Skip to main content

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım ve pazarlama konularında hazırlayacakları projelerin desteklenmesine imkan tanımaktadır.

İşbirliği Güçbirliği Destek Programından Yararlanma

  • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı olmaları,
  • Proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden incelenir ;  nihai değerlendirme için Kurul’ a sunulur,
  • Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilir,
  • Projesi kabul edilen işletici kuruluştan taahhütname istenir.

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı için Gerekli Belgeler

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı Başvuru Formu

İşbirliği Güçbirliği Destek Programında Desteklenecek Giderler

a) Hammadde, ara mamül, mamül, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,

b) Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek

c) Marka imajı oluşturmak ve uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,

ç) Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

d) Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu

İşbirliği Güçbirliği Destek Programının Süresi ve Destek Oranı

Bu program kapsamında projenin süresi en az 6 ay, en fazla 24 aydır. Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir. Proje faaliyet kalemlerine ilişkin verilecek destek miktarları Kurul tarafından belirlenmektedir.

İşbirliği Güçbirliği Destek Programının proje üst destek limiti 750 Bin TL olup, bu miktarın 250 Bin TL‘lik kısmı geri ödemesiz, kalan kısmı ise geri ödemelidir.
İşletici Kuruluş Ortaklık Modelleri

  • Proje başvurusunda, işbirliği-güç birliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.
  • Asgari 5 (beş) işletme sayısı sağlanmak koşulu ile diğer gerçek ve tüzel kişiler de işletici kuruluşa ortak olabilir.
  • İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince % 30 (otuz) dan fazla olamaz.
  • İşletici kuruluş ortaklarından herhangi birinin ortaklıktan ayrılması durumunda, hisselerini mevcut ortaklara ya da başkalarına devredebilir. Bu durumda da bu maddenin dördüncü bendinde belirtilen koşul sağlanmalıdır.

İşletici Kuruluş Ortaklık Modelleri Projesi’nin; taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.