyor.

Programın içeriği hakkında yazılan yönetmelik, KOSGEB’in Girişimcilik Eğitim Programını, Mesleki Eğitim Kurslarını ve İşbaşı Eğitim Programını da kapsamakta.

Destek Programının Süresi

Süre: Günlük çalışma süresi en fazla 8 saat olarak belirlenmiş olup haftalık oranda toplamda 45 saat eğitim ve çalışma faaliyetlerinden oluşmaktadır. Ayrıca işverenler, haftalık çalışma saatlerini yönetmeliğe uygun olarak işçilerin çalışma saatlerini belirlemekte özgürdürler.

Devam Süresi: Sağlık raporu haricinde, belirlenen süre içerisinde harici bir izin verilmemektedir.

Engelli işsizler için, programın süresi 4 aylık zaman zarfında 320 saat olarak belirlenmiştir.

Destek Programından Kimler Faydalanabilir ?

 • İŞKUR’a kayıtlı tüm işsiz vatandaşlarımız destek programından yararlanabilir,
 • En az 2, en fazla 10 sigortalı çalışanı bulunan işletmeler bu programa dahil olabilirler

Destek Programına Katılım Şartları Nedir ?

İŞKUR’un internet sayfasından alınan bilgilere göre, programa katılım şartları aşağıda belirtilmiştir.

 • Meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, uygunluğu tespit edilmiş olmalıdır
 • Son 6 aylık süre içerisinde, başvuru yapılan iş sektöründe çalışmamış olmak
 • İşletmenin, sigortasız işçi çalıştırmaması gerekmektedir.

İŞKUR ile ilgili haberlere Kobi Portalı üzerinden ulaşabilirsiniz.