Skip to main content

Devletten Esnafa ve KOBİ’lere Düşük Faizli Kredi

Düşük Faizli Kredi Destek Programı, Kredi Garanti Fonu(KGF) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi(KOSGEB) tarafından imzalanan anlaşma uyarınca; Esnaf, İmalatçı, KOBİ ve girişimcilerin iş kurarken ya da mevcut işlerini geliştirebilmeleri amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın işbirliğiyle uygulanan bir destek programıdır.

Düşük Faizli Kredi Destek Programı’nda faiz oranları, KGFKOSGEB ve anlaşmalı bankalarca 4 aylık periyodlarda belirlenecek olup, bu faiz oranları 1.09’u geçmeyecektir.Düşük Faizli Kredi Programı, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Destek Programı’nın hedefi iş fikri olup, bu fikiri gerçeğe dönüştürme sırasında sermaye ya da yatırım fonu sıkıntısı çeken kadın girişimcilere, KOBİ’lere yatırım konusunda destek olarak ekonomiye katkılarını sağlamak ve işletmelerini geliştirebilmeleri için yeterli maddi kaynağı vermektir.

Merkez Bankası da Faiz Oranlarını Düşürdü

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın da faizleri düşürmesiyle beraber esnaf, sanatkâr, imalatçı, KOBİ ve kadın girişimcilere destek sağlamak için kamu ve özel sektör bankaları da harekete geçmiş oldu.

Anlaşmalı Bankalar

Kredi Garanti Fonu ve KOSGEB’in işbirliğinde, KOBİ’lere ve esnaflara yönelik düşük faizli kredi destek programına dahil olan bankalar şunlardır ;

 • Akbank A.Ş
 • AlbarakaTürk Katılım Bankası A.Ş
 • Anadolubank A.Ş
 • Burganbank A.Ş
 • Denizbank A.Ş
 • Fibabanka A.Ş
 • Şekerbank A.Ş
 • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
 • Turkland Bank A.Ş
 • Türkiye Garanti Bankası A.Ş
 • Türkiye İş Bankası A.Ş
 • Türk Ekonomi Bankası A.Ş
 • Türkiye Finans Katılım Bankası
 • Yapı ve Kredi Bankası

Düşük Faizli Kredi Desteğinden Kimler Yararlanabilir ?

Düşük Faizli Kredi Destek Programından esnaflar, kadın girişimciler, küçük ve orta ölçekli işletmeler(KOBİ) ve sanatkârlar yararlanabilmektedir.

Desteklenecek Kredilerin Üst Limiti Ne Kadar ?

Destek programında, yararlanıcının kredi miktarını belirleyebilmesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken meblağnın verilmesi öngörülmektedir.100 Bin Türk Lira’sına kadar olan krediler, vade sürelerine bakılmaksızın desteklenecektir.

Avrupa Birliğinin Hibe Programıyla Desteklediği Projeler

Avrupa Birliği başta Ar-Ge ve İnovasyon projeleri olmak üzere, girişimcilere ve KOBİ’lere bir çok projede hibe desteği vermekte. AB hibe destek programından yararlanmak isteyen girişimcilere çağrı “Proje Çağrı” sistemi ile ulaşıyor. Yıllık periyotlarda açıklanan bu duyurulara bir yenisi Temmuz 2013 tarihinde eklendi. 7.Çerçeve Programı çerçevesinde 50 yeni proje için bu yıl 4.5 Milyar Euro’luk bir fon(bütçe) ayrıydı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu projeyi ulusal çapta koordine etmekte olup, ülkemizdeki işletmeler ve girişimciler yurt dışındaki rakipleriyle eşit şartlarda programa dahil olabilecek.

Proje çağrısı, Ar-Ge projelerine, araştırmacı değişimi ve istihdamına, küçük ve orta ölçekli işletmelerin araştırma ve geliştirme çalışmalarına olan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve Ar-Ge merkezlerini geliştirmek için 8 ay boyunca açık olacak. KOSGEB ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Ülkemizdeki girişimci ve KOBİ’lerin,  Avrupa birliği ülkeleri ile eşit koşullarda katılacağı ve TÜBİTAK tarafından ulusal çapta yürütülmekte olan 7.Çerçeve Programı kapsamında Avrupa’daki paydaşları ile Ar-Ge faaliyetlerini beraber yürütme şansını yakalayacaklar. Ayrıca bilimsel alanları tümünde ve teknolojik alanda sunulan projelere de destek sağlanabilecek.”

 

Avrupa Birliği Hibe Destek Programına Başvuru ve Gerekli Evraklar

Başvurular, yapılan çağrıya göre yapılmakta olup “kısıtlı teklif çağrısı” ve “açık teklif çağrısı” şeklinde programlanmıştır.

Kısıtlı Teklif Çağrısına başvuru için gerekli belgeler;

Birinci aşamada, proje ön teklifi sunulması istenmektedir.

İkinci aşamada; başvuru formu, mantıksal çerçeve, bütçe ve hibe rehberinde talep edilen diğer belgelerin sunulması istenmektedir.

Açık Teklif Çağrısı‘na katılım için belgeler;

 • Detaylı bilgilerin yer aldığı dökümanlar
 • Sözleşme formatı
 • Genel koşullar
 • Yasal kimlik formu
 • Mali kimlik formu
 • Rapor formatları
 • Satın alma prosedürleri
 • Ödeme talep formu

Avrupa Birliğinin Hibe Desteği Verdiği Projeler

7.Çerçeve Programı kapsamında destek verilmesi kararlaştırılan projeler ve konular aşağıda belirtilmiştir.

 • İnternet teknolojilerinin kamu hizmet alt yapılarına entegrasyonu projeleri
 • Biyoteknoloji alanındaki projeler
 • Enerji verimli bina projeleri
 • Elektrikli otomobil projeleri
 • Akıllı üretim sistemlerini geliştirmeye yönelik projeler
 • Akıllı elektrik şebekeleri projeleri
 • Uzay ve Uydu teknolojileri projeleri
 • Nanoteknoloji bazlı ürün projeleri ve geliştirme projeleri

Konular;

 • Kalp hastalıkları
 • Genetiği değiştirilmiş gıdalar
 • Obezite
 • Yaşlanma ve yaşlılığa bağlı hastalıklar
 • Kriz yönetimi
 • Yenilebilir enerji kaynakları ile yakıt üretimi
 • Askeri ve sivil istihbarat ile sınır güvenliği
 • Eğitim düzeyinin geliştirilmesi
 • Yoksulluk ve açlıkla mücadele
 • Akıllı tekstil ürünleri üretimi ve geliştirilmesi

 

KOBİ Beyannamesi Nedir, Nasıl Hazırlanır ?

KOBİ Beyannamesi ; girişimcilerin, yeni girişimcilerin, KOBİ’lerin ve işletmelerin; vergi borçlarını, adreslerini, ailevi durumlarını veya banka hesaplarına ilişkin bilgileri hesaplayabilmek ve takip altında tutabilmek amacıyla KOSGEB tarafından istenmektedir.

KOBİ Beyannamesi kapsamında, bilgilerin yanlış veya eksik olmasından dolayı doğacak tüm hukuki ve mali sorumluluk işletmeye, KOBİ’ye, girişimciye ait olacaktır.

KOBİ Nedir ?

Yıllık mali bilançosu 40 Milyon TL’yi aşmayan ve 250 kişiden az istihdam eden işletmelere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, KOBİ denilmektedir.

Avrupa Birliği uyum süreci ve çalışmaları kapsamında KOBİ’nin yeni tanımı; 50 Milyon Euro’luk yıllık cirosuyla, 250 kişiye kadar işçi çalıştıran işletmeler olmuştur.

Beyanname Nedir ?

Beyanname; Bir şahsın, işletmenin veya bir kuruluşun, Resmi devlet dairelerine herhangi bir mali durumu bildirmek amacıyla yaptığı yazılı bildirimdir.

KOBİ Beyannamesi Nasıl Hazırlanır ?

KOBİ Beyannamesi, formunu ve ek belgeleri KOSGEB E-KOBİ sayfasında elektronik olarak doldurarak çıktısını aldıktan sonra kaşeli ve imzalı olarak bağlı bulunduğunuz KOSGEB Birimine teslim etmeniz gerekir. KOBİ Beyannamesini doldurabilmek veya bilgilerinizi güncelleyebilmek için KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde böyle bir işlem gerçekleştirilemez.

KOBİ Beyannamesi’nin Ek Belgeleri ;

 • İmza beyannamesi, imza sirküleri (Resmi belgelerde kullanılmak üzere, imza örnekleri belgeleri gerekmektedir.)
 • Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi
 • Faaliyet Belgesi (Bağlı bulunduğunuz Ticaret Odalarından alabilirsiniz.)

Bu belgelere ek olarak, KOSGEB Başkanlığı tarafından talep edilmesi durumunda sunulur. Diğer belgelerle beraber hazırlamışsanız, zaman kaybını önlemiş olabilirsiniz.

Kurumlar Vergi Beyannamesi veya Gelir Vergi Beyannamesi

İlgili belgeleri T.C Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasından veya, aşağıdaki linklerden temin edebilirsiniz.

Kurumlar Vergi Beyannamesi

Gelir Vergi Beyannamesi

KOBİ Beyannamesi her yıl güncel olması amacıyla yenilenmektedir. Bir önceki yılların beyannameleri geçersiz sayılmakta ve işletme tarafından sunulduğu takdirde işlem yapılmamaktadır.

KOBİ Beyannamesini Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar

 1. Mevcut yıla ait Kurumlar Vergi Beyannamesi veya Gelir Vergi Beyannamesi hazırlanarak “Net Satışlar” ve “Aktif Toplam” tutarları belirlenmeli,
 2. Bir yılın içerisindeki her aya ait SGK Tahakkuk Fişlerindeki her ayın “çalışılan gün sayısı” 12 ay toplanır ve yıllık çalışılan gün sayısı bulunur,
 3. KOSGEB.gov.tr E-KOBİ bölümüne giriş yaptıktan sonra, KOBİ Bilgi Dökümanı ve dönem yılı KOBİ Beyannamesinin çıktısı alınır. Alınan çıktı imzalanıp, kaşe vurulur.

 

KOSGEB Başkanlığı  tarafından istenilen şartlar yerine getirildiğinde ve evraklar Başkanlığa teslim edildiğinde; evraklarınız işleme alınmaktadır.

Eğer işletme, 2013 yılında kurulduysa; KOSGEB Veri Tabanı kaydı yapıldıktan sonra, yeni kuruluş olduğunu beyan ederek 2012 KOBİ Beyannamesini düzenleyebilir.

Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı

GİP(Gelişen İşletmeler Piyasası) Kobi Destek Programı ile gelişme ve güçlenme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin gerçekleştirilmesi ve sermaye piyasalarından sağlamasına olanak sağlanması amacıyla KOSGEB başkanlığında yürütülen uygulamadır.

GİP Kobi Destek Programından Faydalanmak için Gerekli Koşullar

Gelişen İşletmeler Piyasası Destek Programından yararlanmak isteyen KOBİ’lerde şu şartlar aranmaktadır;

 • Ticari şirket konumunda olan işletmenin, KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı olması koşulu aranır,
 • KOSGEB Birimine başvuru yapabilmesi için, programın uygulama esaslarında belirtilen maddeler çerçevesinde bulunması gerekir.

KOSGEB Birimi gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra, sonucu işletmeye bildirir.

Başvurusu KOSGEB tarafından kabul edilen işletmeden alınan taahhütnamenin, KOSGEB biriminde kayda alındığı tarih itibariyle destek süresi başlamış sayılır.

Destek Üst Limitleri ve Destek Ödemeleri ile İzleme Süreci

Destek Ödemeleri

Destek ödemesini alacak işletme, destek unsurlarına ilişkin hizmet alımlarını, programın uygulama esasları çerçevesinde gerçekleştirerek ödemeye esas belgeleri KOSGEB birimine sunar.

KOSGEB tarafından uygun bulunan giderlere ilişkin destek ödemeleri, işletmenin banka hesabına yapılır.

Programın Takibi

Programın işletmeye etkileri ve sonuçları KOSGEB personeli tarafından ya da hizmet alımı yolu ile izlenir.

Destek Üst Sınırı

GİP Kobi Destek Programı kapsamında kobilere sağlanacak desteğin üst limiti; 100.000 Türk Lirası’dır.

Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programında Desteklenecek Giderler

Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı kapsamında, KOBİ’lerin paylarının GİP’ de işlem görmek üzere halka arzında;

 • Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
 • Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
 • SPK Kurul kaydına alma ücreti,
 • İMKB GİP Listesine kabul ücreti,
 • MKK(Merkezi Kayıt Kuruluşu) masrafı,
 • Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu

Söz konusu giderler, hibe olarak KOSGEB tarafından desteklenecektir.

                             Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı                                   Desteklenecek Giderler ve Giderler Bütçesi
Destek UnsurlarıDestek Ödemesi Üst Sınırı

                    (TL)                       

Oranı

      %

Piyasa Danışmanı Danışmanlık HİzmetiAzami 2 Yıl60.000   75
Bağımsız Denetim Hizmeti Bedeli                   20.000   75
SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti 

10.000

 

100

İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine Kabul Ücreti
Merkezi Kayıt Kuruluşu Masrafı
Aracı Kuruluşa Ödenecek Aracılık Komisyonu10.00075

Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programına Başvuru için Gereken Belgeler

Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programına Başvuru için Gereken Belgeler ;

 • GİP KOBİ Destek Programı Destek Ödeme Talep Formu
 • Destek unsurlarına ilişkin işletme adına düzenlenmiş fatura / fatura yerine geçen belgeler ve İşletme tarafından fatura tutarının ödendiğini gösterir banka dekontları (SPK, BIST, MKK başvuru ve kayıt ücretlerine ilişkin ödemelerde fatura kesmeyen kurumlar için ücretin ödendiğini gösterir dekont, belge olarak kabul edilir).
 • ·
 • Piyasa Danışmanlığı Anlaşması,
 • Bağımsız denetim hizmeti alınan kuruluşun SPK web sayfasından alınmış Yetkili kuruluşlar listesinde yer aldığına ilişkin internet çıktısı,
 • Bağımsız denetim raporu,
 • SPK’dan alınan başvuru dosyasının yeterli olduğunu belirtir KOSGEB’e hitaben yazılan resmi yazı,
 • Şirketin kuruluş ana sözleşmesi ile ana sözleşme değişikliklerinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları,
 • İşletmenin SGK Borcu Yoktur Yazısı,

Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı Ödemeleri Nasıl Yapılır ?

Gerekli Belgeler Nelerdir ?

 • SPK’dan alınan Kurul Kayıt Belgesi
 • GİP Listesine kabul belgesi,
 • İşletmenin SGK Borcu Yoktur Yazısı,
 • GİP KOBİ Destek Programı Destek Ödeme Talep Formu
 • İşletme adına düzenlenmiş fatura / fatura yerine geçen belgeler ve İşletme tarafından fatura tutarının ödendiğini gösterir banka dekontları (SPK, BIST, MKK başvuru ve kayıt ücretlerine ilişkin ödemelerde fatura kesmeyen kurumlar için ücretin ödendiğini gösterir dekont, belge olarak kabul edilir).

Nedir ?

GİP Nedir ? : Gelişen İşletmeler Piyasası

SPK Nedir ? : Sermaye Piyasası Kurulu, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak ve sermaye piyasasının güven, açlık ve kararlılık içinde çalışmasını denetlemek ve çalışmaları düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

MKK Nedir ? : Merkezi Kayıt Kuruluşu, Sermaye piyasası araçları için Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşudur.

BIST Nedir ? : Borsa İstanbul, 1985 yılında İMKB olarak kurulup 2013 yılından itibaren BİST adını alan borsa takip ve işlem kuruluşudur.

TTSG Nedir ? : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

Doğru Personel Nasıl Bulunur? – KOBİ’lere Öneriler

Personel arayan KOBİ’lere doğru personel bulmaları için birkaç tavsiyemiz var. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin(KOBİ) en büyük sıkıntılarından birisi de işletmeye faydalı olacak iş tecrübesine ve eğitime sahip personel bulamamak.

Doğru personeli bulmak, hedef kitlenize satış yapmak gibidir. Personel ararken bunun tersi olarak ürün veya hizmet değil de, istihdamımızı satıyorsunuz. Birçok iş görüşmesinde ilk intiba denilen hisse yenilerek doğru personeli ellerinin tersiyle iten işletmeler ve ya işletmeye sırt dönen personeller görmüşsünüzdür. “ Bir personeli ararken nasıl ilan verilmeli? “, ” iş görüşmesinde en çok yapılan hatalar neler? “, ” Personelin karakterini nasıl analiz edebilirsiniz? “..Aklınızdaki tüm soruları cevaplayabilmek ve size doğru personeli bulma konusunda yardımcı olmak amacıyla ” Doğru Personel Nasıl Bulunur? “ adlı yazımızı paylaşmak isteriz.

KOBİ’ler için Doğru Personeli Bulma Rehberi

Kısa bir örnekle konumuzun amacını ve hedefini açıklayalım. Mc Donald’s şirketinde çalışan gençlerin ortalama iş sürelerinin 1 ila 1.5 ay olduğunu biliyor muydunuz? Ülkemizde işten ayrılma nedenlerinin başında, personellerin disipline dayanamadıkları gelmektedir. Dünyaca ünlü bilgisayar firması olan HP‘nin İnsan Kaynaklarında 300 kişinin çalıştığını ve yılda ortalama 100 Bin kişinin işten çıkıp, yerlerine personel alındığını biliyor musunuz?

Yukarıdaki şirketlerin iflas etmemesinin nedeni finansal kaynaklarının hiç bitmeyecek olması değil, iş alımı konusunda tecrübeli bir sisteme sahip olmalarıdır.

Madde 1: Kadronuzda istihdam etmek üzere alacağınız kişi, hangi özellikleri taşımalı? İstediğiniz personellerin özelliklerini liste yapmanızı ve bu listeye göre personel aramanızı öneririz.

Madde 2: İş görüşmesine çağırdığınız kişilerin, bilgilerini test ederek onlara tuttuğunuz not defterinde 1’den 10’a kadar not verin.

Madde 3: İş görüşmesine gelen kişinin dürüstlüğünü test etmek amacıyla kesinlikle ama kesinlikle “Kendinizi dürüst biri olarak görüyor musunuz ?” bir soru sormayın. Çünkü hiç kimse ben dürüst değilim demez.Bu soru yerine, “Çalışma arkadaşınız kural dışı bir davranış sergilediğinde, bunu müdürünüze söyler misiniz ?” diye sorabilirsiniz.

Madde 4: Personel ararken hangi konulara dikkat etmelisiniz biliyor musunuz?

İstediğiniz niteliklerde bir personele ulaşabilmeniz için, genel olarak izleyeceğiz yol hangisi olabilir? Personel adayınız iş ilanlarını nereden takip ediyor olabilir ? İlan verecekseniz ilanınız bu insanların göreceği yerde olmalı ve okudukları zaman özellikle sanki onlar için yazılmış olmalı. Başvurular bu yolla daha seçkin olacaktır.

Madde 5: İş görüşmesi sonrası gelen kişiyi neye göre değerlendireceksiniz?

Sadece sözlü görüşme mi yapacaksınız, yoksa yazılı bir test uygulayacak mısınız? Görüşme süreci kaç aşamalı olacak? Görüşmede, yanınızda kimler olmalı ? Bir takım, ancak tüm üyeleri birbiriyle uyumlu çalışırsa iyi iş çıkarabilir. Bu yüzden takım arkadaşlarınızdan da görüşme sırasında destek isteyin. Bu şekilde bir yol izlediğinizde yani işe alma sistemini tasarladığınızda ortaya çıkabilecek farkı görebiliyor musunuz?